سیستم صدور فاکتور

سیستم صدور فاکتور

سیستم صدور فاکتور نرم افزارهای یکپارچه هلو

سیستم صدور فاکتور نرم افزار هلو با داشتن امکانات ویژه به سادگی فاکتور صادر کرده و به مدیریت سریع کسب و کارها کمک می کند.

circle خرید، فروش، پیش فاکتور، امانی، ضایعات و مرجوعی
circle جـستجوکـالا در فـاکتور بـا استفـاده از بـارکد خوان
circle ثبت مبلغ و درصد پورسانت برای هر واسطه در فاکتور
circle صدور فـاکتور بـا محاسبـات مالیـات بر ارزش افـزوده
circle محاسبه راس فاکتور
circle گزارش فروش ماهیانه کاربران