تاثیر مدیریت مالی در کسب و کار شما

تاثیر مدیریت مالی در کسب و کار شما

مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های مالی مانند خرید و استفاده از بودجه شرکت بوده و این بدین معنی است که اصول مدیریت عمومی را به منابع مالی شرکت بسپارید.

 

انواع تصمیمات

 1. تصمیمات سرمایه گذاری: شامل سرمایه گذاری در دارایی های ثابت است که با عنوان بودجه سرمایه نامیده می شود. سرمایه گذاری در دارایی های فعلی نیز بخشی از تصمیمات سرمایه گذاری است که به عنوان تصمیم گیری در مورد سرمایه در نظر گرفته می شوند.
 2. تصمیمات مالی: این تصمیمات مربوط به افزایش مالی از منابع مختلف هستند که به نوع منبع، دوره تامین مالی، هزینه تأمین مالی و بازده آن بستگی دارد.
 3. تصمیمات مربوط به تقسیم سود: مدیر مالی باید با توجه به توزیع سود خالص تصمیم بگیرد.

سود خالص به طور کلی به دو دسته زیر تقسیم می شود:

 • سود سهام برای سهامداران:سود سهام و نرخ آن باید تصمیم گیری شود.
 • سود متعارف: مبلغ سود حفظ شده باید نهایی شود که بستگی به برنامه های توسعه و تنوع سازمانی دارد.

 

اهداف مدیریت مالی

مدیریت مالی به طور کلی مربوط به تهیه، تخصیص و کنترل منابع و دغدغه های واحد اقتصادی است. و اهداف آن عبارتند از:

 1. اطمینان از عرضه منظم و کافی منابع به واحد اقتصادی.
 2. اطمینان از بازگشت کافی به سهامداران که به ظرفیت درآمد، قیمت بازار سهام و انتظارات سهامداران بستگی دارد.
 3. اطمینان از استفاده بهینه منابع مالی. هنگامی که بودجه خریداری می شود، باید با حداکثر ظرفیت و حداقل هزینه، مورد استفاده قرار گیرد.
 4. اطمینان از ایمنی در سرمایه گذاری، یعنی صندوق ها باید در سرمایه گذاری های ایمن سرمایه گذاری نمایند تا بتوانند با نرخ مناسب بازده را به دست آورند.
 5. اطمینان از طراحی یک ساختار صحیح برای سرمایه، باید یک ترکیب صحیح و منصفانه از سرمایه وجود داشته باشد تا تعادل بین بدهی و سرمایه ی متعادل حفظ شود.

 

تاثیر مدیریت مالی در کسب و کار شما

توابع مدیریت مالی

 1. برآورد الزامات سرمایه: یک مدیر مالی باید برآوردهای مربوط به نیازهای سرمایه شرکت را انجام دهد. که به هزینه های پیش بینی شده، سود، برنامه ها و سیاست های آینده شرکت بستگی دارد. تخمين ها بايد به نحو کافي ساخته شوند تا ظرفيت درآمد شرکت را افزايش دهند.
 2. تعیین ترکیب سرمایه: پس از برآورد الزامات سرمایه باید تصمیم گیری شود.این تصمیم گیری شامل تجزیه و تحلیل ارزش سهام در کوتاه مدت و بلند مدت بوده و بستگی به نسبت سرمایه متعلق به شرکت و بودجه های اضافی قابل دریافت از سوی طرفهای خارجی دارد.
 3. انتخاب منابع بودجه: برای دریافت بودجه اضافی، یک شرکت دارای گزینه های بسیاری است که بعنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
  1. سهام و بدهی ها
  2. وام های گرفته شده از بانک ها و موسسات مالی
  3. سپرده های عمومی که به شکل اوراق قرضه می باشند.
 4. سرمایه گذاری: مدیر مالی باید تصمیم بگیرد که وجوه را به شرکت های سودآور اختصاص دهد تا ایمنی در سرمایه گذاری وجود داشته باشد و بازده های منظم امکان پذیر باشد.
 5. دفع مازاد: تصمیمات سود خالص باید توسط مدیر مالی انجام شود.که میتواند با دو راه زیر انجام شود:
  1.  اعلام تقسیم سود: که شامل شناسایی نرخ سود سهام و مزایای دیگری نظیر پاداش است.
  2. سود متعارف: حجم تصمیم گیری که بر برنامه های توسعه، نوآوری و تنوع شرکت بستگی دارد باید تعیین شود.
 6. مدیریت پول نقد: مدیر امور مالی باید تصمیمات مربوط به مدیریت نقد را بگیرد.تصمیماتی که برای اهداف مختلف مانند پرداخت حقوق و دستمزد، پرداخت آب و برق، پرداخت به طلبکاران، خرید مواد اولیه و غیره مورد نیاز است.
 7. کنترل مالی: مدیر مالی نه تنها برای برنامه ریزی، تهیه و استفاده از وجوه مالی بلکه برای کنترل امور مالی نیز فعالیت می کند. کنترل مالی را می توان با استفاده از تکنیک های بسیاری مانند تجزیه و تحلیل نسبت، پیش بینی مالی، کنترل هزینه و سود، و غیره انجام داد.

 

 

منبع: managementstudyguide.com

 

 

 

مقالات مرتبط:

برچسب ها :

صدای شما را می‌شنویم