امکانات افزودنی

 • چاپ بارکد
  67.000تومان
 • مرکز هزینه و مرکز درآمد
  67.000تومان
 • گزارشات و ادغام اسناد تجمیعی
  67.000تومان
 • استفاده از دستگاه Caller ID
  67.000تومان
 • اس ام اس / SMS
  117.000تومان
 • هزینه حمل
  67.000تومان
 • چند ارزی
  67.000تومان
 • کرایه مشتری
  37.000تومان
 • امکان اصلاح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران
  67.000تومان
 • امكان لود اسناد از سایر برنامه ها
  37.000تومان
 • استفاده از دستگاه Display
  37.000تومان
 • خدمات به حساب واسطه
  37.000تومان
 • چاپ فیش نقدی صدور به بانک
  37.000تومان
 • عدم نمایش معین یک منطقه خاص
  37.000تومان
 • لیست بدهكاران از تاریـخ فاكتور
  37.000تومان
 • تاریخ میلادی
  37.000تومان
 • رأس فاكتور
  37.000تومان
 • رأس چک
  37.000تومان
 • خلاصه سند
  37.000تومان
 • دو واحدی انبار
  37.000تومان
 • تسویه فاكتور به فاكتـور
  37.000تومان
 • امكان فاكتور ارزی
  37.000تومان
 • 10 شركتی
  67.000تومان
 • توضیحات پیش فرض
  37.000تومان
 • امكان معین ارزی
  37.000تومان
 • كنترل كد فروشنده (زمان صدور فاكتور)
  37.000تومان
 • پورسانت سطری
  37.000تومان
 • فاكتور اشانتیون
  37.000تومان
 • لیست سیاه مشتریان
  37.000تومان
 • فروش فوری (فروش نقدی)
  67.000تومان
 • اقساط و گزارشات مربوطه
  67.000تومان
 • انتخاب عكس برای هر كالا
  37.000تومان
 • شماره دوم فاكتـور
  37.000تومان
 • شماره سریال
  37.000تومان
 • تهیه لیست قیمتها
  37.000تومان
 • پرینت حواله پخش
  37.000تومان
 • پرینت روی چک
  67.000تومان
 • مراكز هزینه
  67.000تومان
 • امكان تعریف دسته چک
  37.000تومان
 • گزارش كالاهای فروش نرفته
  37.000تومان
 • پورسانت درصدی از سود فروش
  37.000تومان
 • ادغام معین چند طرف حساب
  37.000تومان
 • خدمات برحسب در صدی از مبلغ كل فاكتور
  37.000تومان
 • عدم ثبت سند و فاكتور/فقط پرینت فاكتور
  37.000تومان
 • لیست بدهكاران از یک تاریـخ خاص
  37.000تومان
 • تعیین حداقل و حداكثر مبلغ برای هر كالا
  37.000تومان
 • امكان عدم نمایش ریز قیمتها در فاكتور فروش
  37.000تومان
 • پرینت حواله خـروج و رسید هنگام صدور فاكتور
  37.000تومان
 • سود و ترازنامه بر اساس آخرین قیمت خرید یا قیمت دلخواه هر كالا
  37.000تومان
 • امكان ورود لیستی اسناد دریافتی و پرداختی
  37.000تومان
 • حداكثر مبلغ و تعـداد كل چكهـای صـادره در یک ماه
  37.000تومان
 • امكان خروج كالا با سر فصل دلخـواه
  37.000تومان
 • ثبت و گزارش سابقه همكاران
  37.000تومان
 • امكان ثبت سند برای پیش فاكتـور
  37.000تومان
 • فی فـروش بر اساس درصدی از خرید
  37.000تومان
 • امكان ثبت سند مشابه و سند معكوس
  37.000تومان
 • تجزیه
  37.000تومان
 • سرشكن هزینه در قیمت خرید
  37.000تومان
 • امكان خلاصه فاكتور
  37.000تومان
 • توضیحات چند سطری
  37.000تومان
 • تولیـد فرموله
  37.000تومان
 • طراحی فاكتور توسط كاربر
  37.000تومان
 • كاردكس ریالی كالا
  37.000تومان
 • گزارش عملكرد كالا طی دوره
  37.000تومان
 • خروجی Text ، Excel ، HTML
  37.000تومان
 • دسته بندی طرف حسابها و چكها (منطقه بندی)
  37.000تومان
 • تیپ قیمت
  37.000تومان
 • دریافت از … پرداخت به …
  37.000تومان
 • تبدیل اسنـاد موقت به دائم و دائم به موقت
  37.000تومان
 • مغایـرت گیـری (مغایرت بانكی و …)
  37.000تومان
 • ثبت چكهای ضمانتی(امانی)
  37.000تومان
 • سطح دسترسی كاربران
  37.000تومان
 • اعمـال واسطه
  37.000تومان
 • معین اشخـاص با ریزكالاها و چكها
  37.000تومان
 • چند انباره (حواله بین انبارها)
  37.000تومان
 • سفارش لیستی كالا
  37.000تومان
فروشگاه اینترنتی Shop.torfehnegar.ir
مشاوره فروش +21 22221142
پشتیبانی آنلاین و تلفنی 02123067
درخواست پشتیبانی آنلاین