علت عدم نمایش چک پرداختی در گزارش معین بانک چیست؟

علت عدم نمایش چک پرداختی در گزارش معین بانک چیست؟

سوالی که بسیاری از کاربران نرم افزار هلو  می پرسند این است که :چکی را به طرف حساب خود پرداخت نموده اند و این چک در معین طرف حساب نمایش داده میشود، اما چرا در گزارش معین بانک وجود ندارد؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که  جهت نمایش چک پرداختی در گزارش بانک باید سند وصول چک پرداختی در سیستم ثبت گردد تا ازمانده بانک کسر شود.

برای آموزش کامل این مبحث فیلم زیر را مشاهده نمایید.

 

 

صدای شما را می‌شنویم