مشاغل

شرکت مهندسی نرم‌افزار حسابداری هلو برای سهولت کاربران در حرفه پخش محصولات، نرم افزار حسابداری پخش را طراحی و تولید کرده است. نرم‌افزار حسابداری پخش هلو به عنوا…

837.000تومان
ساده متوسط پیشرفته جامع  شبکه

837.000

(تومان)

101.7000

(تومان)

114.7000

(تومان)

1.397.000
(تومان)
2.177.000
(تومان)
1:  این نسخه شامل کلیه عملیات انبار
2:  خرید و فروش
3:  گردش چک و بانک
4:  عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک
5:تعریف واسطه
6:پورسانت پلکانی
7:پورسانت درصدی از سود فروش
8:  امکان اعمال تخفیفات پلکانی
9:  تعیین حداقل و حداکثر قیمت جهت کالا
10:  امکان تهیه پرینت حواله پخش
11:  پرینت حواله خروج از انبار
12:  قیمت همکار
13:  فاکتور اشانتیون
14:  انتخاب عکس برای کالا
15:  امکان تهیه لیست قیمت کالاها
16:  صدور فاکتورVAT
17:  ارسال پیامک های عمومی ( شامل پیام های تبلیغاتی، تبریکات، تخفیفات و …)
18:  امکان گزارش کالا( کاردکس تعدادی، مشخصات کالا، …)
19:  فاکتور ( به صورت ستونی، فاکتور به فاکتور و …)
20:  حسابداری ( ترازنامه، تراز آزمایشی 2و4 ستونی، دفتر روزنامه، …)
21:  گزارش واسطه ها
22: گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارائی و …
این نرم افزار شامل امکانات نرم افزار ساده پخش به علاوه امکاناتی از قبیل:
1:  تعریف سطح دسترسی جهت کاربران
2:  حواله بین انبار ها
3:  ثبت چک های امانی
4:  اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتور ها
5:  نمایش معین اشخاص با ریز کالاها و چک ها
6:  ثبت هزینه در فاکتور خرید
7:  گزارش عملکرد دوره ای انبارو …
این نرم افزار شامل امکانات نسخه متوسط پخش به علاوه امکاناتی از قبیل:
1:  تیپ قیمت
2:  محاسبه راس چک ها به دو صورت ریالی و زمانی
3:  دسته بندی مشتری ها
4:  اطلاعات نموداری جهت ارزیابی مالی و فروش
5:  دریافت از … پرداخت به …
6:  مغایرت گیری از کلیه سرفصل ها
7:  امکان ارسال پیامک های پویا/ امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار( مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسید چک، سررسید اقساط و …)
8:  امکان اصلاح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران
9:  تهیه خروجی باپسوندهای مختلف از گزارشات
10:  گزارشات پیشرفته ( گردش کالا طی دوره، کاردکس ریالی و تعدادی، ترازهای آزمایشی 6 و 8 ستونی، مرور حساب ها و …) و …
شامل کليه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام امکانات ويژه پخش و ابزار جانبی سفارش گیر پخش جهت یک کاربر اندروید می‌باشد.کاربر می‌تواند در صورت نیاز با پرداخت هزینه تعداد کاربران شبکه رابه بیش از 1 کاربر افزایش دهد. هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امکانات ويژه مورد نياز پخش
و قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد
ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

شرکت مهندس نرم افزار هلو برای سهولت کاربران، امکانات و ویژگی های تخصصی مشاغل مختلف را طراحی کرده است.صنف ساخت، تعمیرات و خرید و فروش عینک و لوازم جانبی آن از ج…

327.000تومان
ساده متوسط پیشرفته جامع          شبکه

327.000

(تومان)

487.000

(تومان)

657.000

(تومان)

857.000

(تومان)

1.637.000

(تومان)

1: تعریف اشخاص
2: تعريف حساب های بانکی
3: چكهای دريافتی و پرداختی
4: امکان صدور قبض
5: تعیین تاریخ معاینه و تحویل عینک
6: تعیین مشخصات فنی
7: تعداد و مبلغ عدسی به صورت جداگانه جهت چشم راست و چشم چپ
8: تعیین نوع، تعداد و مبلغ فریم
9: تعیین مشخصات عینک دوربین و نزدیک بین به صورت مجزا
10: امکان فروش لوازم جانبی و تعمیرات عینک
11: نمایش مبلغ ساخت عینک و لوازم جانبی به تفکیک در قبض
12: امکان دریافت بیعانه
13: صدور فاكتورVAT
14: ثبت سند اتوماتيك براي فاكتورها
15: ثبت هزينه و درآمد
16: امکان تهیه گزارش از موعد تحویل عینک و قبض های صادر شده به ریز لوازم جانبی
17: تعمیرات و مشخصات فنی عدسی
18: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت
19: گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارایی و…
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه ساده عینک به همراه امکاناتی از قبیل:
1: تعریف سطح دسترسی برای كاربران
2: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيك (بصورت دستی)
3: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چك ها
4: ترازهای آزمایشی 2 و 4ستونی
5: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه متوسط به همراه امکاناتی از قبیل:
1: دسته بندي مشتريها
2: خروجي باپسوندهای مختلف
3: پرداخت به و دريافت از
4: پرينت چكها
5: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
6: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش
7: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و…)
8: طراحی فاکتورتوسط کاربر
9: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …
شامل کليه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام امکانات ويژه مورد نياز عینک هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امکانات ويژه مورد نياز عینک
و قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) مي باشد.
ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

نرم افزار حسابداری رستوران هلو برای سهولت کاربران این صنف و دسترسی آنها به منوهای ویژه طراحی شده است.نرم افزار حسابداری رستوران  تمامی عملیات حسابداری، خرید و …

417.000تومان
ساده متوسط پیشرفته جامع شبکه

417.000

(تومان)

 597.000

(تومان)

777.000

(تومان)

857.000

(تومان)

1.637.000

(تومان)

1: تعريف اشخاص
2: تعريف حساب های بانکی
3: ثبت چک های دریافتی و پرداختی
4: اعلام اتوماتيك سر رسيد چكها
5: صدور فاکتور VAT
6: گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارایی
7: اتصال به فیش پرینت و صدور فیش با سربرگ رستوران
8: ارسال چندپرینت به پرینترهای مختلف ( صندوق- آشپزخانه و بوفه و … )
9: امکان نمايش سود هر کالا هر طرف حساب هر فاکتور با شرط تاريخ
10: ارسال پيامک عمومی( شامل پيام های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و …)
شــامل کلــيه امکــانـات نـسخه ســـاده رستوران بـــه انضمـــام:
1: سطح دسترسی کاربران
2: چند انباره
3: نمايش ريز کالاها و چکها در صورت حساب اشخاص
4: مغايرت بانکی و طرف حساب
5: ثبت پيک های موتوری در زير فاکتور
6: تسويه فاکتور به فاکتور
7: گزارش عملکرد دوره ای انبار و …
شامل کليه امکانات نسخه متوسط به انضمام:
1: کاردکس ريالی و تعدادی
2: عملکرد دوره ای انبار
3: گزارشات نموداری
4: مغايرت از کليه سرفصل ها
5: تراز آزمايش 6و8ستونی
6: تعريف فرمول توليدو کسر مواد اوليه به صورت اتوماتيک
7: منطقه بندي مشتريان
8: خروجي TEXT,EXEL,HTMLاز گزارشات ستونی
9: امکان دريافت از پرداخت به
10: امکان ثبت چند فرمول توليد براي يک غذا
11: گزارش کسري مواد اوليه
12: گزارش تخمين توليد
13: راس چک
14: پرينت چک
15: امکان استفاده از کالر آيدي
16: ارسال پيامک های پويا و اطلاعات داخلي نرم افزار(مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيدچک ها، اقساط و ….)
شامل کليه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام امکانات ويژه مورد نياز رستورانها هلو رستوران تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امکانات ويژه مورد نياز رستورانها
و قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

ویژگی‌های نرم افزار حسابداری الکترونیک نرم افزار حسابداری الکترونیک ویژه فروشگاه‌های لوازم الکترونیک طراحی و ساخته شده است. این نرم افزار تمامی امکانات عمومی ن…

377.000تومان
 • تعريف اشخاص
 • تعريف حساب های بانکی
 • ثبت چک های دریافتی و پرداختی
 • اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
 • صدور فاکتور VAT
 • گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارایی
 • امکان تعريف سطح دسترسی کاربران
 • نمايش سود هر کالا هر طرف حساب هر فاکتور با شرط تاريخ
 • اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاکتور ها
 • ثبت هزينه در فاکتور خريد
 • اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری
 • چاپ بارکد جهت کالاها
 • گزارش عملکرد دوره ای از انبار
 • تهيه فاکتور از چپ به راست
 •  ارسال پيامک عمومی ( شامل پيام های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و …

نرم افزار هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی …

 • امكان تعریف پروژهای متفاوت با عنوان مركز هزینه و درآمد
 • می توان با بهره گیری از امکان مرکز هزینه و درآمد در نرم افزار هلو پروژه های مختلف شرکت های پیمانکاری را تعریف و سندهای مرتبط با این پروژه ها را به مرکز هزینه و درآمد تعریف شده ارتباط داد.
 • با توجه به اینکه شرکت های پیمانكاری کالاهای مرتبط با پروژه را خرید و در پروژه های خود استفاده می نمایند می توان با استفاده از فاکتور خرید در نرم افزار کالاها را وارد انبار نموده و کالایی را که در پروژه استفاده می شود با استفاده از فاکتور خروجی با سرفصل خاص با نام پروژه مورد نظر از انبار خارج نمود.
 • صدور سند حسابداری به دو صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک
 • امکان تهیه گزارش صورت هزینه و درآمد به تفکیک پروژه ها
 • امکان تهیه گزارش از مرکز هزینه و درامد به تفکیک سرفصل ها
 • اعلام سررسید و مدیریت چك های دریافتی و پرداختی
 • ارسال پیامک های تبلیغاتی ، مناسبتی و مانده حساب  طرف حساب ها، به همراه یادآوری سررسید چک
 • نمایش گزارش سود در بازه های زمانی متفاوت، بدهكار و بستانكاری اشخاص گزارش دفاتر حسابداری و تراز های مختلف ، مرور حساب ها وگزارشات فصلی جهت ارائه به دارایی به همراه گزارشات متنوع و جامع

نرم افزار هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی …

 • اعلام سررسید و مدیریت چك های دریافتی و پرداختی
 • نمایش موجودی تعدادی و ریالی و گردش فرش و تابلو فرش ها در فروشگاه و انبار
 • امکان درج حواله بین انبارها برای انتقال کالاها از انبار به فروشگاه و بالعکس
 • ثبت اسناد حسابداری مانند درآمد، هزینه، پرداخت و دریافت از طرف حساب و … به صورت اتوماتیک
 • امكان تعریف واسطه و مشخص نمودن درصد یا مبلغ پورسانت در فاكتور به همراه گزارشات وضعیت واسطه ها
 • ارسال پیامک های تبلیغاتی ، مناسبتی و مانده حساب  طرف حساب ها، به همراه یادآوری سررسید چک و اقساط
 • گزارش سطح دسترسی کاربران، وقایع و عملکرد افراد
 • نمایش گزارش سود در بازه های زمانی متفاوت، بدهكار و بستانكاری اشخاص وگزارشات فصلی جهت ارائه به دارایی به همراه گزارشات متنوع و جامع
فروشگاه آنلاین Shop.torfehnegar.ir
مشاوره فروش 021 22221142
پشتیبانی تلفنی 021-23067
پشتیبانی آنلاین