leadership9

leadership9

به نظر شما مدیر همان رهبر است؟ به نظر شما مدیر همان رهبر است؟ به نظر شما مدیر همان رهبر است؟

نظرات کاربران
فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 23067 ( داخلی 2 )
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین