به نظر شما مدیر همان رهبر است؟

به نظر شما مدیر همان رهبر است؟

به نظر شما مدیر همان رهبر است؟

نظرات کاربران
فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 23067 ( داخلی 2 )
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین