نرم افزار حسابداری رنگ و ابزار فروشی هلو

نرم افزار حسابداری رنگ و ابزار فروشی هلو

با یک سال پشتیبانی رایگان

شرکت مهندسی نرم‌افزار هلو  دارای امکانات و ویژگی‌های تخصصی مشاغل مختلف است. صنف نرم افزار حسابداری لوازم ابزار فروشی از جمله مشاغلی است که نرم‌افزار حسابداری ویژه ای برای آن طراحی شده است. در ادامه توضیحاتی در رابطه با امکانات نرم افزار حسابداری لوازم ابزار فروشی می‌خوانید.

امکانات نرم افزار حسابداری لوازم ابزار فروشی

 • رنگ و ابزار فروشی ساده کد (82712)3.100.000 تومان

  ✓ تمامی عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک
  ✓ تعريف كالا در سه سطح
  ✓ صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  ✓ اعلام اتوماتيک سر رسيد چک‌ها
  ✓ تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت
  ✓ فروش فوری و تک فروشی
  ✓ صدور فاكتورVAT و گزارش‌های فصلی فاکتورها برای ارائه به وزارت دارايی
  ✓ گزارش‌های آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور
  ✓ گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  ✓ امکان fastmode( جهت تسريع و سهولت در انجام امور )
  ✓ حواله بين انبارها
  ✓ ثبت چک‌های امانی
  ✓ سطح دسترسی برای كاربران
  ✓ ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (به صورت دستی)
  ✓ نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک‌ها
  ✓ اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  ✓ ثبت هزينه در فاكتور
  ✓ اتصال به دستگاه‌های نمايشگر مشتری
  ✓ چاپ باركد
  ✓ ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی
  ✓ گزارش عملكرد دوره‌ای از انبار
  ✓ ارسال پيامک‌های عمومی (شامل پيام‌های تبليغاتی، تبريک، تخفيفات و…)

 • رنگ و ابزار فروشی پیشرفته کد (82713)7.200.000 تومان

  اين نسخه شامل تمام امكانات نسخه ابزار فروشی ساده به همراه امكاناتي از قبيل:
  ✓ تيپ قيمت
  ✓ دسته‌بندی مشتری‌ها
  ✓ خروجی با پسوندهای مختلف
  ✓ پرداخت به و دريافت از
  ✓ پرينت چک‌ها
  ✓ محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ريالی و زمانی
  ✓ اطلاعات نموداری برای ارزيابی مالی و فـروش
  ✓ گـزارش‌های پيشرفتـه (گـردش كالای طـي دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حساب‌ها و… )
  ✓ طراحی فاکتور توسط کاربر
  ✓ ارسال پيامک‌های پويا
  ✓ امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده‌حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و… )

 • رنگ و ابزار فروشی جامع کد (82741)12.600.000 تومان

  ✓ این نسخه شامل تمامی امکانات نسخه‌های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی و کیت‌های عمومی و ویژه نرم‌افزار هلو به همراه امکانات نسخه‌ های رنگ و ابزار فروشی می باشد.

 • رنگ و ابزار فروشی شبکه کد (82744)19.000.000 تومان

  ✓ هلو تحت شبكه شامل تمام امكانات نسخه ابزار فروشی جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر به طور هم‌زمان) است. ضمناً کاربر مي‌تواند در صورت نياز با پرداخت هزينه‌ای جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.