نرم افزار حسابداری خدمات و تعمیرات کامپیوتر

نرم افزار حسابداری خدمات و تعمیرات کامپیوتر

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری خدمات و تعمیرات کامپیوتر با امکانات اختصاصی برای خدمات کامپیوتری مناسب برای همه فروشگاه های خدمات کامپیوتر با مناسب ترین قیمت به شما امکان میدهد امور مالی و حسابداری خود را به سادگی مدیریت کرده و به صورت تمام اتوماتیک به انجام امور حسابداری شما می پردازد.

امکانات نرم افزار حسابداری خدمات و تعمیرات کامپیوتر

 • ساده فروشگاهی کد (20311)537.000 (تومان)

  1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار، گردش چک و بانک

  2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه ثبت مشخصات و دستگاه ها شامل سریال، کد و …

  3: ثبت شماره قراداد یا گارانتی مربوط به هر دستگاه همراه با تعیین متغیر های زمانی آن

  4: عملیات ثبت پذیرش در داخل یا خارج از واحد

  5: چاپ برگ پذیرش، چاپ کارشناسی انجام شده، ثبت رویداد تحویل به مشتری و انجام عملیات مربوط به تسویه حساب مشتری،چاپ رسید تحویل به مشتری،

  6: فروش به صورت دستگاه و ثبت هزینه های نصب

  7: گارانتی و اسمبل

  8: عدم نمایش ریز قیمت کالاها در چاپ فاکتور

  9: تعرف فرمول جهت دستگاهها و امکان فروش به صورت قطعه و تهیه گزارشات پیشرفته

  10: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  11: اعلام اتوماتيك سر رسيد چكها

  12: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت وگزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف،

  13: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور  ) و …

   

 • متوسط فروشگاهی کد (20312)977.000 (تومان)

  1: كليه امكانات نسخه ساده (فروشگاهی)

  2: حواله بين انبارها

  3: ثبت چكهای امانی

  4: عملكرد و كنترل واسطه ها

  5: تعیین سطح دسترسی برای كاربران

  6: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

  7: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک ها

  8: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور

  9: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

  10: چاپ باركد

  11: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی

  12: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

  13: فروش فوری و تک فروشی

  14: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • پیشرفته فروشگاهی کد (20313)1.467.000 (تومان)

  1: كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)

  2: تيپ قيمت

  3:دسته بندی مشتريها

  4: خروجی باپسوندهای مختلف

  5: پرداخت به و دريافت از

  6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

  7: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابي مالی و فـروش

  8: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

  9: طراحی فاکتورتوسط کاربر

  10: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

 • دوکاربره فروشگاهی کد (20315)2.547.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته فروشگاهی به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد. شایان ذکر می باشد هیچ یک از کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

 • ساده شرکتی کد (20321)807000(تومان)

  1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک

  2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک به همراه ثبت مشخصات و دستگاه ها شامل سریال، کد و …،

  3: ثبت شماره قراداد یا گارانتی مربوط به هر دستگاه همراه با تعیین متغیر های زمانی آن

  4: عملیات ثبت پذیرش در داخل یا خارج از واحد

  5: چاپ برگ پذیرش، چاپ کارشناسی انجام شده، ثبت رویداد تحویل به مشتری و انجام عملیات مربوط به تسویه حساب مشتری، ،چاپ رسید تحویل به مشتری

  6: فروش به صورت دستگاه و ثبت هزینه های نصب

  7: گارانتی و اسمبل

  8: عدم نمایش ریز قیمت کالاها در چاپ فاکتور

  9: تعریف فرمول جهت دستگاهها و امکان فروش به صورت قطعه و  تهیه گزارشات پیشرفته

  10: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  11: سفارش لیستی

  12: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  13: استفاده از بارکدخوان

  14: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستوني، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

  15: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • متوسط شرکتی کد (20322)1307000(تومان)

  1: کلیه امکانات نسخه ساده (شرکتی)

  2: حواله بين انبارها

  3: ثبت چكهای امانی

  4: عملكرد و كنترل واسطه ها

  5: سطح دسترسی برای كاربران

  6:نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

  8: ثبت هزينه در فاكتور

  9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها

  10: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

  11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …

 • پیشرفته شرکتی کد(20323)1797000(تومان)

  1: کلیه امکانات نسخه متوسط( شرکتی)

  2: تيپ قيمت

  3: دسته بندی مشتريها

  4: خروجی با پسوندهای مختلف

  5: پرداخت به و دريافت از

  6: پرينت چک، محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

  7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

  8: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)

  9: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها

  10: طراحی فاکتورتوسط کاربر

  11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…) ، امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران و …

 • دوکاربره شرکتی کد (20325)2847000(تومان)

  کليه امکانات نسخه پیشرفته (شرکتی ) به  انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است هيچ يک از کيت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

 • ساده تولیدی کد (20331)877000(تومان)

  1: كليه عمليات خريد و فروش،  انبار، گردش چک و بانک

  2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک به انضمام تولید در سطح ساده،  به همراه امکان ثبت مشخصات و دستگاه ها شامل سریال، کد و …،

  3: ثبت شماره قراداد یا گارانتی مربوط به هر دستگاه همراه با تعیین متغیر های زمانی آن

  4: عملیات ثبت پذیرش در داخل یا خارج از واحد

  5: چاپ برگ پذیرش، چاپ کارشناسی انجام شده، ثبت رویداد تحویل به مشتری و انجام عملیات مربوط به تسویه حساب مشتری، ،چاپ رسید تحویل به مشتری

  6: فروش به صورت دستگاه و ثبت هزینه های نصب

  7: گارانتی و اسمبل

  8: عدم نمایش ریز قیمت کالاها در چاپ فاکتور

  9: تعرف فرمول جهت دستگاهها و امکان فروش به صورت قطعه و  تهیه گزارشات پیشرفته

  10: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  11: سفارش لیستی

  12: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  13: استفاده از بارکدخوان

  14: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

  15: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • متوسط تولیدی کد (20332)1257000(تومان)

  1: امکانات نسخه ساده (تولیدی)
  2: عمليات چند انباره
  3: ثبت چكهای امانی
  4 :عملكرد و كنترل واسطه ها
  5: سطح دسترسی برای كاربران
  6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
  8: ثبت هزينه در فاكتور
  9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها،
  10:اعمال فاكتورهای نسيه واعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و ….

 • پیشرفته تولیدی کد (20333)1717000(تومان)

  1: شامل امکانات نسخه متوسط تولیدی
  2: توليد فرموله
  3: تخمين توليد و فروش
  4: تيپ قيمت
  5: دسته بندی مشتريها
  6: خروجی با پسوندهای مختلف
  7: پرداخت به و دريافت از
  8: پرينت چک، محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
  9: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش
  10: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)
  11: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها، طراحی فاکتورتوسط کاربر
  12: ارسال پيامک های پويا /  امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)، امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران…

 • دوکاربره تولیدی کد (20335)2967000(تومان)

  اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه پیشرفته تولیدی به  انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد.کيت های عمومي و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

 • جامع کد (20341)2.467.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی خدمات و تعمیرات کامپیوتر به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می باشد.

 • شبکه کد (20344)4.167.000 (تومان)

  هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو كد جامع خدمات و تعمیرات کامپیوتر  به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  می باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

مشاغل مناسب

 • خدمات و تعمیرات کامپیوتر
فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 23067 ( داخلی 2 )
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین