نرم افزار حسابداری شرکت های تولیدی هلو
افزودن به سبد خرید مشاهده سبد خرید ورود / عضویت

نرم افزار حسابداری شرکت های تولیدی هلو

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم‌افزار حسابداری شرکت‌های تولیدی هلو با امکانات ویژه، کاربری ساده و قیمت مناسب، به‌منظور استفاده در تولیدی‌های کوچک، متوسط و بزرگ جهت انجام امور حسابداری و مالی طراحی شده است. این ‌نرم‌افزار با هشت زیرسیستم شامل حسابداری، خزانه‌داری، بازرگانی، انبار، تولید، حقوق و دستمزد، اموال و دورکاری، پاسخ‌گوی شرکت‌های تولیدی است.

امکانات نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری شرکت های تولیدی هلو ساده کد (10285)15.000.000 تومان

  سیستم‌ها و امکانات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حسابداری:
  ✓ معرفی گروه حساب، ‌‌حساب‌های کل، معین، ‌تفصیلی
  ✓ ثبت، ‌اصلاح و حذف سند
  ✓ گردش چک و بانک
  ✓ عملیات مالی به‌صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک
  ✓ امکان تعریف توضیحات ‌پیش‌فرض
  ✓ تبدیل اسناد موقت به دائم و ‌برعکس
  ✓ بستن ‌حساب‌ها به‌صورت اتوماتیک
  ✓ مدیریت ‌سرفصل‌های حسابداری
  ✓ ورود لیستی اطلاعات (‌سرفصل‌ها)
  ✓ سطح دسترسی کاربران
  ✓ تراز آزمایشی 6 و 8 ستونی
  ✓ امکان مغایرت‌گیری از کلیه ‌سرفصل‌ها
  ✓ گزارش دفاتر کل و معین و تفصیلی
  ✓ امکان ورود مشخصات تکمیلی اشخاص
  ✓ طراحی ترازنامه و ‌تراز سود و زیان
  ✓ طراحی ‌‌گزارش‌ها
  ✓ امکان ثبت رفتار کاربران
  ✓ ثبت سند با مبلغ اعشار
  ✓ ارسال گزارش به چندین چاپ‌گر
  ✓ مرور حساب
  ✓ ارسال پیام کوتاه

  خزانه‌داری:
  ✓ تعریف صندوق و بانک
  ✓ امکان تعریف صندوق‌دار
  ✓ پشتیبانی از تمامی مراودات رایج نقد، فیش بانکی، حواله، خودپرداز پایانه فروش عملیات اینترنتی، چک، سفته، چک تضمینی
  ✓ ثبت تمامی رخدادهای چک پرداختنی: پرداخت، وصول، برگشت، ابطال
  ✓ ثبت تمامی رخدادهای چک دریافتنی: دریافت، خرج چک، واگذاری به بانک، وصول، برگشت و…
  ✓ گزارش‌های از قبیل دریافت و پرداخت، موجودی بانک، صندوق، چک و…
  ✓ امکان مشاهده رأس چک بر اساس تاریخ و مبلغ و گزارش مربوطه
  ✓ مدیریت تن‌خواه و تن‌خواه‌گردان و ‌‌گزارش‌ها پیشرفته
  ✓ امکان تعریف قالب برای چاپ چک

  بازرگانی:
  ✓ تعریف خریدار و فروشنده به‌صورت نامحدود
  ✓ تعریف کالا و گروه‌‌بندی آن در سه سطح
  ✓ صدور فاکتور (خرید، برگشت از خرید، فروش، برگشت از فروش)
  ✓ سفارش لیستی
  ✓ محاسبه عوارض، مالیات ارزش افزوده و تخفیف روی مبلغ فاکتور
  ✓ تنظیمات چاپ فاکتور
  ✓ قابلیت چاپ بارکد
  ✓ ارتباط با ‌‌بارکدخوان جهت جستجوی کالا از طریق کد و شماره سریال
  ✓ قابلیت ارتباط مستقیم با ترازوهای دیجیتال
  ✓ عملیات ثبت فاکتور امانی دریافتی و ارسالی
  ✓ قیمت‌گذاری فروش (قیمت‌گذاری کالا به‌تفکیک خریدار، فروشنده، واسطه و…)
  ✓ واسطه (تخصیص درصد پورسانت از کل به خریدار و فروشنده)
  ✓ تنوع در پرینت فاکتور (فاکتورVAT، 6 و 8 سانتی، ‌‌ترکیبی و…)
  ✓ امکان طراحی ‌‌گزارش‌ها (امکان طراحی فاکتور دلخواه)
  ✓ ثبت موقت فاکتور
  ✓ قابلیت ارتباط با دستگاه کالرآیدی جهت شناسایی طرف حساب روی فاکتور
  ✓ تعریف اضافات و کسور سطری و کلی فاکتور از قبیل پورسانت، تخفیف، هزینه حمل و… به‌تفکیک کالا، منطقه، خریدار، فروشنده، واسطه و…
  ✓ تعریف و تنظیم منوی سریع کالاها جهت تسریع در صدور فاکتور
  ✓ ثبت ‌‌پیش‌فاکتور و سفارش با قابلیت تبدیل آنها به فاکتور
  ✓ قابلیت ارتباط مستقیم با پوز صندوق فروشگاهی
  ✓ ارتباط با نمایشگر مشتری
  ✓ مدیریت ارسال ‌‌گزارش‌ها به چاپ‌گرهای مختلف

  انبار:
  ✓ تعریف انبار تخصیص کالا به آن
  ✓ تعریف واحد اندازه‌گیری (واحد – مقیاس)
  ✓ ثبت انواع رسیدها (تعدادی) (رسیدهای خرید، فروش، امانی، ضایعات، برگشت از خرید یا فروش، انبار به انبار)
  ✓ ثبت انواع حواله‌ها (حواله‌های تعدادی، فروش، ضایعات، امانی و…)
  ✓ گزارش از اسناد انبار
  ✓ گزارش کاردکس کالا (تعدادی)
  ✓ گزارش موجودی کالاها در گروه‌ها
  ✓ گزارش‌های متنوع در خصوص موجودی کالاها
  ✓ تخصیص عکس به کالا
  ✓ بارکدخوان
  ✓ افزودن انبارهای مختلف در تعریف یک انبار‌گردانی
  ✓ افزودن کالاها به‌صورت دستی یا اتوماتیک به لیست کالاهای انبارگردانی
  ✓ کنترل موجودی منفی در انبارها
  ✓ گزارش‌های تحلیلی انبار

  تولید:
  ✓ عملیات تولید
  ✓ تعریف فرمول تولید و کسر مواد اولیه به‌صورت اتوماتیک
  ✓ تولید طبق فرمول
  ✓ امکان گزارش‌گیری از کسری مواد به‌هنگام تولید
  ✓ محاسبه کسری مواد اولیه بر اساس تعداد محصول تولیدی
  ✓ محاسبه سود بر مبنای هزینه‌های تولید
  ✓ عملیات اصلاح تولیدها و فرمول‌های تولید
  ✓ گزارش تولیدهای انجام‌شده
  ✓ گزارش فرمول تولید
  ✓ گزارش تخمین تولید بر اساس مواد اولیه موجود در انبار

  حقوق و دستمزد:
  ✓ امکان معرفی پرسنل به‌همراه مشخصات پرسنلی و حقوقی
  ✓ معرفی مشخصه‌های مزایا و کسور به‌صورت متغیر و ثابت
  ✓ امکان ثبت کارکرد پرسنل به‌شکل‌های ساعتی، روزمزدی، ماهیانه و تعداد کارکردی
  ✓ تعریف گروه برای پرسنل و تهیه لیست حقوقی براساس گروه‌ها
  ✓ تعریف کاربر جدید به‌همراه کلمه عبور
  ✓ کسر بیمه و مالیات از حقوق پرسنل
  ✓ کسر مالیات بر اساس 7/7 بیمه
  ✓ قابلیت معافیت مالیاتی برای مناطق محروم
  ✓ قابلیت تعدیل سالانه مالیات
  ✓ امکان ثبت و عملکرد مزایا مانند عیدی، پاداش و …
  ✓ امکان صدور فیش حقوقی
  ✓ قابلیت ثبت مرخصی و غیبت پرسنل
  ✓ قابلیت ثبت مساعده و وام پرسنل
  ✓ ثبت ساعت ورود و خروج هر یک از پرسنل به‌صورت دستی
  ✓ گزارش‌هایی از قبیل‌ لیست کارکرد پرسنل
  ✓ لیست مرخصی و غیبت پرسنل
  ✓ مانده مرخصی پرسنل
  ✓ گزارش از وام و مساعده پرسنل
  ✓ تهیه لیست بیمه و مالیات
  ✓ گزارش پرداخت حقوق به‌تفکیک پرسنل
  ✓ لیست دستمزد/ حقوق و مزایا
  ✓ کنترل تغییرات حقوق و…
  ✓ ورود تعداد روز کارکرد جدید جهت تعدیل مزایای پرسنل
  ✓ امکان تهیه خروجی Text، Excel و HTML از ‌‌‌‌گزارش‌های پیشرفته و لیست حقوقی
  ✓ قابلیت تعیین سطح دسترسی برای کاربران

  اموال:
  ✓ تعریف محل‌های استقرار به‌صورت درختی و همراه با تنظیمات دلخواه
  ✓ امکان تعریف جمع‌دار اموال
  ✓ تعریف گروه‌های دارایی به‌صورت درختی و بدون محدودیت
  ✓ امکان تعریف انواع دارایی به‌تفکیک منقول، ‌غیرمنقول، ‌مشهود، نامشهود، انباری و…
  ✓ تنظیم رخدادهای خاص در ساعات و روزهای سال و یادآوری اتوماتیک توسط ‌نرم‌افزار
  ✓ امکان تعریف سطح دسترسی کاربران
  ✓ گزارش‌گیری‌های پیشرفته
  ✓ امکان تعریف کلیدهای میانبر
  ✓ امکان ورود لیستی اطلاعات
  ✓ امکان تعریف مراکز
  ✓ امکان ورود مشخصات تکمیلی اشخاص
  ✓ امکان تعریف مراکز چندسطحی
  ✓ امکان تفکیک دارایی به‌صورت ساختمان، اراضی، ‌کالا، مالکیت معنوی، حق بهره‌برداری، سرقفلی
  ✓ امکان تعریف روش استهلاک برای زمان بهره‌برداری و عدم بهره‌برداری به‌صورت مجزا
  ✓ امکان اختصاص سرفصل حساب به دارایی
  ✓ امکان ثبت ممیزی، ‌سرویس دوره‌ای و…
  ✓ امکان تعریف بیمه‌نامه به‌صورت گروهی و انفرادی برای دارایی‌ها
  ✓ امکان تعریف ساختار پلاک دارایی جهت تولید خودکار شماره پلاک اموال
  ✓ محاسبه استهلاک دارایی به‌صورت انفرادی و گروهی با رعایت تغییرات در نرخ و به‌صورت روزانه
  ✓ صدور اسناد استهلاک، انتقال، اموال‌گردانی
  ✓ امکان طراحی ‌‌گزارش‌ها

 • نرم افزار حسابداری شرکت های تولیدی هلو پیشرفته کد (10287)28.000.000 تومان

  سیستم‌ها و امکانات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  این نسخه علاوه بر سیستم‌های حسابداری، خزانه‌داری، بازرگانی، انبار و تولید که در نسخه ساده هم قابل مشاهده بودند، سیستم های زیر را هم دارند:

  حقوق و دستمزد پیشرفته:
  ✓ کلیه امکانات حقوق و دستمزد نسخه ساده
  ✓ معرفی محل انجام پروژه
  ✓ ورود اطلاعات مالیاتی پرسنل
  ✓ تنظیم جدول مالیاتی و محاسبه مالیات بر اساس آن
  ✓ تنظیم ماهیانه پرداخت مزایا و کسور
  ✓ ورود اطلاعات کارکرد (تعداد روز کارکرد، کل ساعات حضور، اضافه کار و…)
  ✓ ورود مزایا و کسور از طریق اکسل
  ✓ قابلیت اتصال به برخی از دستگاه‌های حضور و غیاب معتبر
  ✓ قابلیت طراحی ‌‌‌‌گزارش‌هایی از قبیل فیش حقوقی
  ✓ لیست بیمه توسط کاربر و… (fast report)
  ✓ گزارش‌هایی از قبیل اختلاف مرخصی‌ها و غیبت‌های ثبت‌شده
  ✓ قابلیت تهیه لیست بانک
  ✓ خلاصه لیست مالیات بر حقوق
  ✓ خلاصه وضعیت صورت دستمزد
  ✓ گردش حقوقی پرسنل
  ✓ گزارش پرداخت حقوق پرسنل به‌تفکیک محل پروژه
  ✓ خلاصه لیست حقوق و دستمزد
  ✓ تسویه حساب سالانه پرسنل
  ✓ قابلیت ارائه لیست حقوقی از طریق فایل به بانک (صادرات، ملی، تجارت، رفاه، ملت، سپه، سامان، اقتصاد نوین)
  ✓ قابلیت ارائه لیست حقوقی از طریق فایل به بیمه
  ✓ قابلیت تهیه خروجی مالیات بر درآمد جهت بارگذاری در سایت اداره مالیات

  اموال پیشرفته:
  ✓ کلیه امکانات اموال نسخه ساده
  ✓ امکان مشخص کردن نوع هزینه‌ی انجام‌شده اموال جهت اجرای استهلاک و اسناد مرتبط
  ✓ امکان تجمیع چندین دارایی در یک دارایی
  ✓ اجرای اموال‌گردانی به‌صورت پرتابل
  ✓ محاسبه استهلاک به دو روش سازمانی و وزارت دارایی و استفاده از آن در سود و زیان
  ✓ مدیریت ارسال ‌‌گزارش‌ها به چاپ‌گرهای مختلف
  ✓ ثبت رفتار کاربران
  ✓ امکان ارسال پیام کوتاه (sms)
  ✓ امکان ایجاد کارتابل پیشرفته و…

 • نرم افزار حسابداری شرکت های تولیدی هلو پیشرفته شبکه کد (10289)35.000.000 تومان

  سیستم‌ها و امکانات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ✓ کلیه سیستم‌ها و امکانات نسخه پیشرفته
  ✓ قابلیت کاربری تحت شبکه (چهار کاربر به‌طور هم‌زمان) است. ضمناً کاربر می‌تواند در صورت نیاز با پرداخت هزینه‌ای جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بیش از چهار نفر افزایش دهد.
  ✓ امکان دورکاری دوکاربره در نسخه‌های شبکه
  ✓ امکان ده شرکتی

امکانات افزودنی

 • بارکد تجميعی
  117000تومان

  با اين امکان نرم افزار بارکد های تجميعی را شناسایی نموده و کالاهای موجود در اين بارکد (به همراه وزن و تعداد اندازه گيری شده) در فاکتور نمايش داده خواهد شد.
  (بارکدتجميعی: بارکدی که توسط ترازوهای ديجيتال توليد می گردد و بک بارکد جهت چندين کالا به همراه وزن و تعدادشان ارائه می گردد.)

 • انبارگردانی CD400
  117000تومان

  اين امکان در صورت استفاده از بارکد خوان‌های آفلاين استفاده می‌گردد.

 • معين کالا
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان معين کالاها را با تعيين نوع فاکتور مشاهده نمود. در اين گزارش کالاهای مرتبط به هرنوع فاکتور به همراه تعداد، فی واحد و جمع مبلغ نمايش داده خواهد شد.

 • سند اعشار
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان اعداد را در هنگام ثبت اسناد و فاكتور بصورت اعشاری ثبت نمود.

 • ثبت هزينه در فاکتور خريد
  117000تومان

  با اين امکان میتوان در هنگام صدور فاکتور خريد، هزينه و نوع هزينه و طرف حساب هزينه را ثبت نمود.

 • ادغام اسناد تجميعی
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان در صورتی که امکان چند شرکتی به نرم افزار اضافه شده باشد سند های انتخابی مربوط به شرکت های مختلف را ادغام و طی شماره ای که مرتبط به ادغام اسناد می باشد، سند ادغام شده را مشاهده نمود.

 • چاپ بارکد
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان برای کالاها بارکد طراحی و تعريف نمود.

 • مرکز هزینه و مرکز درآمد
  270000تومان

  با اين امکان میتوان در هنگام صـدور سند هزينه و درآمد، هر سطـر از سند را به یکی از مراكز هزينه  يا مراكز درآمد ربط داده شود و گزارشی مجـزا از دفاتـر حسابداری به نام مراكز هزينه و درآمد تهيه نمود.

 • گزارشات تجمیعی
  570000تومان

  با اين امكان می‌توان درصورتی که امکان چند شرکتی به نرم افزار اضافه شده باشد گزارشی تجمیعی از برخی قسمتهای شرکتهای مختلف تهيه نمود که شامل گزارش مرور حساب ( تجمیعی) ،  گزارش تراز آزمایشی (تجمیعی)، گزارش معين اشخاص (تجمیعی ) میباشد.

 • استفاده از دستگاه Caller ID
  117000تومان

  با اين امکان زمان تماس مشتری اطلاعات مشتری در فاکتور  نمايش داده می شود .

 • پیامک / SMS
  227000تومان

  با  اين امکان می‎توان اطلاعات داخلی نرم افزار مانند مانده بدهکاری، ثبت فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و … اطلاع رسانی نمود.به همراه اس ام اس پويا جهت مديريت ارسال و دريافت پيغام ها، ايجاد کد برای دريافت درخواست خاص، ارسال پاسخ مانند اختصاص کد خاص برای رخداد موجودی صندوق، بانک و ..

 • هزینه حمل
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان محاسبه هزينه حمل (به دو صورت ريالی و درصدی)، محاسبه هزينه حمل در فاكتور (به دو روش هزينه حمل وابسته به تعداد كالا و هزينه حمل بصورت کلی) و اعمال هزينه حمل در هنگام صدور فاكتور با تاثير افزایشی و يا كاهشی در محاسبه جمع فاكتور را اعمال نمود.

 • چند ارزی
  570000تومان

  با اين امكان می‌توان از قابلتهایی همچون اختصاص ارز به صندوق، مبادله ارز، ثبت سند اعشار و معرفی ارز در نرم افزار استفاده نمود و نيز می‌توان بانكها را بصورت ارزی تعريف نمود و همچنين می‌توان در فاكتور چند كالا با چند ارز مختلف وارد كرد.

 • کرایه مشتری
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان در هنگام صدور فاکتور، دريافت يا پرداخت کرايه از مشتری ثبت و سند به صورت اتوماتيک صادر گردد.

 • امکان اصلاح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران(سرفصل آزاد)
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان سرفصل های پيش فرض تعريف شده در نرم افزار را بنا به سليقه کاربر و با رعايت اصول پيش بینی شده در نرم افزار ، اصلاح و يا تغيير داد.

 • استفاده از دستگاه Display
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان هنگام صدور فاكتور،‌ مبالغ هر سطر از فاكتور را توسط دستگاه Display به مشتری نمايش داد.

 • چک فيش نقدی صندوق به بانک
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان در صورت پرداخت نقدی از صندوق به بانک رسيد صادر نمود .

 • عدم نمایش معین یک منطقه خاص
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان بعد از منطقه بندی مشتريان ، يك منطقه خاص را از سايرين جدا و اجازه رؤيت معين اين گروه را از ساير كاربران گرفت.

 • لیست بدهكاران از تاریـخ فاكتور
  117000تومان

  با اين امكان میتوان ليست بدهكارانیكه توسط صدور فاكتور بدهكار شده اند و از آن تاريخ به بعد وجهی ازآنها دريافت نشده را تهيه نمود .

 • تاریخ میلادی
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان تاريخ نرم افزار را به تاريخ ميلادی تغيير داد.

 • رأس فاكتور
  117000تومان

  با اين امكان میتوان به دو روش اتوماتيك و غير اتوماتيك رأس تاریخی فاكتـورهای صـادره را محاسبه نمود.

 • رأس چک
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان به دو روش اتوماتيـك و غير اتوماتيك رأس تاریخی چكهـای دريافتی و يا پرداختی را محاسبه نمود.

 • خلاصه سند
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان سند ها را خلاصه و طی شماره ای که مرتبط به خلاصه اسناد می‌باشد خلاصه اسناد را مشاهده نمود .

 • دو واحدی انبار
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان برای هركالا دو واحـد سنجش مجزا تعريف نمود.

 • تسویه فاكتور به فاكتـور
  117000تومان

  اين امکان ليست فاکتور های تسويه نشده را نمايش داده و می توان فاکتور های تسويه نشده  را تسويه نمود .

 • 10 شركتی
  50% مبلغ نرم افزارتومان

  با اين امکان می‌توان چندين محيط کاری مجزا را در يک نرم افزار مديريت نمود.

 • توضیحات پیش فرض
  117000تومان

  با اين امكان میتوان شرح و توضيحات دلخواه و پرکاربرد را تعریف و در هنگام صدور فاکتور و سند از آن استفاده نمود.

 • كنترل كد فروشنده (زمان صدور فاكتور)
  117000تومان

  با اين امکان جهت کنترل کاربرانی که مجوز صدور فاکتور را دارند، در هنگام استفاده از فاکتور، کد فروشنده پرسيده خواهد شد.

 • پورسانت سطری
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان در هنگام صدور فاكتور برای هر سطر، مبلغ يا درصد خاصي پورسانت مشخص و به حساب واسطه اعمال نمود.

 • فاكتور اشانتیون
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان فاكتور با مبلغ صفر صادر نمود.

 • لیست سیاه مشتریان
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان  لیستی از برخي طرف حسابها تحت عنوان “ليست سياه” تهيه کرد و نرم افزار در هنگام صدور فاکتور هشداری مبني بر وجود اين شخص در ليست سياه صادر نمايد.

 • فروش فوری (فروش نقدی)
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان فاکتور فروش را با سرعت بالا و بدون نياز به داشتن اطلاعات خريدار ثبت نمود. در مكانهايی مانند فروشگاههای زنجيره ای كه نام خريدار مهم نيست و سرعت كار بسيار اهميت دارد مورد استفاده قرار می‌گيرد.

 • اقساط و گزارشات مربوطه
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان مراوداتی را که بصورت  اقساط است در نرم افزار ثبت، دفترچه قسط چاپ و گزارشات مربوطه را تهيه نمود.

 • انتخاب عكس برای هر كالا
  117000تومان

  با اين امکان میتوان در فرم معـرفی كالا ، به هر كالا تصويری اختصاص داد و در صـدور فاكتـور پس از انتخاب كالا، عكس كالای مربوطه را رؤيت نمود.

 • شماره دوم فاكتـور
  117000تومان

  با اين امكان میتوان علاوه بر شماره اصلی فاكتـور كه دارای شمارنده اتوماتيك است شماره ديگری را نيز بعنوان شماره دوم وارد نمود.

 • شماره سریال
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان در هنگام صدور فاكتور، شماره سريال كالا را  وارد  و در گزارشات انبار ، موجودی کالاها را بر اساس شماره سريالها و  نيز در گزارشات فاكتورخريد و فروش هرشماره سريال را بررسی و مشاهده نمود.

 • نمايش ليست قيمت کالاها
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان ليست قيمت از کالاها تهيه نمود.

 • پرینت حواله پخش
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان برای يک يا چند فاکتور، حواله های مختلفی را صادر نمود. اين حواله ها توسط مامورين پخش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سپس میتوان از گزارشات مربوطه براي تهيه گزارش وضعيت وصول مبالغ فاکتورها توسط مامورين وصول گزارش تهيه نمود .

 • پرینت روی چک
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان اطلاعات روي چک را توسط نرم افزار و پرينتر تکميل نمود.

 • امكان تعریف دسته چک
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان شماره های دسته چک مرتبط به حسابهای بانکی معرفی شده در نرم افزار را تعريف نمود .

 • گزارش كالاهای فروش نرفته
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان گزارش کالاهای فروش نرفته را مشاهده نمود .

 • پورسانت درصدی از سود فروش وآخرين مبلغ خريد
  117000تومان

  با اين امكان هنگام صـدور فاكتـور مبلغ پورسانت واسطه فاكتور، براساس درصدی از سود ناويژه آن فاكتور محاسبه و به حساب واسطه اعمال می‌گردد.

 • ادغام معین چند طرف حساب
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان معين (صورتحساب) چند طرف حساب را ادغام و مشاهده نمود.

 • لیست بدهكاران از یک تاریـخ خاص
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان ليست كسانی كه از يك تاريخ خاص به بعد بدهكار شده اند را تهيه  نمود.

 • تعیین حداقل و حداكثر مبلغ برای هر كالا
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان حداقل و حداكثر قيمت فروش را برای هر كالا تعريف نمود تا در هنگام صدور فاكتور در صـورت تخطی از اين قيمتها سيستم پيغام هشدار صادر کند.

 • امكان عدم نمایش ریز قیمتها در فاكتور فروش
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان در هنگام چاپ فاکتور مبلغ کالاها نمايش داده نشود و تنها مبلغ کل فاکتور نمايان شود.

 • پرینت حواله خـروج و رسید هنگام صدور فاكتور
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان همزمان با صدور فاكتور فروش ، پرينت حواله ای مانند فاكتـور ولی بدون قيمت تهيه نمود که در مواردی که انبار و فروشگاه با هم فاصله دارد کاربرد زيادی خواهد داشت.

 • سود و ترازنامه بر اساس آخرین قیمت خرید یا قیمت دلخواه هر كالا
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان سود را بر اساس ارزش روز كالاهای موجود مشاهده نمود بدين صورت که قيمت روز كالاها را وارد و سود مربوطه را مشاهده نمود.

 • امكان ورود لیستی اسناد دریافتی و پرداختی(ورود لیستی چک)
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان جهت سهولت در كار،  اسناد دريافتنی و پرداختنی مانند چكهای اول دوره را بصورت ليستی و سريع وارد نمود.

 • حداكثر مبلغ و تعـداد كل چكهـای صـادره در یک ماه
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان سقف مبلـغ هر چك و چكهای يك ماه را وارد و در صورت پرداخت چکی بيش از مبالغ  فـوق نرم افزار پيغام هشدار صادر می‌کند و در صورت تأييد آن عمليات انجام می‌گيرد

 • ثبت فاكتـورضايعات با هر سر فصل دلخـواه
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان كالای موجود در انبار را  با سر فصلی غير از سرفصل  فروش و ضايعات از انبار خارج نمود .

 • ثبت و گزارش سابقه همكاران
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان هنگام صدور فاكتور پس از انتخاب هركالا و زدن كليد فوری سابقه فروش و يا خريد آن كالا به شخص انتخاب شده در فاكتور و يا كليه اشخاص را رؤيت نمود.

 • امكان ثبت سند برای پیش فاكتـور
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان در هنگام صدور پيش فاکتور، سند حسابداری مربوطه نيز صادر گردد.

 • فی فـروش بر اساس درصدی از خرید
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان قيمت فروش كليه كالاها را براساس درصدی از آخرين قيمت خريد تعريف نمود.

 • امكان ثبت سند مشابه و سند معكوس
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان سند مشابه و يا معکوس يک سند خاص را ثبت نمود .

 • تجزیه
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان يک كالا را به قطعـات مختلف تجزيه و بصورت جداگانه استفاده نمود، تقريباً برعكس عمليات توليدمی‌باشد.

 • امكان خلاصه فاكتور
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان فاكتورهای مابين 2 تاريخ را بر اساس نام كالاهای مشابه بصورت ادغام شده ويا بدون ادغام با درج تاريخ هر كالا بشكل نمونه فاكتور پرينت تهيه نمود .

 • توضیحات چند سطری
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان در قسمت شرح کالا يا توضيحات انتهایی فاکتور چندين سطر توضيحات وارد نمود .

 • تولیـد فرموله
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان فرمولهایی به جهت توليد محصولات معرفی و استفاده نمود.

 • طراحی فاكتور توسط كاربر
  117000تومان

  با اين می‌توان نمونه پرينت فاکتور را به دلخواه کاربر طراحی نمود .

 • كاردكس ریالی كالا
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان گزارشی از ورود و خروج و موجودی کالای انبار در اول دوره و طی دوره بر اساس قيمت خريد تهيه نمود.

 • گزارش عملكرد كالا طی دوره
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان از يک کالاي خاص يا بصورت کلی از کالاهای گروه يا انبار خاص ، گزارشی مبنی بر موجودی اول دوره ، تعداد خريد و فروش و مرجوعيات طی دوره و نيز موجودی فعلی در بازه زمانی مشخص تهيه نمود.

 • خروجی Text ، Excel ، HTML
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان از كليه گزارشات ستـونی نرم افـزار، فايل خروجی با پسوندهای فـوق تهيه نمود.

 • دسته بندی طرف حسابها و چكها (منطقه بندی)
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان برای چكهـا وطـرف حسابهـا دسته بندی هـای مختلف تعـريف و در گزارشات بر اساس آن دسته بندی گزارش دلخواه را تهيه نمود .

 • تیپ قیمت
  117000تومان

  با اين امكان می‌توان برای هر كالا 10 قيمت فروش تعريف و در هنگام صدور فاکتور فروش از آن استفاده نمود.

 • دریافت از … پرداخت به …
  117000تومان

  با اين امكان می توان در امـور مالی اتوماتيك در قسمت هزينه و درآمد بجز ثبت سرفصلهای هزينه و درآمد با ساير سر فصلهـا نيز سنـد ثبت نمود.

 • مغایـرت گیـری (مغایرت بانكی و …)
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان در گزارشات دفاتر کل/معين/تفضيلی، معين اشخاص، معين صندوق و ريز عملکرد بانک اقدام به مغايرت گيری نمود. اين امکان بصورت دستی و توسط کاربر عمل می‌نمايد.

 • ثبت چكهای ضمانتی(امانی)
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان اسناد ضمانتی و يا امانی دريافتنی و يا پرداختنی را در نرم افزار ثبت نمود بنحوی که در قسمتی جداگانه از چکهای دريافتی/پرداختی گزارشات جداگانه ای نيز داشته باشد.

 • سطح دسترسی كاربران
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان برای کاربران نرم افزار نام کاربری و کلمه عبور تعريف نمود بنحوی که مدير سيستم توانايی ايجاد محدوده دسترسی برای هر منو و جزييات نرم افزار را داشته باشد.

 • اعمـال واسطه
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان اشخاصی را بعنوان واسطه تعريف و در قبال مراودات مالی يا فاکتورها مبلغ يا درصدی از کل مراوده را بعنوان پورسانت يا کميسيون اعمال نمود .

 • معین اشخـاص با ریزكالاها و چكها
  117000تومان

  با اين امکان می‌‌توان در هنگام تهيه گزارش از معين اشخاص (صورتحساب اشخاص) علاوه بر مبالغ مراوده های انجام شده و مانده حساب اشخاص، جزييات هر مراوده، جزييات نحوه تسويه فاکتورها و جزييات فاکتور به همراه کالاهای آن را رويت نمود.

 • چند انباره (حواله بین انبارها)
  117000تومان

  با اين امکان می‌توان علاوه بر تکرار در ثبت و ورود انبارها و کالاها که بر اساس يک انبار يا گروه يا کالای خاص کپی برداری نمود و کـالاها را بين انبـارها جـابجا کرد. بدين صـورت که کـل يـا بخشی از مـوجودی کـالايی در يک انبـار (گـروه اصلی) خاص را به انبـار ديگـری منتقل نمود.

فروشگاه اینترنتی holoostore.com
مشاوره فروش 021 23067 ( داخلی 2 )
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین