نرم‌افزار حسابداری شرکت‌های بازرگانی هلو APEX

نرم‌افزار حسابداری شرکت‌های بازرگانی APEX با امکانات ویژه، کاربری ساده و قیمت مناسب، برای استفاده در شرکت‌های بازرگانی کوچک، متوسط و بزرگ جهت انجام امور حسابداری و مالی طراحی شده است. این نرم افزار با هفت زیر سیستم، شامل حسابداری، خزانه داری، بازرگانی، انبار، حقوق و دستمزد، اموال، دورکاری پاسخ‌گوی شرکت‌های بازرگانی است.

سیستم‌ها و امکانات

 • نرم افزار حسابداری شرکت های بازرگانی هلو APEX ساده کد (10175)

  سیستم هاو امکانات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حسابداری:
  ✓ معرفی گروه حساب، ‌‌حساب‌های کل، معین، ‌تفصیلی
  ✓ ثبت، ‌اصلاح و حذف سند
  ✓ گردش چک و بانک
  ✓ عملیات مالی به‌صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک
  ✓ امکان تعریف توضیحات ‌پیش‌فرض
  ✓ تبدیل اسناد موقت به دائم و ‌برعکس
  ✓ بستن ‌حساب‌ها به‌صورت اتوماتیک
  ✓ مدیریت ‌سرفصل‌های حسابداری
  ✓ ورود لیستی اطلاعات (‌سرفصل‌ها)
  ✓ سطح دسترسی کاربران
  ✓ تراز آزمایشی 6 و 8 ستونی
  ✓ امکان مغایرت‌گیری از کلیه ‌سرفصل‌ها
  ✓ گزارش دفاتر کل و معین و تفصیلی
  ✓ امکان ورود مشخصات تکمیلی اشخاص
  ✓ طراحی ترازنامه و ‌تراز سود و زیان
  ✓ طراحی ‌‌گزارش‌ها
  ✓ امکان ثبت رفتار کاربران
  ✓ ثبت سند با مبلغ اعشار
  ✓ ارسال گزارش به چندین چاپ‌گر
  ✓ مرور حساب
  ✓ ارسال پیام کوتاه

  خزانه‌داری:
  ✓ تعریف صندوق و بانک
  ✓ امکان تعریف صندوق‌دار
  ✓ پشتیبانی از تمامی مراودات رایج نقد، فیش بانکی، حواله، خودپرداز پایانه فروش عملیات اینترنتی، چک، سفته، چک تضمینی
  ✓ ثبت تمامی رخدادهای چک پرداختنی: پرداخت، وصول، برگشت، ابطال
  ✓ ثبت تمامی رخدادهای چک دریافتنی: دریافت، خرج چک، واگذاری به بانک، وصول، برگشت و…
  ✓ گزارش‌های از قبیل دریافت و پرداخت، موجودی بانک، صندوق، چک و…
  ✓ امکان مشاهده رأس چک بر اساس تاریخ و مبلغ و گزارش مربوطه
  ✓ مدیریت تن‌خواه و تن‌خواه‌گردان و ‌‌گزارش‌ها پیشرفته
  ✓ امکان تعریف قالب برای چاپ چک

  بازرگانی:
  ✓ تعریف خریدار و فروشنده به‌صورت نامحدود
  ✓ تعریف کالا و گروه‌‌بندی آن در سه سطح
  ✓ صدور فاکتور (خرید، برگشت از خرید، فروش، برگشت از فروش)
  ✓ سفارش لیستی
  ✓ محاسبه عوارض، مالیات ارزش افزوده و تخفیف روی مبلغ فاکتور
  ✓ تنظیمات چاپ فاکتور
  ✓ قابلیت چاپ بارکد
  ✓ ارتباط با ‌‌بارکدخوان جهت جستجوی کالا از طریق کد و شماره سریال
  ✓ قابلیت ارتباط مستقیم با ترازوهای دیجیتال
  ✓ عملیات ثبت فاکتور امانی دریافتی و ارسالی
  ✓ قیمت‌گذاری فروش (قیمت‌گذاری کالا به‌تفکیک خریدار، فروشنده، واسطه و…)
  ✓ واسطه (تخصیص درصد پورسانت از کل به خریدار و فروشنده)
  ✓ تنوع در پرینت فاکتور (فاکتورVAT، 6 و 8 سانتی، ‌‌ترکیبی و…)
  ✓ امکان طراحی ‌‌گزارش‌ها (امکان طراحی فاکتور دلخواه)
  ✓ ثبت موقت فاکتور
  ✓ قابلیت ارتباط با دستگاه کالرآیدی جهت شناسایی طرف حساب روی فاکتور
  ✓ تعریف اضافات و کسور سطری و کلی فاکتور از قبیل پورسانت، تخفیف، هزینه حمل و… به‌تفکیک کالا، منطقه، خریدار، فروشنده، واسطه و…
  ✓ تعریف و تنظیم منوی سریع کالاها جهت تسریع در صدور فاکتور
  ✓ ثبت ‌‌پیش‌فاکتور و سفارش با قابلیت تبدیل آنها به فاکتور
  ✓ قابلیت ارتباط مستقیم با پوز صندوق فروشگاهی
  ✓ ارتباط با نمایشگر مشتری
  ✓ مدیریت ارسال ‌‌گزارش‌ها به چاپ‌گرهای مختلف

  انبار:
  ✓ تعریف انبار تخصیص کالا به آن
  ✓ تعریف واحد اندازه‌گیری (واحد – مقیاس)
  ✓ ثبت انواع رسیدها (تعدادی) (رسیدهای خرید، فروش، امانی، ضایعات، برگشت از خرید یا فروش، انبار به انبار)
  ✓ ثبت انواع حواله‌ها (حواله‌های تعدادی، فروش، ضایعات، امانی و…)
  ✓ گزارش از اسناد انبار
  ✓ گزارش کاردکس کالا (تعدادی)
  ✓ گزارش موجودی کالاها در گروه‌ها
  ✓ گزارش‌های متنوع در خصوص موجودی کالاها
  ✓ تخصیص عکس به کالا
  ✓ بارکدخوان
  ✓ افزودن انبارهای مختلف در تعریف یک انبار‌گردانی
  ✓ افزودن کالاها به‌صورت دستی یا اتوماتیک به لیست کالاهای انبارگردانی
  ✓ کنترل موجودی منفی در انبارها
  ✓ گزارش‌های تحلیلی انبار

  حقوق و دستمزد:
  ✓ امکان معرفی پرسنل به‌همراه مشخصات پرسنلی و حقوقی
  ✓ معرفی مشخصه‌های مزایا و کسور به‌صورت متغیر و ثابت
  ✓ امکان ثبت کارکرد پرسنل به‌شکل‌های ساعتی، روزمزدی، ماهیانه و تعداد کارکردی
  ✓ تعریف گروه برای پرسنل و تهیه لیست حقوقی براساس گروه‌ها
  ✓ تعریف کاربر جدید به‌همراه کلمه عبور
  ✓ کسر بیمه و مالیات از حقوق پرسنل
  ✓ کسر مالیات بر اساس 7/7 بیمه
  ✓ قابلیت معافیت مالیاتی برای مناطق محروم
  ✓ قابلیت تعدیل سالانه مالیات
  ✓ امکان ثبت و عملکرد مزایا مانند عیدی، پاداش و …
  ✓ امکان صدور فیش حقوقی
  ✓ قابلیت ثبت مرخصی و غیبت پرسنل
  ✓ قابلیت ثبت مساعده و وام پرسنل
  ✓ ثبت ساعت ورود و خروج هر یک از پرسنل به‌صورت دستی
  ✓ گزارش‌هایی از قبیل‌ لیست کارکرد پرسنل
  ✓ لیست مرخصی و غیبت پرسنل
  ✓ مانده مرخصی پرسنل
  ✓ گزارش از وام و مساعده پرسنل
  ✓ تهیه لیست بیمه و مالیات
  ✓ گزارش پرداخت حقوق به‌تفکیک پرسنل
  ✓ لیست دستمزد/ حقوق و مزایا
  ✓ کنترل تغییرات حقوق و…
  ✓ ورود تعداد روز کارکرد جدید جهت تعدیل مزایای پرسنل
  ✓ امکان تهیه خروجی Text، Excel و HTML از ‌‌‌‌گزارش‌های پیشرفته و لیست حقوقی
  ✓ قابلیت تعیین سطح دسترسی برای کاربران

