مقایسه‌ی مفاهیم کنترل هزینه و تقلیل هزینه

مقایسه‌ی مفاهیم کنترل هزینه و تقلیل هزینه

تعاریف گوناگونی برای مفهوم «کنترل هزینه» ارائه شده است. با این حال این مفهوم را، به زبان ساده اینگونه میتوان تعریف کرد: روش مورد استفاده برای نگهداشت هزینه‌ها برمبنای استانداردهای از پیش تعیین شده. این امر جهت  شناسایی و کاهش هزینه‌های کسب‌وکار با هدف افزایش سودآوری انجام می‌شود. این روند با فرآیند بودجه‌ریزی آغاز شده، و در ادامه مدیران و صاحبان کسب‌وکار هزینه‌های واقعی را با بودجه خود مقایسه می‌کنند. در صورتی که هزینه‌های واقعی بیش‌تر از میزان برآورد شده باشد، مدیریت اقدامات لازم را در راس کارها قرار خواهد داد. تمامی این مراحل و به طور کلی این روند «کنترل هزینه» نامیده می‌شود.

 

از سوی دیگر، «تقلیل هزینه» ، حذف تمام هزینه‌های غیرضروری که در فرآیند تولید، انبار و فروش محصول وجود دارد را هدف‌گذاری می‌کند.

این روند، بدین صورت اعمال می‌شود که در آن حداقل بها برای بهای تمام شده‌ی واحد محصول در نظر گرفته می‌شود، بدین صورت که تاثیری در کیفیت محصول یا خدمت ارائه شده نداشته باشد و در اکثر موارد توسط بهره گیری از روش‌های جدید و یا بهبود روش‌های قبلی تحقق می‌یابد.

صدای شما را می‌شنویم