نکاتی که باید مودیان مالیاتی هنگام خرید به آن توجه کنند

نکاتی که باید مودیان مالیاتی هنگام خرید به آن توجه کنند

1: قبل از خرید بدون استثنا از فروشنده بخواهید که برای انجام واریزی، شماره حساب خود را معرفی کند. همچنین می توانید چک در وجه شرکت صادر کنید. توجه داشته باشید که شرکت های پوشالی و کاغذی معمولا شماره حساب ندارند.

2: سایت ارزش افزوده یک منبع معتبر به شمار می آید. می توانید نام فردی که می خواهید از او خرید کنید را در سایت ارزش افزوده در قسمت بلاک لیست جستجو کنید. اگر فرد در آن قسمت قرار داشت، از خرید خودداری کنید.

3: شما می توانید مطابقت موارد اعلامی را از طریق جستجوی کد اقتصادی فرد در قسمت اعتبار سنجی سایت ارزش افزوده، بررسی نمایید.

4: شما می توانید گزارش فصلی فروش آن شرکت را از فروشنده بخواهید. در این گزارش خرید شما نیز ثبت شده است.

5: پرداخت های ارزش افزوده دوره قبل فروشنده را از او بخواهید.

6: برای اینکه متوجه شوید شرکت صوری نیست، می توانید با شماره تماس های روی فاکتور تماس حاصل نمایید.

7: اگر مبلغ خرید شما زیاد است، حتما به صورت حضوری به شرکت بروید تا از حضور فیزیکی آن مطلع شوید.

نظرات کاربران

Notice: Undefined variable: captcha in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 101

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 121

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 135

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 137

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 150

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 156

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 158

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 160

Warning: Use of undefined constant ZEETEXTDOMAIN - assumed 'ZEETEXTDOMAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 162


Notice: Undefined index: comment_field in /home/holooco/domains/holoo.co.ir/public_html/wp-content/themes/websima/includes/comments.php on line 214