  اموال:
  ✓ تعریف محل‌های استقرار به‌صورت درختی و همراه با تنظیمات دلخواه
  ✓ امکان تعریف جمع‌دار اموال
  ✓ تعریف گروه‌های دارایی به‌صورت درختی و بدون محدودیت
  ✓ امکان تعریف انواع دارایی به‌تفکیک منقول، ‌غیرمنقول، ‌مشهود، نامشهود، انباری و…
  ✓ تنظیم رخدادهای خاص در ساعات و روزهای سال و یادآوری اتوماتیک توسط ‌نرم‌افزار
  ✓ امکان تعریف سطح دسترسی کاربران
  ✓ گزارش‌گیری‌های پیشرفته
  ✓ امکان تعریف کلیدهای میانبر
  ✓ امکان ورود لیستی اطلاعات
  ✓ امکان تعریف مراکز
  ✓ امکان ورود مشخصات تکمیلی اشخاص
  ✓ امکان تعریف مراکز چندسطحی
  ✓ امکان تفکیک دارایی به‌صورت ساختمان، اراضی، ‌کالا، مالکیت معنوی، حق بهره‌برداری، سرقفلی
  ✓ امکان تعریف روش استهلاک برای زمان بهره‌برداری و عدم بهره‌برداری به‌صورت مجزا
  ✓ امکان اختصاص سرفصل حساب به دارایی
  ✓ امکان ثبت ممیزی، ‌سرویس دوره‌ای و…
  ✓ امکان تعریف بیمه‌نامه به‌صورت گروهی و انفرادی برای دارایی‌ها
  ✓ امکان تعریف ساختار پلاک دارایی جهت تولید خودکار شماره پلاک اموال
  ✓ محاسبه استهلاک دارایی به‌صورت انفرادی و گروهی با رعایت تغییرات در نرخ و به‌صورت روزانه
  ✓ صدور اسناد استهلاک، انتقال، اموال‌گردانی
  ✓ امکان طراحی ‌‌گزارش‌ها

 • نرم افزار حسابداری شرکت های بازرگانی هلو APEX پیشرفته کد (10177)

  سیستم‌ها و امکانات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  این نسخه علاوه بر سیستم‌های حسابداری، خزانه‌داری، بازرگانی، انبار و تولید که در نسخه ساده هم قابل مشاهده بودند، سیستم های زیر را هم دارند:

  حقوق و دستمزد پیشرفته:
  ✓ کلیه امکانات حقوق و دستمزد نسخه ساده
  ✓ معرفی محل انجام پروژه
  ✓ ورود اطلاعات مالیاتی پرسنل
  ✓ تنظیم جدول مالیاتی و محاسبه مالیات بر اساس آن
  ✓ تنظیم ماهیانه پرداخت مزایا و کسور
  ✓ ورود اطلاعات کارکرد (تعداد روز کارکرد، کل ساعات حضور، اضافه کار و…)
  ✓ ورود مزایا و کسور از طریق اکسل
  ✓ قابلیت اتصال به برخی از دستگاه‌های حضور و غیاب معتبر
  ✓ قابلیت طراحی ‌‌‌‌گزارش‌هایی از قبیل فیش حقوقی
  ✓ لیست بیمه توسط کاربر و… (fast report)
  ✓ گزارش‌هایی از قبیل اختلاف مرخصی‌ها و غیبت‌های ثبت‌شده
  ✓ قابلیت تهیه لیست بانک
  ✓ خلاصه لیست مالیات بر حقوق
  ✓ خلاصه وضعیت صورت دستمزد
  ✓ گردش حقوقی پرسنل
  ✓ گزارش پرداخت حقوق پرسنل به‌تفکیک محل پروژه
  ✓ خلاصه لیست حقوق و دستمزد
  ✓ تسویه حساب سالانه پرسنل
  ✓ قابلیت ارائه لیست حقوقی از طریق فایل به بانک (صادرات، ملی، تجارت، رفاه، ملت، سپه، سامان، اقتصاد نوین)
  ✓ قابلیت ارائه لیست حقوقی از طریق فایل به بیمه
  ✓ قابلیت تهیه خروجی مالیات بر درآمد جهت بارگذاری در سایت اداره مالیات

  اموال پیشرفته:
  ✓ کلیه امکانات اموال نسخه ساده
  ✓ امکان مشخص کردن نوع هزینه‌ی انجام‌شده اموال جهت اجرای استهلاک و اسناد مرتبط
  ✓ امکان تجمیع چندین دارایی در یک دارایی
  ✓ اجرای اموال‌گردانی به‌صورت پرتابل
  ✓ محاسبه استهلاک به دو روش سازمانی و وزارت دارایی و استفاده از آن در سود و زیان
  ✓ مدیریت ارسال ‌‌گزارش‌ها به چاپ‌گرهای مختلف
  ✓ ثبت رفتار کاربران
  ✓ امکان ارسال پیام کوتاه (sms)
  ✓ امکان ایجاد کارتابل پیشرفته و…

 • نرم افزار حسابداری شرکت های بازرگانی هلو APEX پیشرفته شبکه کد (10179)

  سیستم‌ها و امکانات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ✓ کلیه سیستم‌ها و امکانات نسخه پیشرفته
  ✓ قابلیت کاربری تحت شبکه (چهار کاربر به‌طور هم‌زمان) است. ضمناً کاربر می‌تواند در صورت نیاز با پرداخت هزینه‌ای جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بیش از چهار نفر افزایش دهد.
  ✓ امکان دورکاری دوکاربره در نسخه‌های شبکه
  ✓ امکان ده شرکتی

امکانات افزودنی

 • چند ارزی جدید 5760000 تومان

  با این امکان می‌توان از قابلیت‌هایی همچون اختصاص ارز به صندوق، مبادله ارز، ثبت سند اعشار و معرفی ارز در نرم‌افزار استفاده کرد، بانکها را به‌صورت ارزی تعریف و چند کالا با چند ارز مختلف را وارد فاکتور کرد.

 • 10 شركتی 50% مبلغ نرم افزار تومان

  با این امکان می‌توان به‌صورت همزمان از دو تا ده نرم‌افزار را در یک سیستم استفاده کرد.

 • فاكتور اشانتیون 360000 تومان

  با این امکان می‌توان فاکتور با مبلغ صفر صادر کرد.

 • پرینت حواله پخش 460000 تومان

  با این امکان می‌توان برای یک یا چند فاکتور، حواله‌های مختلفی را صادر کرد. این حواله‌ها توسط مأموران پخش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سپس می‌توان از گزارش‌های مربوطه برای تهیه گزارش وضعیت وصول مبالغ فاکتور‌ها توسط مأموران وصول استفاده کرد.

 • پرینت حواله خـروج و رسید هنگام صدور فاکتور 450000 تومان

  با این امکان می‌توان همزمان با صدور فاکتور فروش، پرینت حواله‌ای مانند فاکتور ولی بدون قیمت تهیه کرد که در مواردی که انبار و فروشگاه با هم فاصله دارد کاربرد زیادی خواهد داشت.

 • سود و ترازنامه بر اساس آخرین قیمت خرید یا قیمت دلخواه هر كالا 510000 تومان

  با این امکان می‌توان سود را بر اساس ارزش روز کالاهای موجود مشاهده کرد. بدین صورت که قیمت روز کالاها را وارد و سود مربوطه را مشاهده کرد.

 • ثبت و گزارش سابقه همكاران 460000 تومان

  با این امکان می‌توان هنگام صدور فاکتور پس از انتخاب هر کالا و زدن کلید فوری، سابقه فروش یا خرید آن کالا از شخص انتخاب شده در فاکتور یا کلیه اشخاص را مشاهده کرد.

 • فی فـروش بر اساس درصدی از فی خرید 710000 تومان

  با این امکان می‌توان قیمت فروش کلیه کالاها را بر اساس درصدی از آخرین قیمت خرید تعریف کرد.

 • طراحی فاکتور و گزارش‌ها 510000 تومان

  با این امکان می‌توان نمونه پرینت فاکتور را به دلخواه کاربر طراحی کرد.

صدای شما را می‌شنویم