نرم افزار حسابداری پارچه فروشی

نرم افزار حسابداری پارچه فروشی

117.000تومان با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری پارچه با مناسب ترین امکانات جهت کابری ساده ویژه پارچه فروشی ها و بنکداری ها می باشد. برخی از امکانات مهم و تخصصی ویژه شغل پارچه فروشی به شرح ذیل می باشد:

 

این امکان می بایست به همراه یک نرم افزار حسابداری هلو خریداری گردد.

امکانات نرم افزار حسابداری پارچه فروشی

  • دو واحدی انبار (طاقه و متر) به انضمام شماره عدل
  • امکان معرفی شماره چك های هر دسته چك و خلاصه فاکتور

مشاغل مناسب

  • پارچه