علت غیرفعال بودن نام گیرنده چک خرجی در قسمت گزارشات چک ها چیست؟

علت غیرفعال بودن نام گیرنده چک خرجی در قسمت گزارشات چک ها چیست؟

سوالی که بسیاری از کاربران نرم افزار هلو میپرسند این است که چرا در قسمت گزارشات /گزارش چک ها /چکهای دریافتی و خرج شده ، نام گیرنده چک خرجی غیر فعال است ؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که  شما در نرم افزار هلو  هیچ چک خرجی را تعریف نکرده اید به همین علت این گزینه غیر فعال است .با تعریف چک خرجی این گزینه در نرم افزار هلو فعال می شود .

برای آموزش کامل این مبحث فیلم زیر را مشاهده نمایید.

صدای شما را می‌شنویم