فرصت های شغلی

فرصت های شغلی

برای آگاهی از فرصت های شغلی شرکت مهندسی نرم افزار هلو می توانید از طریق سایت های کار نظیر جابینجا اقدام کنید. فرصت های شغلی مورد نیاز شرکت را مشاهده و در صورت تمایل اقدام به ارسال رزومه خود نمایید.

فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 22 22 11 42
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین