نرم افزار حسابداری لوازم التحریر

نرم افزار حسابداری لوازم التحریر

117.000تومان با یک سال پشتیبانی رایگان

این امکان می بایست به همراه یک نرم افزار حسابداری هلو خریداری گردد.

امکانات نرم افزار حسابداری لوازم التحریر

  • امکان تعریف پک محصولات لوازم التحریر از طریق مونتاژ کالاها براساس انتخاب مشتری
  • فی فروش بر اساس درصدی از فی خرید و کیت تجزیه کالا به واحد های کوچک تر

مشاغل مناسب

  • لوازم التحریر