تغییرات جدید ثبت معاملات فصلی

تغییرات جدید ثبت معاملات فصلی

ورژن جدید نرم افزار ثبت معاملات فصلی با اضافه کردن تغییرات تازه در تاریخ 5 اردیبهشت 1397  به بازار آمد.

  • اضافه شدن اقلام معادل ریالی و نرخ برابری ارز مالیات و عوارض ارزش افزوده برای معاملات ارزی و ارزی-ریالی در کلیه فهرست ها
  • اضافه شدن گزینه “واردات مربوط به برگشت از صادرات” در فهرست واردات(درج کد اتباع در این حالت اختیاری است)
  • اضافه شدن قلم اطلاعاتی “توضیحات مربوط به پرداخت” در فهرست گزارش فعالیت های ساخت و پیش فروش املاک

8 مورد از آخرین تغییرات در نحوه ارسال گزارشات معاملات فصلی

با توجه به تغییر ساختار ارسال گزارشات فهرست معاملات فصلی برای سال 1397 ،موارد زیر را با دقت مطالعه فرمائید:

1: قلم اطلاعاتی “تخفیف” از گزارش صادرات و واردات حذف شده است.

2: فیلدهای سرفصل و نحوه پرداخت وجه حذف شده‌اند.

3: محتویات گزارشات خرید و فروش ارسال شده توسط شما برای سال 1396 ، تغییری نکرده و نیـازی بـه ارسال مجدد نمی‌باشد. گرچه در مورد رکوردهایی که به شـکل ارزي ثبـت شـده انـد، در صـورتیکه حاصلضرب ستون های مبلغ ارزی و نرخ برابری ارز، برابر با مبلغ مندرج در ستون معادل ریالی نشود، در بخش نمایش جزئیات علاوه بر تغییـر رنـگ دکمـه “نمـایش جزئیـات “، در جـدول نمـایش اطلاعـات، ستونی با عنوان “وضعیت” اضافه شده است که نشان دهنده‌ی وضعیت رکورد می باشـد و در صـورتی که “ناقص” اعلام شده باشد، مؤدیان محترم بایستی نسبت بـه کنترل مجدد و در صورت نیاز اصلاح رکورد اقدام نمایند.

4: در کلیه رکوردهای همه گزارشات، در ستون نوع کالا گزینه “سایر کالاها/خدمات” اضافه شده اسـت.

5: با توجه به اینکه در گزارشهاي صادرات و واردات طبق ساختار قبلی، منظور از فیلد “مبلغ”، مبلغ ثبت شده مطابق دفاتر بوده و در ساختار جدید فیلد “مبلغ مطابق پروانه” نیز اضافه شده است، لـذا ضـمن انتقال محتویات ستون “مبلغ” از اطلاعات ارسال شـده طبـق سـاختار قبلـی ، بـه فیلـد “مبلـغ مطـابق دفاتر” در ساختار جدید، تمامی اطلاعات ارسالی در این گزارشات به ثبـت اولیـه تبـدیل شـده انـد . بنابراین مؤدیان گرامی بایستی نسبت به بررسی، اصلاح یـا تکمیـل اطلاعـات مبـالغ و سـایر فیلـدها، جهت ثبت نهایی اقدام نمایند.

6: گزارشهای ارسالی مربوط به صـادرات برگشـتی و یـا واردات برگشـتی در نسـخه بـروز رسـانی شـده ، حذف شده‌اند. لذا مودیان محترم جهت درج دوباره آنها بایستی اقدام نمایند.

7: اطلاعات ارسالی در گزارشهای حق العملکاری، دریافت و پرداخت قراردادها و اجاره مربوط به سـال 1396 با توجه به عدم تطابق با نسخه جدید سامانه قابلیـت بـه‌روز رسـانی نداشـته و حـذف شـده انـد.

8: با توجه به حذف کلی سرفصل گزارشهاي حمل و نقـل بـار ، حمـل و نقـل مسـافر و بیمـه ، مـی بایسـت اطلاعات مربوط به مؤدیان اصلی طرف معامله خود را از طریق گزارشهای خرید و فروش و مطـابق بـا ساختار جدید مجدداً درج و ارسال نمایند.

نظرات کاربران

Notice: Undefined variable: captcha in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 101

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 121

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 135

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 137

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 150

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 156

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 158

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 160

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 162


Notice: Undefined index: comment_field in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 214