اولویت شما برای رشد بازاریابی تان در سال 2018 چیست؟

اولویت شما برای رشد بازاریابی تان در سال 2018 چیست؟

ارزش مشتری:

به نظر من ارزش مشتری برای رشد هر شرکتی حیاتی است. برای دستیابی به این کار باید ایجاد تقاضا و سرمایه کنید. این نوعی دیگر از بازاریابی است.  بسیاری از سرمایه گذاری های در بازاریابی در سطح پایینی قرار دارد. رشد ارگانیک باید باعث تمایز شما شود و همچنین محصولات شما را با نو آوری همراه کند.
این نوع فعالیت باعث ایجاد کمپین ها و محتوای جدیدی برای سایت شما شده و باعث بهبود SEO سایت شما می شود.

استراتژی رشد شما با پاسخ به سوالات زیر شکل می گیرد:

  • چه چیزی برای مشتری شما ارزش است؟
  • چطور ابتکارات و ایده های خود را به شکلی مطرح می‌کنید که برای مشتری ارزش ایجاد کنید؟
  • چطور تطابق چنین راه کار‌هایی را می توانید تسریع ببخشید؟
  • چطور یک مشتری یا یک مشتری جدید گرفتن باعث رشد می شود؟
  • چطور بخش های مختلف یا بخش های جدید می توانند باعث رشد شوند؟
  • چطور می توانید به این مشتریان یا قسمت های مختلف دست پیدا کنید؟
  • چطور مشتریان شما می توانند به شما کمک کنند تا مشتریان جدید به دست آورید؟

پاسخ به این سوالات در سیستم اتوماسیون اداری شما پیدا نمی شوند. شما باید برای پاسخ به این سوالات تحقیق کنید و با مشتری در ارتباط باشید. تحلیل های شما باید از این زنجیره غذایی بالا رفته و فرای کمپین هایی تحلیلی برود. شما نیاز به تجزیه و تحلیل کسب و کار دارید.
تجزیه و تحلیل کسب و کار به شما کمک می کند تا موقعیت های جدیدی برای رشد و بهبود بازار پیدا کنید. برای موفقیت در تجزیه و تحلیل کسب و کار باید از روش های تعمیم یافته اجتناب کنید، زیرا این روش ها نتیجه بخش نیستند.

توصیه ما برای رشدی موفق

بسیاری از سازمان های بازاریابی که این اساس نامه را رعایت می کنند، زمان کمتری برای کسب داده های مختلف و مدیریت Lead Generation صرف کرده و بیشتر زمان خود را برای مشتری، بازار و رقابت صرف می کنند. این یعنی سرمایه گذاری در تحقیقات و تجزیه و تحلیل کسب و کار خود. برای رشد بیشتر باید یک دیدگاه به دست آمده از داده ها آماری، بازار و مشتری داشت و به دنبال راه کار گشت. تنها کافیست برای کار خود اولویت بندی داشته باشید.

منبع:

https://greatb2bmarketing.com/guest-expert-contributor/is-your-marketing-up-to-the-task-of-the-primary-directive-of-growth

صدای شما را می‌شنویم