نرم افزار حسابداری سخت افزار

نرم افزار حسابداری سخت افزار

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری سخت افزار به صورت کیتی طراحی شده است که به همراه نسخه نرم افزار حسابداری هلو ، کلیه امور مربوط به فعالیت های مالی و حسابداری را انجام می دهد.

ویژگی منحصر به فرد نرم افزار حسابداری سخت افزار

واسط کاربری ساده و کاربرپسند این نرم افزار به همراه امکانات پیش‌فرضی که در این نرم افزار دیده شده، انجام امور مالی و حسابداری را توسط کاربران بسیار ساده مینماید. از دیگر نکات مهم این نرم افزار در برداشتن تعاریف و عملیات پیش فرض این برنامه که خاص حسابداری سخت افزار طراحی شده است، همچنین گزارشات این نرم افزار می باشد که مدیریت امور را بسیار ساده می نماید.

 

امکانات نرم افزار حسابداری سخت افزار

 • ساده فروشگاهی کد (20111)537.000 (تومان)

  1:كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

  2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه امکان فروش به صورت دستگاه و ثبت هزینه های نصب

  3: گارانتی و اسمبل

  4: عدم نمایش ریز قیمت کالاها در چاپ فاکتور

  5: تعرف فرمول جهت دستگاهها و امکان فروش به صورت قطعه

  6: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  7: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  8: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

  9: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی

  10: گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

  11: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور  ) و …

 • متوسط فروشگاهی کد (20112)977.000 (تومان)

  1: كليه امكانات نسخه ساده (فروشگاهی)

  2: حواله بين انبارها

  3: ثبت چكهای امانی

  4: عملكرد و كنترل واسطه ها

  5: تعیین سطح دسترسی برای كاربران

  6: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

  7: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک ها

  8: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور

  9: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

  10: چاپ باركد

  11: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی

  12: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

  13: فروش فوری و تک فروشی

  14: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • پیشرفته فروشگاهی کد (20113)1.467.000 (تومان)

  1: كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)

  2: تيپ قيمت

  3:دسته بندی مشتريها

  4: خروجی باپسوندهای مختلف

  5: پرداخت به و دريافت از

  6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

  7: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابي مالی و فـروش

  8: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

  9: طراحی فاکتورتوسط کاربر

  10: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

 • دوکاربره فروشگاهی کد (20115)2.547.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته فروشگاهی به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد. شایان ذکر می باشد هیچ یک از کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

 • ساده شرکتی کد (20121)807000(تومان)

  1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

  2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک به همراه امکان فروش به صورت دستگاه و ثبت هزینه های نصب

  3: گارانتی و اسمبل

  4: عدم نمایش ریز قیمت کالاها در چاپ فاکتور

  5: تعریف فرمول جهت دستگاهها و امکان فروش به صورت قطعه

  6: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  7: سفارش لیستی

  8: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  9: استفاده از بارکدخوان

  10: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی

  11: گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

  12: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • متوسط شرکتی کد (20122)1307000(تومان)

  1: کلیه امکانات نسخه ساده (شرکتی)

  2: حواله بين انبارها

  3: ثبت چكهای امانی

  4: عملكرد و كنترل واسطه ها

  5: سطح دسترسی برای كاربران

  6:نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

  8: ثبت هزينه در فاكتور

  9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها

  10: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

  11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …

 • پیشرفته شرکتی کد(20123)1797000(تومان)

  1: کلیه امکانات نسخه متوسط( شرکتی)

  2: تيپ قيمت

  3: دسته بندي مشتريها

  4: خروجی با پسوندهای مختلف

  5: پرداخت به و دريافت از

  6: پرينت چک، محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

  7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

  8: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)

  9: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها

  10: طراحی فاکتورتوسط کاربر

  11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)

  12: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران و …

 • دوکاربره شرکتی کد (20125)2847000(تومان)

  کليه امکانات نسخه پیشرفته (شرکتی ) به  انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است هيچ يک از کيت های عمومي نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

 • ساده تولیدی کد (20131)877000(تومان)

  1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک
  2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک به انضمام تولید در سطح ساده
  3:امکان فروش به صورت دستگاه و ثبت هزینه های نصب
  4: گارانتی و اسمبل
  5: عدم نمایش ریز قیمت کالاها در چاپ فاکتور
  6: تعریف فرمول جهت دستگاهها و امکان فروش به صورت قطعه
  7:صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  8: سفارش لیستی
  9: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  10: استفاده از بارکدخوان
  11: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی
  12: گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  13: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • متوسط تولیدی کد (20132)1257000(تومان)

  1: امکانات نسخه ساده (تولیدی)
  2: عمليات چند انباره
  3: ثبت چكهای امانی
  4 :عملكرد و كنترل واسطه ها
  5: سطح دسترسی برای كاربران
  6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
  8: ثبت هزينه در فاكتور
  9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها،
  10:اعمال فاكتورهای نسيه واعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و ….

 • پیشرفته تولیدی کد (20133)1717000(تومان)

  1: شامل امکانات نسخه متوسط تولیدی
  2: توليد فرموله
  3: تخمين توليد و فروش
  4: تيپ قيمت
  5: دسته بندی مشتريها
  6: خروجی با پسوندهای مختلف
  7: پرداخت به و دريافت از
  8: پرينت چک، محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
  9: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش
  10: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)
  11: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها، طراحی فاکتورتوسط کاربر
  12: ارسال پيامک های پويا /  امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)، امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران…

 • دوکاربره تولیدی کد (20135)2967000(تومان)

  اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه پیشرفته تولیدی به  انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد.کيت های عمومي و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

 • جامع کد (20141)2.467.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی سخت افزار کامپیوتر به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می باشد.

 • شبکه کد (20144)4.167.000 (تومان)

  هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو كد جامع سخت افزار کامپیوتر  به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  می باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

مشاغل مناسب

 • سخت افزار
فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 23067 ( داخلی 2 )
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین