مانده اول دوره طرف حساب ها در نرم افزار هلو به چه صورت محاسبه می شود؟

مانده اول دوره طرف حساب ها در نرم افزار هلو به چه صورت محاسبه می شود؟

سوالی که بسیاری از کاربران هلو میپرسند این است که اگر طرف حسابی را در اول دوره نرم افزار هلو تعریف کرده باشند و از آن طرف حساب چکی را نیز دریافت نموده باشند .مانده این طرف حساب را چگونه در سیستم وارد نمایند؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که  بعد از تعریف طرف حساب در سیستم ، باید مانده  طرف حسابها را  با احتساب چک ها لحاظ نمایید.

بعنوان مثال اگر طرف حساب شما 1000 ریال مانده بدهکاری  داشته باشد و یک چک به مبلغ 500 ریال نیز به شما پرداخت کرده باشد .شما باید مانده این طرف حساب را 500 ریال وارد کنید.

برای دریافت توضیحات کامل این مبحث فیلم آموزشی زیر را مشاهده نمایید.

صدای شما را می‌شنویم