اهداف شغلی

اهداف شغلی

نارضایتی شغلی یک چالش رو به رشد در دنیای امروز است، به همین دلیل ما با استفاده از Learning LifeLabs تصمیم گرفتیم که با چیزهای دیگری کار کنیم. نتایج نظرسنجی کارکنان CEB در سال 2015 نشان دهنده ی این مشکل است که: 70 درصد از کارکنان مورد بررسی (در بسیاری از صنایع) گزارش داده اند که از فرصت های شغلی در شرکتشان ناراضی هستند و این یکی از بزرگترین عوامل تعامل و رضایتمندی است. در عین حال، 75 درصد از سازمان ها اظهار داشتند انتظار می رود که کمبود مهارت های لازم و دانش مورد نیاز در میان کارکنان خود را از بین ببرند. بنابراین، از سوی دیگر، کارکنان احساس می کنند که نمی توانند به اندازه کافی سریع حرکت کنند و از سوی دیگر، شرکت ها اعتقاد دارند که کارکنان به آرامی در حال رشد هستند. چطور می تواند چنین تناقض خطرناکی وجود داشت باشد؟ و چه کاری می توانیم در مورد آن انجام دهیم؟
ایدئولوژی واژه “حرفه” را در نظر بگیرید.  هنگامی که یک حرفه را پیش بینی می کنیم، یک مسیر مستقیم با مقصد نهایی را تصور می کنیم. و نه چندان دور. شما می توانید به گذشته نگاه کنید و از آن به عنوان یک ارزیابی برای آینده استفاده کنید که شامل اقداماتی است که دیگران برای رسیدن به جایی که می خواهند برسند، انجام می دهند. ما دیگر نیازی به پیش بینی آینده نداریم،ما باید افسانه های حرفه ای را رها کنیم و یک چارچوب جدید برای رشد شخصی و حرفه ای خود ایجاد کنیم.
برای این منظور نکات زیر را در نظر بگیرید:

  • به شغل خیالی خود فکر کنید
  • بر مهارت های قابل انتقال  خود تمرکز کنید
  • نقاط عطفی را برای خود ایجاد کنید
  • فعالیت های کوچک را حمایت کنید

 

 

منبع: hbr.org

صدای شما را می‌شنویم