عملیات پایان‌دوره مالی در نرم‌افزار هلو

عملیات پایان‌دوره مالی در نرم‌افزار هلو

 

وبینار بستن حساب و انبارگردانی

سرفصل‌های دوره:

کنترل حساب‌ها
ثبت اسناد اصلاحی
عملیات کنترلی
انبارگردانی
بستن حساب‌های موقت
سند افتتاحیه و اختتامیه

صدای شما را می‌شنویم