نرم افزار حسابداری شیشه بری

نرم افزار حسابداری شیشه بری

با یک سال پشتیبانی رایگان

یکی از راه های موفقیت در هر کسب و کاری علاوه بر تلاش و پیگیری داشتن برنامه دقیق و هدفمند برای رسیدن به اهداف است. در هر کسب و کاری کنترل مباحث مالی و حسابداری بسیار پر اهمیت است. از مشاغل کوچک و سنتی گرفته تا کسب و کارهای مدرن و گسترده همگی با مسائل حسابداری و مالی درگیر هستند. با این وجود اگر در شغل خاصی فعالیت می کنید، داشتن یک نرم افزاری تخصصی که برای شغل  و  نیاز شما طراحی و تولید شده باشد یک مزیت محسوب می‌شود، نرم افزار حسابداری شیشه‌بری این امکان را برای شما مشتریان عزیز فراهم می کند تا با خیال آسوده به حساب و کتاب های خود رسیدگی کنید.

امکانات نرم افزار حسابداری شیشه بری

 • ساده فروشگاهی کد (21811)437.000 (تومان)

  1: شامل كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک
  2: ثبت طول و عرض و محاسبه محیط و مساحت شیشه به همراه فاکتور طراحی شده مختص شیشه بری
  3: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  4: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  5: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت وگزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  6:امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور  ) و …

 • متوسط فروشگاهی کد(21812)757.000 (تومان)

  1: شامل كليه امكانات نسخه ساده (فروشگاهی)
  2: حواله بين انبارها
  3: ثبت چكهای امانی
  4: عملكرد و كنترل واسطه ها
  5: تعیین سطح دسترسی برای كاربران
  6: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)
  7: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک ها
  8: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  9: ثبت هزينه در فاكتور
  10: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری
  11: چاپ باركد
  12: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی
  13: گزارش عملكرد دوره ای از انبار
  14: فروش فوری و تک فروشی
  15:ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • پیشرفته فروشگاهی کد (21813)1.237.000 (تومان)

  1: كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)
  2: تيپ قيمت
  3: دسته بندی مشتريها
  4: خروجي باپسوندهای مختلف
  5: پرداخت به و دريافت از
  6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
  7: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش
  8: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)
  9: طراحی فاکتورتوسط کاربر
  10: ارسال پيامک هاي پويا

 • دوکاربره فروشگاهی کد (21815)2.547.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می‌باشد. شایان ذکر می‌باشد کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی‌باشد.

 • ساده شرکتی کد (21821)807000(تومان)

  1:كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
  2: ثبت طول و عرض و محاسبه
  3: محیط و مساحت شیشه به همراه فاکتور طراحی شده مختص شیشه بری
  4: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  5: سفارش لیستی
  6: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  7: استفاده از بارکدخوان
  8: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستوني، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  9:ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • متوسط شرکتی کد (21822)1307000(تومان)

  1: شامل کلیه امکانات نسخه ساده(شرکتی)
  2: حواله بين انبارها
  3: ثبت چكهای امانی
  4: عملكرد و كنترل واسطه ها
  5: سطح دسترسی برای كاربران
  6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
  8:ثبت هزينه در فاكتور
  9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها
  10: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …

 • پیشرفته شرکتی کد (21823)1797000(تومان)

  1: کلیه امکانات نسخه متوسط( شرکتی)
  2: تيپ قيمت
  3: دسته بندی مشتريها
  4: خروجی با پسوندهای مختلف
  5: پرداخت به و دريافت از
  6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
  7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش
  8: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)
  9: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها
  10: طراحی فاکتورتوسط کاربر
  11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)
  12: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران و ..

 • دوکاربره شرکتی کد (21825)2847000(تومان)

  اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می‌باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی‌باشد.

 • ساده تولیدی کد (21831)877000(تومان)

  1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
  2: تولید در سطح ساده
  3: ثبت طول و عرض و محاسبه محیط و مساحت شیشه به همراه فاکتور طراحی شده مختص شیشه بری
  4: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  5: سفارش لیستی
  6: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  7: استفاده از بارکدخوان
  8: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  9: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • متوسط تولیدی کد (21832)1257000(تومان)

  1: شامل امکانات نسخه ساده (تولیدی)
  2: عمليات چند انباره
  3: ثبت چكهای امانی
  4: عملكرد و كنترل واسطه ها
  5: سطح دسترسی برای كاربران
  6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
  8: ثبت هزينه در فاكتور
  9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها
  10: اعمال فاكتورهای نسيه و اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و ….

 • پیشرفته تولیدی کد (21833)1717000(تومان)

  1: شامل امکانات نسخه متوسط (تولیدی)
  2: توليد فرموله
  3: تخمين توليد و فروش
  4: تيپ قيمت
  5: دسته بندی مشتريها
  6: خروجی با پسوندهای مختلف
  7: پرداخت به و دريافت از
  8: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
  9: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش
  10: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)
  11: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها
  12: طراحی فاکتورتوسط کاربر
  13: ارسال پيامک هاي پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)
  14: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران…

 • دوکاربره تولیدی کد (21835)2967000(تومان)

  اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه (تولیدی) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی‌باشد.

 • جامع کد (21841)2.467.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی شیشه بری به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می باشد.

 • شبکه کد (21844)4.167.000 (تومان)

  هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

مشاغل مناسب

 • شیشه بری
فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 23067 ( داخلی 2 )
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین