مشاغل

نرم افزار حسابداری پارچه با مناسب ترین امکانات جهت کابری ساده ویژه پارچه فروشی ها و بنکداری ها می باشد. برخی از امکانات مهم و تخصصی ویژه شغل پارچه فروشی به شرح…

117.000تومان
 • دو واحدی انبار (طاقه و متر) به انضمام شماره عدل
 • امکان معرفی شماره چك های هر دسته چك و خلاصه فاکتور

شرکت مهندس نرم افزار هلو برای سهولت کاربران، امکانات و ویژگی های تخصصی مشاغل مختلف را طراحی کرده است.صنف ساخت، تعمیرات و خرید و فروش عینک و لوازم جانبی آن از ج…

327.000تومان
ساده متوسط پیشرفته جامع          شبکه

327.000

(تومان)

487.000

(تومان)

657.000

(تومان)

857.000

(تومان)

1.637.000

(تومان)

1: تعریف اشخاص
2: تعريف حساب های بانکی
3: چكهای دريافتی و پرداختی
4: امکان صدور قبض
5: تعیین تاریخ معاینه و تحویل عینک
6: تعیین مشخصات فنی
7: تعداد و مبلغ عدسی به صورت جداگانه جهت چشم راست و چشم چپ
8: تعیین نوع، تعداد و مبلغ فریم
9: تعیین مشخصات عینک دوربین و نزدیک بین به صورت مجزا
10: امکان فروش لوازم جانبی و تعمیرات عینک
11: نمایش مبلغ ساخت عینک و لوازم جانبی به تفکیک در قبض
12: امکان دریافت بیعانه
13: صدور فاكتورVAT
14: ثبت سند اتوماتيك براي فاكتورها
15: ثبت هزينه و درآمد
16: امکان تهیه گزارش از موعد تحویل عینک و قبض های صادر شده به ریز لوازم جانبی
17: تعمیرات و مشخصات فنی عدسی
18: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت
19: گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارایی و…
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه ساده عینک به همراه امکاناتی از قبیل:
1: تعریف سطح دسترسی برای كاربران
2: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيك (بصورت دستی)
3: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چك ها
4: ترازهای آزمایشی 2 و 4ستونی
5: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه متوسط به همراه امکاناتی از قبیل:
1: دسته بندي مشتريها
2: خروجي باپسوندهای مختلف
3: پرداخت به و دريافت از
4: پرينت چكها
5: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
6: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش
7: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و…)
8: طراحی فاکتورتوسط کاربر
9: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …
شامل کليه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام امکانات ويژه مورد نياز عینک هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امکانات ويژه مورد نياز عینک
و قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) مي باشد.
ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

این امکان می بایست به همراه یک نرم افزار حسابداری هلو خریداری گردد.

117.000تومان
 • توسط این کیت می توان شماره ردیف های خرید و فروش شده را ثبت و کاردکس هر شماره ردیف را بررسی و کنترل نمود.
 • به انضمام هزینه حمل که میتوان هزینه حمل را به صورت ریالی یا درصدی به مجموع فاکتور اضافه نمود.

عقربه‌های ساعت می‌گذرند و هیچ‌کس جلودارشان نیست. تنها کاری که از ما در مقابل گذشت زمان بر‌می‌آید، درست استفاده کردن از آن است. نرم‌افزار حسابداری ساعت فروشی با…

 • صدور فاكتورهای خرید و فروش و مرجوعی ها به همراه انتخاب نحوه تسویه فاكتور: نقد، نسیه، چك، كارت خوان، تخفیف و ثبت اتوماتیك سند فاكتورها
 • امکان منو سازی کالاهای پر فروش جهت انتخاب سریع در فاکتور
 • امکان طراحی فاکتور با سلیقه مشتری
 • نمایش موجودی تعدادی و ریالی و گردش کالا
 • ثبت اسناد حسابداری مانند درآمد، هزینه، پرداخت و دریافت از طرف حساب و … به صورت اتوماتیک
 • اعلام سررسید و مدیریت چك های دریافتی و پرداختی
 • ارسال پیامک های تبلیغاتی ، مناسبتی و مانده حساب  طرف حساب ها، به همراه یادآوری سررسید چک و اقساط
 • گزارش سطح دسترسی کاربران، وقایع و عملکرد افراد
 • نمایش گزارش سود در بازه های زمانی متفاوت، بدهكار و بستانكاری اشخاص وگزارشات فصلی جهت ارائه به دارایی به همراه گزارشات متنوع و جامع

این امکان می بایست به همراه یک نرم افزار حسابداری هلو خریداری گردد.

117.000تومان
 • این کیت جهت ثبت شماره کفش در فاکتورهای خرید و فروش و امکان تهیه گزارشات مختلف از کاردکس هر شماره کفش و … طراحی شده است.
 • به انضمام معرفی شماره چك های هر دسته چك و تهیه لیست قیمت کالاها

شرکت مهندسی نرم‌افزار حسابداری هلو برای سهولت کاربران در حرفه پخش محصولات، نرم افزار حسابداری پخش را طراحی و تولید کرده است. نرم‌افزار حسابداری پخش هلو به عنوا…

837.000تومان
ساده متوسط پیشرفته جامع  شبکه

837.000

(تومان)

101.7000

(تومان)

114.7000

(تومان)

1.397.000
(تومان)
2.177.000
(تومان)
1:  این نسخه شامل کلیه عملیات انبار
2:  خرید و فروش
3:  گردش چک و بانک
4:  عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک
5:تعریف واسطه
6:پورسانت پلکانی
7:پورسانت درصدی از سود فروش
8:  امکان اعمال تخفیفات پلکانی
9:  تعیین حداقل و حداکثر قیمت جهت کالا
10:  امکان تهیه پرینت حواله پخش
11:  پرینت حواله خروج از انبار
12:  قیمت همکار
13:  فاکتور اشانتیون
14:  انتخاب عکس برای کالا
15:  امکان تهیه لیست قیمت کالاها
16:  صدور فاکتورVAT
17:  ارسال پیامک های عمومی ( شامل پیام های تبلیغاتی، تبریکات، تخفیفات و …)
18:  امکان گزارش کالا( کاردکس تعدادی، مشخصات کالا، …)
19:  فاکتور ( به صورت ستونی، فاکتور به فاکتور و …)
20:  حسابداری ( ترازنامه، تراز آزمایشی 2و4 ستونی، دفتر روزنامه، …)
21:  گزارش واسطه ها
22: گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارائی و …
این نرم افزار شامل امکانات نرم افزار ساده پخش به علاوه امکاناتی از قبیل:
1:  تعریف سطح دسترسی جهت کاربران
2:  حواله بین انبار ها
3:  ثبت چک های امانی
4:  اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتور ها
5:  نمایش معین اشخاص با ریز کالاها و چک ها
6:  ثبت هزینه در فاکتور خرید
7:  گزارش عملکرد دوره ای انبارو …
این نرم افزار شامل امکانات نسخه متوسط پخش به علاوه امکاناتی از قبیل:
1:  تیپ قیمت
2:  محاسبه راس چک ها به دو صورت ریالی و زمانی
3:  دسته بندی مشتری ها
4:  اطلاعات نموداری جهت ارزیابی مالی و فروش
5:  دریافت از … پرداخت به …
6:  مغایرت گیری از کلیه سرفصل ها
7:  امکان ارسال پیامک های پویا/ امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار( مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسید چک، سررسید اقساط و …)
8:  امکان اصلاح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران
9:  تهیه خروجی باپسوندهای مختلف از گزارشات
10:  گزارشات پیشرفته ( گردش کالا طی دوره، کاردکس ریالی و تعدادی، ترازهای آزمایشی 6 و 8 ستونی، مرور حساب ها و …) و …
شامل کليه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام امکانات ويژه پخش و ابزار جانبی سفارش گیر پخش جهت یک کاربر اندروید می‌باشد.کاربر می‌تواند در صورت نیاز با پرداخت هزینه تعداد کاربران شبکه رابه بیش از 1 کاربر افزایش دهد. هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امکانات ويژه مورد نياز پخش
و قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد
ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.
فروشگاه آنلاین Shop.torfehnegar.ir
مشاوره فروش 021 22221142
پشتیبانی تلفنی 021-23067
پشتیبانی آنلاین