4 قدم ساده و مهم جهت جذب سرمایه‌گذار برای استارت‌آپ

4 قدم ساده و مهم جهت جذب سرمایه‌گذار برای استارت‌آپ

چگونه سرمایه لازم برای استارت‌آپ را تأمین کنیم؟ از طریق دوستان و خانواده؟ ‌سرمایه‌گذار‌های مختلف؟ ‌سرمایه‌دارانی با قدرت ریسک بالا؟

در امور مالیِ استارت‌آپ‌ها، مهم‌ترین مساله این است که چه کاری باید انجام دهید تا ‌سرمایه‌داران قانع شوند در شرکت شما ‌سرمایه‌گذاری کنند.

برای اینکه شخصی را قانع کنیم تا در کاری ‌سرمایه‌گذاری کند و یا چیزی را از کسی بخرد، باید سه باور را در او ایجاد کنیم:

  • این محصول یا خدمات برای من مناسب است.
  • اگر این را بخرم اتفاق خوبی برای من ‌می‌افتد.
  • این تصمیم خوبی است و من از آن پشیمان نخواهم شد.

 

سرمایه‌گذار را با خود همراه کنید

ما فقط مجذوب یک محصول نمی‌شویم، بلکه مجذوب افکار، ارزش‌ها و اعتقادات انسان‌های دیگر نیز می‌شویم.

چنین اتفاقی در ‌سرمایه‌گذاری برای استارت‌آپ‌ها هم ‌می‌افتد. در این حالت ‌سرمایه‌گذار باید خود را جزئی از شرکت ببینید و شما را باور داشته باشد. به این شکل او قانع ‌می‌شود که پول او در گذر زمان ارزش بیشتری پیدا ‌می‌کند.

 

از نظر احساسی بر او تأثیر بگذارید

معمولا افراد بر اساس احساسات تصمیم ‌می‌گیرند و بعد، آن تصمیمات را با عقل و منطق توجیه می‌کنند. این اتفاق هم در ‌سرمایه‌گذاری ‌می‌افتد.

داستانی که در مورد خود، برند و شرکتتان به ‌سرمایه‌گذاران ‌می‌گویید، می‌تواند آن‌ها را قانع کند. در ابتدا از نظر احساسی به شرکت شما علاقه نشان ‌می‌دهند و این باعث ‌می‌شود به صحبت‌هایتان گوش دهند.

 

به او یک چشم‌انداز از آینده شرکت نشان دهید

داستان گفتن یک روش عالی برای نشان دادن قسمتی از آینده شرکت است که ‌سرمایه‌گذار ‌می‌تواند در آن سهیم باشد. ارائه چشم‌اندازی که قرار است قدم در آن بگذارد.

 

او را از نظر منطقی قانع کنید

در نهایت با ارائه اعداد و ارقام و نمودار ‌می‌توانید از نظر منطقی هم آن‌ها را قانع کنید تا جزئی از این کمپین باشند. با این کار سودآوری شرکت را به آن‌ها نشان ‌می‌دهید.

 

 

 

 

منبع:   https://www.crowdcrux.com/how-to-get-startup-funding-a-simple-approach

صدای شما را می‌شنویم