هوش مصنوعی برای حوزه های مالی

هوش مصنوعی برای حوزه های مالی

هوش مصنوعی برای حوزه های مالی : کاهش هزینه ها، ایجاد وفاداری به برند و افزایش امنیت
هوش مصنوعی یا AI یکی مولفه هایی است که توسط موسسات مالی و موسسات پرداخت زمانی که در مورد آینده خدمات مالی خود صحبت می کنند عنوان می شود.
AI را تقریبا می توان در هر حوزه ای از خدمات مالی استفاده کرد، اما ترکیب قابلیت و پیچیدگی آن، AI را به بحث روز تبدیل کرده است و منجر به پدید آمدن بسیاری از تعاریف جدید در نرم افزار ، راه حل ها و سیستم ها در قالب هوش مصنوعی شده است.

در این گزارش، انواع هوش مصنوعی برای خدمات مالی (بانکی و پرداخت) را مرور خواهیم کرد. هم چنین بر برنامه های کاربردی بالغ تاکید می کند، توصیه هایی درباره این که موسسات مالی چگونه باید با تکنولوژی رو به رو شوند می کند و نمونه هایی از شرکت های مالی و پرداخت که در حال حاضر از AI استفاده می کنند، ارائه می دهد. این مقاله خلاصه ای از گزارشی که بر اساس مصاحبه هایی که مجله ی Business Insider Intelligence ارائه دهنده های خدمات مالی پیشرو مانند بانک آمریکا، Capital One و Mastercard، همچنین شرکت های هوش مصنوعی مانند Feedzai, Expert System و Kasisto ارائه می کند.

 

در این جا به چند نکته کلیدی از این گزارش اشاره می کنیم:

  • هوش مصنوعی یا تکنولوژی هایی که هوش انسانی را شبیه سازی می کند، یک موضوع پرطرفدار در محافل بانکی و پرداخت است. این در قالب های مختلفی می آید و توسط بسیاری از مدیران اجرایی، CTO ها و تیم های استراتژی به عنوان نقاط قوت در یک اکوسیستم مالی که به سرعت در حال تغییر است، ستایش می شود.
  • بانک ها از AI در فرانت-اند برای امنیت مشخصات مشتریان، تقلید از کارکنان بانک، تعاملات دیجیتال و تعامل با مشتریان در سراسر کانال ها استفاده می کنند.
  • بانک ها همچنین از AI در بک-اند استفاده می کنند تا به کارکنان برای انجام فرآیندهای خودکار و بر طرف کردن مشکلات پیش رو کمک کنند.
  • در پرداخت ها، AI در پیشگیری و تشخیص تقلب، مبارزه با پولشویی (AML) و افزایش حجم پرداخت مکالمه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

در گزارش کامل موارد زیر بررسی شده است:

  • یک مرور کلی از انواع مختلف هوش مصنوعی و کاربردهای آن در امور پرداخت و بانک داری ارائه شده است.
  • کاربرد هایی که بالغ شده اند در برجسته شده اند.
  • از استفاده شرکت های مالی و پرداخت از تکنولوژِی در زمان حال مثال هایی زده شده است.
  • توضیحاتی درباره ی ارائه دهنده های راه حل های AI که موسسات مالی ممکن است بخواهند استفاده کنند، ارائه داده است.
  • توصیه هایی در مورد اینکه شرکت های مالی و پرداخت چگونه باید از فناوری استفاده کنند، ارائه داده است.

 

 

منبع:  businessinsider.com

صدای شما را می‌شنویم