چگونه می توان نام گیرنده چک خرجی را مشاهده کرد؟

چگونه می توان نام گیرنده چک خرجی را مشاهده کرد؟

سوالی که بسیاری از کاربران نرم افزار هلو  میپرسند این است که:
چکی را به طرف حساب خود خرج نموده اند اما نام شخص را فراموش کرده اند، چگونه می توانند نام گیرنده چک خرجی را متوجه شوند؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مشاهده نام گیرنده چک خرجی باید از منوی گزارشات گزارش چک ها با کلیک بر روی چک های دریافتی و خرج شده در صفحه باز شده بر روی دکمه گزارش پیشرفته کلیک کنید. در ستون عنوان تیتر، گزینه نام گیرنده چک خرجی را یافته و تیک نمایش آن را فعال نمایید. با کلیک روی دکمه تهیه گزارش می توان نام گیرنده چک خرجی را در ستون مربوطه مشاهده کنید.

برای آموزش کامل این مبحث فیلم زیر را مشاهده نمایید.

صدای شما را می‌شنویم