حذف علی الراس از نظام مالیاتی

حذف علی الراس از نظام مالیاتی

بر اساس آخرین اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در راستای طرح تحول نظام مالیاتی، در تاریخ 27مرداد ماه سال جاری از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ خواهد شد.

بر اساس اصلاحیه قانون و نرم افزار سامانه یکپارچه مالیاتی رسیدگی علی الراس مختص مودیانی است که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداردی نموده اند.
بر این اساس با حذف علی الراس از نظام مالیاتی، صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند.

در قانون قبلی مالیات های مستقیم، هنگاهی که اداره امور مالیاتی در آمد کتمان شده ای را مشاهده می‌شد، و یا مدارک ابرازی دارای نواقص باشد اداره امور مالیاتی می تواند ماخذ محاسبه مالیات را بر اساس محاسبات بررسی های انجام شده سازمان امور مالیاتی تشخیص داده و مورد مطالبه قرار دهد، در حقیقت در صورتیکه میزان مالیات توسط اداره امور مالیاتی تشخیص داده شود و یا دفاتر و مستندات وی رد شود میزان مالیات بر درآمد وی علی الراس می گردد و بر اساس محاسبات مشخص شده سازمان امور مالیاتی تخمین زده می شود .

با حذف علی الراس از نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم، بانک اطلاعات مربوط به‌ نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید.

برای این گروه از مودیان همانطوریکه در ماده ۹۷اصلاحی تجویز شده است اظهارنامه برآوردی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود از طریق سامانه و بدون صرف هر گونه وقت و هزینه از طریق سامانه تولید می شود بدیهی است الگوی از پیش تعیین شده در نرم افزار برای این کار تدوین می شود.
مودیان مالیاتی از نظر اندازه به سه گروه بزرگ ,متوسط و کوچک تقسیم بندی شده و همچنین بر اساس شاخص ریسک نیز به سه گروه دیگر تقسیم می‌شوند.

صدای شما را می‌شنویم