نرم افزار حسابداری بازرگانی ماشین های اداری

نرم افزار حسابداری بازرگانی ماشین های اداری

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری هلو بعنوان یک نرم افزار یکپارچه مالی شامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی کرده که در ادامه توضیحات تفسیری در رابطه با امکانات نرم افزار حسابداری بازرگانی ماشین های اداری ارائه خواهد شد.

 

امکانات نرم افزار حسابداری بازرگانی ماشین های اداری

 • ساده فروشگاهی کد (21611)537.000 (تومان)

  1: شامل كليه عمليات خريد و فروش،انبار، گردش چک و بانک و عمليات مالي به صورت اتوماتيک

  2: امكان نمايش  ليست كالاهای فروش نرفته و عدم نمايش كالای فوق هنگام انتخاب كالا در فاكتور

  3: تعريف شماره سريال و گارانتی و تاريخ خريد برای كالاها در فاكتور خريد

  4: تعريف قيمت اسمی در فاكتور فروش

  5: اصلاح و تغيير فی فروش بر اساس درصدی از فی خريد(امکان فروش کليه کالاها براساس درصدی از آخرين قيمت خريد)

  6: ثبت و مشاهده سابقه همکاران و مشتريان(امکان نمايش سابقه فروش و يا خريد کالا به شخص انتخاب شده و يا کليه اشخاص)

  7: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  8: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  9: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت وگزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

  10: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور  ) و …

 • متوسط فروشگاهی کد (21612)977.000 (تومان)

  1: شامل كليه امكانات نسخه ساده (فروشگاهی)

  2: حواله بين انبارها

  3: ثبت چكهای امانی

  4: عملكرد و كنترل واسطه ها

  5: تعیین سطح دسترسي برای كاربران

  6: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيك (بصورت دستي)

  7: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک ها

  8: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

  9: ثبت هزينه در فاكتور

  10: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

  11: چاپ باركد

  12: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی

  13: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

  14: فروش فوری و تک فروشی

  15: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • پیشرفته فروشگاهی کد (21613)1.467.000 (تومان)

  1: شامل كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)

  2: تيپ قيمت

  3: دسته بندی مشتريها

  4: خروجی باپسوندهای مختلف

  5: پرداخت به و دريافت از

  6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی

  7: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

  8: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

  9: طراحی فاکتورتوسط کاربر

  10: ارسال پيامک های پويا

 • دوکاربره فروشگاهی کد (21615)2.547.000 (تومان)

  شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (فروشگاهی)  به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می‌باشد. شایان ذکر می باشد کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

 • ساده شرکتی کد (21621)807000(تومان)

  1:شامل كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک

  2: تعريف شماره سريال، گارانتی، تاريخ خريد برای كالاها در فاكتور خريد

  3: تعريف قيمت اسمی در فاكتور فروش

  4: اصلاح و تغيير فی فروش بر اساس درصدی از فی خريد(امکان فروش کليه کالاها براساس درصدی از آخرين قيمت خريد)

  5: ثبت و مشاهده سابقه همکاران و مشتريان(امکان نمايش سابقه فروش و يا خريد کالا به شخص انتخاب شده و يا کليه اشخاص)

  6: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  7: سفارش لیستی

  8: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  9: استفاده از بارکدخوان

  10: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زماني مختلف

  11: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • متوسط شرکتی کد (21622)1307000(تومان)

  1: کلیه امکانات ساده(شرکتی)
  2: حواله بين انبارها
  3: ثبت چكهای امانی
  4: عملكرد و كنترل واسطه ها
  5: سطح دسترسی برای كاربران
  6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
  8: ثبت هزينه در فاكتور
  9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها
  10: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …

 • پیشرفته شرکتی (21623)1797000(تومان)

  1: کلیه امکانات متوسط( شرکتی)
  2: تيپ قيمت
  3: دسته بندی مشتريها
  4: خروجی با پسوندهای مختلف
  5: پرداخت به و دريافت از
  6: پرينت چک, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
  7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش
  8: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)
  9: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها
  10:طراحی فاکتورتوسط کاربر
  11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)
  12: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران و …

 • دوکاربره شرکتی کد (21625)2847000(تومان)

  اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی‌باشد.

 • ساده تولیدی کد(21631)877000(تومان)

  1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالي به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
  2: تولید در سطح ساده
  3: تعريف شماره سريال و گارانتی و تاريخ خريد برای كالاها در فاكتور خريد
  4: تعريف قيمت اسمی در فاكتور فروش
  5: اصلاح و تغيير فی فروش بر اساس درصدی از فی خريد(امکان فروش کليه کالاها براساس درصدی از آخرين قيمت خريد)
  6: ثبت و مشاهده سابقه همکاران و مشتريان (امکان نمايش سابقه فروش و يا خريد کالا به شخص انتخاب شده و يا کليه اشخاص)
  7: به همراه صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  8: سفارش لیستی
  9: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها، استفاده از بارکدخوان
  10: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  11: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • متوسط تولیدی کد (21632)1257000(تومان)

  1:شامل امکانات ساده (تولیدی)
  2: عمليات چند انباره
  3: ثبت چكهای امانی
  4: عملكرد و كنترل واسطه ها
  5: سطح دسترسي برای كاربران
  6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
  8: ثبت هزينه در فاكتور
  9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها
  10: اعمال فاكتورهای نسيه واعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و ….

 • پیشرفته تولیدی کد (21633)1717000(تومان)

  1: شامل امکانات  متوسط (تولیدی)

  2: توليد فرموله

  3: تخمين توليد و فروش

  4: تيپ قيمت

  5: دسته بندی مشتريها

  6: خروجی با پسوندهای مختلف

  7: پرداخت به و دريافت از

  8: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

  9: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

  10: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)

  11: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها

  12: طراحي فاکتورتوسط کاربر

  13: ارسال پيامک های پويا /  امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)

  14: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران…

 • دوکاربره تولیدی کد (21635)2967000(تومان)

  اين نسخه شامل کليه امکانات تولیدی به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

 • جامع کد (21641)2.467.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی بازرگانی ماشین های اداری به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می‌باشد.

 • شبکه کد (21644)4.167.000 (تومان)

  هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  می‌باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

مشاغل مناسب

 • بازرگانی ماشین های اداری
فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 23067 ( داخلی 2 )
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین