انواع مالیات

انواع مالیات

به طور کلی انواع مالیات ها به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

مالیات های مستقیم:

پرداخت کنندگان آن مشخص بوده و نام و مشخصات و منبع مالیاتی آنها برای دستگاه مالیاتی شناخته شده می باشد. این نوع از مالیات ها به طور مستقیم از دارایی و در آمد اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می شود و به انواع زیر تقسیم می شود:

 • مالیات بر درآمد شامل
 • مالیات بر درآمد املاک که این نوع مالیات از درآمد اجاره دریافت می شود.
 • مالیات بر درآمد مشاغل که مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی وصول می گردد.
 • مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که نوعی از مالیات است که از مجموع درآمد شرکتها به اضافه درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود دریافت می گردد.
 • مالیات بر درآمد اتفاقی که مالیاتی می باشد که از درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید دریافت می شود.
 • مالیات بر دارایی شامل
 • مالیات بر ارث که نوعی از مالیات مستقیم می باشدکه در صورت فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق می گیرد.
 • مالیات حق تمبر که نوعی مالیات مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، به مودیان مالیاتی تعلق می گیرد.

 

2: مالیات های غیر مستقیم :

ماليات‌هائى که پرداخت‌کننده آن مشخص و معين نمی باشد و تحقق ماليات بستگى به يک قسمت از فعاليت‌هاى اقتصادى و عمليات افراد داشته و قابليت انتقال آنها بسيار زياد می باشد. به تعریف دیگر مالیاتی است که به صورت غیر مستقیم بر کالاهای مصرفی اشخاص وضع شده است و از مصرف کنندگان دریافت می شود و شامل موارد زیر است:

مالیات بر واردات که شامل موارد زیر می باشد:

 • مالیات بر حقوق گمرکی
 • مالیات بر سود بازرگانی
 • مالیات بر حق ثبت سفارش کالا
 • مالیات بر واردات اتومبیل
 • مالیات بر حق ثبت

 

مالیات بر مصرف و فروش که شامل موارد زیر می باشد:

 • مالیات بر فرآورده های نفتی
 • مالیات بر تولید الکل طبی و بهداشتی
 • مالیات بر فروش سیگار
 • مالیات بر اتومبیل
 • مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل
 • مالیات بر ارزش افزوده

نظرات کاربران
فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 22 22 11 42
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین