آیا آماده هستید شرکت خود را با شهرهای هوشمند تطبیق دهید؟

آیا آماده هستید شرکت خود را با شهرهای هوشمند تطبیق دهید؟

شهرهای الکترونیک و هوشمند فرصت های کسب و کار بزرگی را فراهم می‌کنند.

ساخت شهرهای هوشمند در سراسر جهان در دستور کار دولت ها قرار دارد. اما این تنها یک طرف داستان است. شهرهای هوشمند تنها به نفع سازمان های دولتی نیست بلکه فرصت های کسب و کار بزرگی را برای شرکت ها به ارمغان می‌آورد. تکنولوژی باعث تنظیم مجدد نقش ها و تقسیم کارهای سنتی می‌شود و به نوعی شکل آن را تغییر می‌دهد. شهرهای دولتی مجبور نیستند هرگونه خدمات و برنامه ای را خودشان ارائه دهند. درواقع آن ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند. و این حقیقت راه را برای دیگر اشخاص با سرمایه و قابلیت های محلی به خصوص در مواردی که زمینه کسب درآمد فراهم است باز می‌کند.

بسیاری از شرکت ها حتی اگر تبدیل به ارائه دهنده خدمات و سرویس ها نیز نشوند، باید به نحوی با شهرهای دیجیتال انطباق پیدا کنند.

شما به عنوان یک صاحب کسب و کار یا مدیر با پرسیدن این سوال از خود می‌توانید کسب وکارتان را برای این تغییرات آماده کنید:

 

چگونه ارائه های فعلی خود را با شهرهای هوشمند تطبیق دهیم؟

شرکت های صنایع مختلف در حال تغییر رویکردهای خود طبق تغییرات بازارهای شهری هستند. خدمات رفاهی به سمت هوشمند شدن قیمت گذاری های پویا پیش می‌روند. داروخانه ها از کیوسک های هوشمند یا تله مدیسین استفاده می‌کنند. توسعه دهندگان املاک و مستقلات سیستم ها و سنسورها اتوماسیون هوشمند را راه اندازی می‌کنند.خودروسازان در حال افزودن گزینه های جدید به وسایل نقلیه تطابق با تحرک شهری هستند.

در موارد دیگر پروژه های شهر هوشمند فرصت هایی را برای تولید درآمد تبلیغات و نام تجاری نیز ایجاد می‌کند و درآمد از راه تبلیغات نیز افزایش پیدا می‌کند.

 

چگونه یک ارائه دهنده موفق در شهرهای هوشمند باشیم؟

قبلا به گونه ای بود که خدمت به شهر به معنای فروش محصول یا خدمات به طور مستقیم به دولت آن شهر بود. اما اکنون امکانات در حد قابل توجهی گسترده تر شده و مدل های کسب و کار نیز بسیار متنوع تر و رایج تر شده است. با این وجود انتظارات دولت های شهرداری و خود شهروندان نیز افزایش یافته است.

شرکت ها نه تنها باید به نحوه ارائه خدمات خود توجه داشته باشند و آن را با شهرهای هوشمند تطبیق دهند بلکه باید بدانند چگونه در حوزه عمومی تاثیر گذار باشند تا مجوزی برای کسب وکارشان باشد.

 

 

منبع:   mckinsey.com

صدای شما را می‌شنویم