درک نیازهای مشتریان در دنیای دیجیتال

درک نیازهای مشتریان در دنیای دیجیتال

در نظرسنجی های متعدد که در چند سال گذشته از مدیران اجرایی گرفته شده است، همان طور که قابل پیش بینی است، استراتژی های رشد را به عنوان یکی از اولویت های اول در هر سال جدید پیدا خواهید کرد. به طور قابل ملاحظه ای، در این چند سال، شما نیز در درک لیست مشتریان از اولویت های مدیر عامل شرکت خواهید یافت.
آن چه در دو سال گذشته در حال تغییر است، این است که مدیران اجرایی بر جهانی شدن و تحول دیجیتال متمرکز هستند. در نظرسنجی های اخیر IBM، KPMG و Gartner، می بینید که بیش از نیمی از مدیران اجرائی نظرسنجی معتقدند که سازمان هایشان به واسطه جهانی سازی دنیای دیجیتال به طور قابل توجهی تغییر خواهند کرد.
با توجه به این نظرسنجی ها، مشخص می شود که بسیاری از مدیران اجرایی از رشد درخور مشتریان آگاه هستند. همچنین، آنها می دانند که این درک باید در درک تاثیر جهانی شدن و یک اقتصاد دیجیتال قوی به دست آید.

نیاز استراتژیک در دنیای نوظهور دیجیتال

ما در حال حاضر در جهانی زندگی می کنیم که سرعت تغییرات بیش از اندازه در آن تبدیل به هنجار شده است. معرفی فناوری های جدید دیجیتال و مدل های کسب و کار جدید، تاثیرات هیجان انگیزی بر مشتریان دارد که چه اهدافی برای آنها اهمیت دارد، آنها چه می خواهند و چه تصمیم می گیرند. برای سازمان هایی که در چنین محیطی تلاش می کنند، توسعه یک درک جامع چند بعدی از مشتریان تبدیل به یک ضرورت استراتژیک می شود.
اگر چه بسیاری از سازمان ها این ضرورت استراتژیک را تشخیص داده اند، بسیاری از آنها منابع مالی کافی ندارند، اکثریت آنها هزینه­ها را در روش های سنتی ناکافی قرار داده­اند یا بینش لازم برای دستیابی به جایگاهی ارزشمند را در استراتژی خود فراهم نکرده اند. بر وضعیت موجود ابزارهای سنتی مانند گروه های متمرکز، مصاحبه های پیروزی / تلفات گرا، نظرسنجی ها و مصاحبه های خریدار که بر مفاهیم بازاریابی محصول و فروش های قدیمی بنا شده است، تکیه کرده اند.
این امر برای توسعه شخصیت خریدار امروز است. به خصوص برای پوشاندن روش های بازاریابی قدیمی و ارائه به عنوان یک روش متخصص است و اینکه چرا لازم است دوباره فکر کنیم.
مشتریان همانند یک قطار سریع السیر، مشتریان با یک نمایش اشتباه از آن چه بینش ها تشکیل می دهند و روش های تحقیق مناسب، فرار می کنند. بسیاری از شرکت ها و سازمان های بازاریابی با یک نمای اشتباه از مشتریان، کنار گذاشته می شوند.

تفکر جدید و رویکردهای جدید

تمرکز بر شناختن مشتریان امروز در دنیای دیجیتال جهانی نیازمند تفکر جدید و رویکردهای جدید است. رویکردهایی که فراتر از ابزارهای تحلیلی بازاریابی هستند. علاوه بر این، فراتر از معیارهای سنتی قدیمی که در فروش و بازاریابی محصول برای پروفایل های خریداران مورد استفاده قرار می گیرند هستند.
تاکید بر این است که یکک رویکرد توسعه بازار اتخاذ شود. بازاری که منجر به رشد سازمانی در بازارهای موجود و جدید می شود. برای شرکت هایی که تحت تحول دیجیتالی قرار دارند، توسعه بازار دیجیتال واقعا ضروری استراتژیک است.
درک مشتری، به ویژه برای توسعه شخصیت، همواره یک اصل بنیادین باقی می ماند. به این معنا که مردم با هدایت اهداف و نمایش رفتارهای هدفی هدایت شده در هنگام استفاده از محصولات یا خدمات و همچنین تصمیم گیری در مورد خرید تصمیم می گیرند.

بر اساس کار با چندین شرکت برجسته تحت تحول دیجیتال و شرکت های در حال ظهور در بازار B2B پلت فرم های دیجیتال، موارد زیر در حال توسعه رویکردهای قابل استفاده برای ایجاد بینش و شخصیت های منجر به استراتژی های رشد جدید می باشند. تجربیات نوآورانه منجر به بازآموزی و بازتولید بینش و توسعه شخصیت برای بازاریابی، بینش بازار و راهبردهای توسعه بازار شده است:

بینش انسانی

فن آوری های دیجیتال قادر به تولید مقدار زیادی از تجزیه و تحلیل داده ها هستند. اغلب به عنوان بینش مشخص می شود. آیا آنها بینش انسان را به درستی تولید می کنند؟ این نیز در مورد روش های نمایه خریدار بسیار قدیمی که به عنوان درک شخصیت خریدار شناخته می شوند، اعمال می شود. بدین ترتیب آنچه که دنبال می شود، داده ها و واقعیت های مبتنی بر فعالیت است که مخالف بینش واقعی انسان است. افزایش سریع دنیای دیجیتال محور نیاز به درک بینش را افزایش می دهد. به ویژه برای بینش هدف انسان، همانطور که در بالا ذکر شد.

بینش سریع جمعیت

توانایی استفاده از قدرت crowdsourcing امروز برای آزمون درک بینش ثابت کردن بسیار ارزشمند است. استفاده از سیستم عامل های دیجیتال برای تست ایده ها، ایجاد همکاری با مشتریان، نوآوری جرقه ای و یادگیری در مورد الگوهای نوظهور رفتارهای هدفمند می تواند منجر به فرصت های رشد جدید شود. در یک مورد با همکاری با یک پلتفرم زنجیره عرضه جهانی، متوجه شدیم که چگونه برند در محتویات خود یک روایت را طراحی کرد و در واقع گفتگوها منفی منفی را در برند ایجاد کرد. این بینش انسانی موجب تغییر در محتوا نسبت به یک روایت شده است که نشان دهنده اهداف مبتنی بر هدف مشتری است.

مشاهدات فیلد

تاثیر تحولات دیجیتال در حال تغییر دادن نحوه رفتار افراد، رفتار اجتماعی، تعامل و فعالیت آن ها است. به طور دقیق درک آنچه که، چگونه و چرا از آنچه مردم واقعا به مشاهده آن نیاز دارند است. آنچه مردم می گویند، معمولا دقت کمتری نسبت به مشاهدات واقعی دارند. برای مثال، یک پلت فرم دیجیتالی که شرکت با آن کار می کرد، خواهان گسترش حضور خود در خارج از هوش تجاری به سایر وظایف شرکت ها بود. از طریق مشاهدات و مکالمات در محل، ما دریافتیم که تیم های هوش تجاری که همیشه “از قبل-تجهیز “بودند، توابع دیگر برای تخریب اطلاعات را اجرا می کند. بر اساس این مشاهدات از نحوه عملکرد تیم ها و تعاملات، این شرکت بینش هایی را درباره راه حل های اطلاعاتی “پیش بسته بندی شده” برای اولویت بندی برای ورود به بازار جدید به دست آورد.

جوامع بینش متنی

همانطور که اقتصاد پلتفرم دیجیتال گسترش می یابد، ما مشتریان را در سطوح شخصی و کسب و کار می بینیم که با محیط کار پلت فرم دیجیتال سازگار می شوند. این تاثیر عمیقی بر نحوه رفتار افراد با رفتار هدف، انجام فعالیت ها، همکاری و تصمیم گیری دارد. همچنین فرصتی برای ایجاد جوامع بینابین و همکاری با مشتریان درگیر فراهم می کند. چندین گفت و گو دو طرفه را در مورد منافع خاص در میان تیم ها فعال می کند.

مصاحبه های اجرایی عمیق

تاثیر تحولات دیجیتال باعث تغییر زیادی در مفهوم رهبری اجرایی شده است. نه تنها از نظر تحول دیجیتال، بلکه نحوه مدیریت نیز امروز در دنیای دیجیتال محور است. اگر مصاحبه های کیفی عمیق (که با مصاحبه های ناخوشایند خریدار متمرکز بر آخرین برندها یا ضررها)، تقریبا بیست سال به عنوان یکی از پیشرفت های افراد شناخته شده است، آنها اهمیت بیشتری در سطح اجرایی دارند. چگونه سازمان ها رفتار و هدایت می کنند و تحت تاثیر تغییرات عظیم قرار می گیرند.

استفاده از تجزیه و تحلیل برای مقیاس بندی بینش ها

امروز می توان مقادیر عظیم داده ها را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کرد. اغلب سازمان ها می توانند در ماموریت های ” needle in the haystack” شرکت کنند تا بینش های افسانه ای را برای کشف فرصت های رشد پیدا کنند. چنین تمرینی می تواند بی ثمر و گران باشد. سازمان هایی که این کار را انجام دهند، بینش خود را در مقایسه با جزئیات بیشتری از فرصت های رشد به دست می دهند. به عنوان مثال، یک ارائه دهنده پلت فرم دیجیتال در پشتیبانی از مشتری، چهار نماینده شخصیت مجزا را در شش بخش کشف کرد. از طریق توانایی های داده کاوی، آنها توانستند مشتریان را بر اساس رفتارهای هدایت شده هدایت شده به چهار شخصیت هدف قرار دهند. این موضوع آنها را قادر می سازد تا ارتباطات بازاریابی را روی افراد و بخش های خاصی ترتیب دهند.

منبع: marketinginsidergroup.com

نظرات کاربران

Notice: Undefined variable: captcha in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 101

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 121

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 135

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 137

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 150

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 156

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 158

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 160

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 162


Notice: Undefined index: comment_field in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 214