سیستم انبارداری

سیستم انبارداری

circle معرفی کالا در3 سطح اصلی، فرعی، نام کالا
circle تغییرات قیمت کالاها به صورت کلی (درصدی –ریالی )
circle چاپ باركد به همراه قيمت، كد و سایر مشخصات کالا
circle کنترل حداقل و حداکثر موجودی و نقطه سفارش کالا
circle انـبارگردانی و اعمال تصمیمات در رابطه با مغایرت ها
circle معرفی10 قیمت فروش برای هرکالا
circle گزارشات متنوع گردش و کاردکس کالا و انبار براساس
circle تعدادی و ریالی
circle تعریف کارهای خدماتی

فروشگاه اینترنتی Shop.torfehnegar.ir
مشاوره فروش +21 22221142
پشتیبانی آنلاین و تلفنی 02123067
درخواست پشتیبانی آنلاین