نرم افزار حسابداری آرایشگاه

نرم افزار حسابداری آرایشگاه

367.000تومان با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری آرایشگاه هلو علاوه بر امکانات عمومی نرم‌افزار حسابداری و مالی هلو از قبیل ثبت انواع فاکتور (خرید‌ ، فروش و …) ، ثبت سند حسابداری اتوماتیک ، ثبت عملیات مالی ، اصلاحات و تهیه گزارش‌ها ، قابلیت هایی به شرح زیر وجود دارد که نرم‌افزار را برای استفاده در آرایشگاه‌های زنانه و مردانه مناسب کرده است.

 

نرم افزار حسابداری آرایشگاه

 

امکانات نرم افزار حسابداری آرایشگاه

ساده متوسط پیشرفته جامع شبکه

367.000

(تومان)

487.000

(تومان) 

657.000

(تومان)

 857.000

(تومان)

1.637.000

(تومان)

1: تعريف پرسنل آرايشگاه
2: تعريف كارهای خدماتی آرايشگاه و اختصاص هريك به پرسنل آرايشگاه
3: تعریف اشخاص و حساب های بانکی
4: نوبت دهی
5: اختصاص درصد پورسانت متفاوت به هريك از كار های خدماتی
6: اعمال درصد پورسانت های متفاوت و امكان انتخاب پرسنل آرايشگاه برای هريك از سطرهای فاكتور
7: ثبت چک های دریافتی و پرداختی
8: اعلام اتوماتيك سر رسيد چكها
9: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت
10: گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف و …
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه ساده آرایشگاه به همراه امکاناتی از قبیل:
1: تعریف سطح دسترسی برای كاربران
2: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيك (بصورت دستی)
3: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چك ها
4: ترازهای آزمايشی2 و 4ستونی
5: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و ارسال پیامک های مرتبط به نوبت دهی و…) و …
دسته بندی مشتريها اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه متوسط آرایشگاه به همراه امکاناتی از قبیل:
1:دسته بندی مشتريها
2: خروجی باپسوندهای مختلف
3: پرداخت به و دريافت از
4: پرينت چكها
5: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
6: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش
7: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و…)
8: طراحی فاکتورتوسط کاربر
9: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …
شامل کليه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام امکانات ويژه مورد نياز آرایشگاه ها هلو رستوران تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امکانات ويژه مورد نياز آرایشگاه
و قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد.
ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد
فروشگاه آنلاین Shop.torfehnegar.ir
مشاوره فروش 021 22221142
پشتیبانی تلفنی 021-23067
پشتیبانی آنلاین