آموزش نصب نرم افزار حسابداری هلو

 مراحل نصب نرم افزار حسابداری هلو:

نكته:

 • حتما قبل از آغاز عمليات نصب نرم افزار حسابداری، قفل را به كامپيوتر متصل نماييد.
 • قبل از نصب برنامه حتما يک پرينتر نصب نماييد. در صورتی كه پرينتر نداريد، آن را به صورت مجازی نصب نماييد.

معمولا پس از گذاشتن سی‌دی در سی‌دی رام، Auto run اجرا شده و صفحه ای که در شکل زیر نشان داده شده است نمایش می‌یابد.

نصب نرم افزار حسابداری

 • برای آغاز عمليات نصب، دكمه شروع نصب را كليک نماييد.

نصب نرم افزار حسابداری

 • پس از كليک بر روی اين گزينه، فرمی به شكل زير نمايش داده می‌شود كه در آن مواردی كه بايد قبل از نصب نرم افزار، حتما انجام شود را مورد بررسی قرار می‌دهد. در اين فرم،‌ دكمه نصب را كليک نماييد.

نصب نرم افزار حسابداری

 

 • پس از كليک بر روی دكمه نصب، در صورتی كه موارد نمايش داده شده در فرم از قبيل نام كامپيوتر و بررسی نصب چاپگر و … در سيستم شما به درستی نصب شده باشد، در كنار آن علامت  نصب نرم افزار حسابداری  نمايش داده می شود. به هنگام بررسی “نصب قفل سخت افزاری”، فرمی به شكل زير نمايش داده می‌شود كه در آن بايد نوع قفل خود را انتخاب و سپس دكمه تاييد را كليک نماييد.

نصب نرم افزار حسابداری

 

 • در صورتی كه هر يک از گزينه های ياد شده،‌ به درستی انجام نشده باشد، در كنار آن علامت نصب نرم افزار حسابداری نمايش داده شده و برای رفع آن، ابتدا بايد گزينه مذكور را انتخاب نموده و سپس دكمه رفع مشكل را كليک نماييد.

نصب نرم افزار حسابداری

 

 • در صورتی كه همه نيازمندی های مربوط به نصب به درستی انجام شده باشد، فرم زير نمايش داده می‌شود. در اين فرم، ابتدا مطالب موجود در فرم را مطالعه نموده و در صورت توافق با مطالب ذكر شده، گزينه “اينجانب با مطالب ذكر شده موافق بوده و از نسخه معتبر استفاده می‌نمايم” را انتخاب نماييد. با انتخاب اين گزينه، دكمه بعدی فعال شده و با كليک بر روی آن می‌توانيد عمليات نصب نرم افزار را ادامه دهيد.

نصب نرم افزار حسابداری

 

 • در مرحله بعد بايد مسير نصب نرم افزار را تعيين نماييد. برنامه به طور خودكار درايوی غير از درايو ويندوز را برای نصب در نظر می‌گيرد.

نصب نرم افزار حسابداری

 

 • در صورتی كه بخواهيد مسير نصب برنامه را تغيير دهيد بايد دكمه نصب نرم افزار حسابداری را كليک نماييد. سپس در فرم نمايش داده شده، درايو مورد نظر را انتخاب نماييد.

نصب نرم افزار حسابداری

 

 • در حين انجام عمليات نصب، فرمی به شكل زير نمايش داده می‌شود. منتظر بمانيد تا عمليات نصب به طور كامل انجام شود.

نصب نرم افزار حسابداری

 

 • در فرم بعدی می‌توانيد تعيين نماييد كه Shortcut از برنامه بر روی Quick lunch قرار گيرد. انتخاب اين گزينه اختياری می باشد.
 • برای ادامه عمليات نصب،‌ دكمه بعدی را كليک نماييد.

نصب نرم افزار حسابداری

 

 • در فرم بعدی جملاتی مبنی بر اين كه عمليات نصب به پايان رسيده و بايد سيستم را مجددا راه اندازی نماييد، به شما نمايش داده می‌شود. در صورتی كه نخواهيد سيستم مجددا راه اندازی شود، بايد گزينه “راه اندازی مجدد سيستم” را از حالت انتخاب خارج نماييد. البته بهتر است كه پس از اتمام عمليات نصب، سيستم را مجددا راه اندازی نماييد.
 •  برای اتمام عمليات نصب، دكمه پايان را كليک نماييد.

نصب نرم افزار حسابداری

 

نکته: درصورتی که از قفل های SLM استفاده می کنید، باید نرم افزار مختص به آنرا تهیه نمایید که می توانید از برای دانلود رایگان نرم افزار حسابداری خود روی لینک کلیک کنید.

فروشگاه اینترنتی holoostore.com
مشاوره فروش 021 23067 ( داخلی 2 )
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین