مجله هلو

وفاداری مشتری نیاز حیاتی برای کسب و کار شما

شهرام شکوری – مؤسس و رئیس هیات مدیره گروه شرکت های طرفه نگار، مبتکر نرم افزار هلو وفاداری مشتری همان تمایل مشتری برای بازگشت مکرر به کسب و کار شما به منظ…

بررسی برندهای برجسته خرده فروشی در جهان

شهرام شکوری – مؤسس و رئیس هیات مدیره گروه شرکت های طرفه نگار، مبتکر نرم افزار هلو سالی که گذشت، سال هراس و سردرگمی بود زیرا خریداران در سراسر جهان در شرا…

شهرهای هوشمند: راه حل های دیجیتالی برای آینده ای بهتر

یک شهر هوشمند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد، استقرار و ترویج زیرساخت های یکپارچه از نظر فناوری به منظور مقابله با چالش های شهری و بهبود کارایی عملیات…

صدای شما را می‌شنویم