تغییرات جدید نسخه 7.82

تغییرات جدید نسخه 7.82

ایجاد پنل های شغلی در تغییرات جدید نرم افزار مالی هلو

در تغییرات جدید نرم افزار مالی هلو پنل های شغلی ایجاد شده اند. این پنل ها دسترسی آسان و سریع به امکانات بسته های شغلی را فراهم خواهد ساخت.

 

circle آرایشگاه

 

نرم افزار آرایشگاه

 

circle عینک

نرم افزار عینک

circle نوبت دهی

 

نوبت دهی

 

امکان برقراری با پوزهای بانکی زیردر نسخه 7.82 به تمامی نرم افزار های هلو اضافه شد.

circle بانک پارسیان

circle بانک سامان کیش

circle پوز بانک سایان کارت (قوامین)

circle پوز بانکی به پرداخت (بانک ملت)

circle پوز مبنا کارت

امکان برقراری با پوزهای بانکی در نسخه 7.82

 

circle امکان استفاده از ترازوهای دیبال دربارکد های تجمیعی

( لازم به ذکر است در نسخه های گذشته امکان استفاده از ترازوهای توزین صدر و اس ام 100 در صورت وجود امکان بارکدهای تجمیعی در نرم افزار، بوده است.)

circle امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به عدم انتخاب عکس یا حذف عکس در نرم افزارهای شبکه و کلاینت ها

 

جزئیات دسترسی

 

circle امکان تعریف کدهای مختلف برای فروشندگان مختلف

circle امکان محاسبه پورسانت هر کالا در ثبت فاکتور

circle امکان حذف گروهی تولید روی همه نسخه های تولیدی

 

تغییرات مرتبط به بسته شغلی کفش:

1. اضافه شدن فیلد کد کالا و سایز در طراحی چاپ بارکد توسط کاربر

در تغییرات جدید نرم افزار مالی هلو در بسته شغلی کفش بعد از طراحی این فیلد در فرم کالا، در قسمت پرینت بارکد، کاربر می تواند بارکد های خود را با سایز مورد نظر خود پرینت بگیرد.

2- استفاده از 2 رقم انتهایی بارکد به عنوان سایز کفش در فاکتور

بعد از فعال کردن این گزینه، در فاکتور کد و سایز مورد نظر به صورت اتوماتیک با تعداد یک وارد می شود که کاربر می تواند در صورت نیاز تعداد آن را  افزایش دهد.

 

افزودن بارکد جهت چاپ

 

circle حذف قفل یو اس بی در نرم افزار های آموزشگاهی و ارائه این نرم افزار با قفل اینترنتی

circle امکان دریافت گزارش های فروش به تفکیک گروه بندی (این گزارش برای فاکتورهای خرید نیز روی نسخه هایی که این گزارش را در فروش دارند اضافه شده است.)

circle امکان خروجی اکسل برای معین ارزی اشخاص به کیت ارزی

circle امکان خروجی اکسل دفتر روزنامه

 

خروجی اکسل دفتر روزنامه

 

circle امکان رویت جمع خالص فاکتور در گزارش واسطه جز به جز در نسخه هایی که امکان واسطه دارند.

 

گزارش از واسطه های یک فاکتور

 

circle امکان تعیین قیمت برای واحد های مختلف به تفکیک هر واحد

 

 تعیین قیمت جهت واحد های مختلف به تفکیک هر واحد

 

circle امکان دو واحدی انبار در فاکتور تک فروشی و فست مد

 

دوواحدی انبار در فاکتور تک فروشی و فست مد فاکتور فروش فوری

 

circle ایجاد گزارش تخمین زمان اتمام موجودی کالاها در صورتی که وابسته به فرمول تولید در نسخه های تولیدی باشد، به همراه کیت فرمول تولید این امکان نیز ارائه می شود.

circle با اضافه کردن ابزار جانبی سفارش گیر پخش به کد های فروشگاهی امکان سفارش لیستی به این نسخه ها اضافه می شود.

 

 

 

صدای شما را می‌شنویم