نرم افزار حسابداری لوازم التحریر و کمک آموزشی هلو

نرم افزار حسابداری لوازم التحریر و کمک آموزشی هلو

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری لوازم‌التحریر هلو از جمله نرم‌افزارهای اختصاصی مشاغل هلو است که با امکانات بسیار گسترده به منظور تامین نیازهای تولید، خرید و فروش مشاغل مرتبط با لوازم التحریر و نوشت‌افزار طراحی و تولید شده است.

 • لوازم التحریر و کمک آموزشی ساده کد (21912)4.700.000 تومان

  ✓ شامل كليه امكانات نسخه ساده (فروشگاهی)
  ✓ شامل كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک
  ✓ تعريف پک محصولات لوازم التحرير از طريق مونتاژ كالاها بر اساس انتخاب مشتری
  ✓ تعریف فرمول مونتاژ و مونتاژ طبق فرمول
  ✓ صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  ✓ اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  ✓ تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت وگزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  ✓ امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور )
  ✓ حواله بين انبارها
  ✓ ثبت چكهای امانی
  ✓ عملكرد و كنترل واسطه ها
  ✓ تعیین سطح دسترسی برای كاربران
  ✓ ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)
  ✓ نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک ها
  ✓ اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  ✓ ثبت هزينه در فاكتور
  ✓ اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری
  ✓ چاپ باركد
  ✓ ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی
  ✓ گزارش عملكرد دوره ای از انبار
  ✓ فروش فوری و تک فروشی
  ✓ ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…)

 • لوازم التحریر و کمک آموزشی پیشرفته کد (21933)8.700.000 تومان

  ✓ شامل نسخه ساده تولیدی
  ✓ شامل كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
  ✓ تولید در سطح ساده
  ✓ تعريف پک محصولات لوازم التحرير از طريق مونتاژ كالاها بر اساس انتخاب مشتری
  ✓ تعریف فرمول مونتاژ و مونتاژ طبق فرمول
  ✓ صدور پيش فاكتور، فاکتورهای اماني و ضايعات
  ✓ سفارش لیستی
  ✓ اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  ✓ استفاده از بارکدخوان
  ✓ گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  ✓ ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…)
  ✓ عمليات چند انباره
  ✓ ثبت چكهای امانی
  ✓ عملكرد و كنترل واسطه ها
  ✓ سطح دسترسی برای كاربران
  ✓ نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
  ✓ تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
  ✓ ثبت هزينه در فاكتور
  ✓ مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها
  ✓ اعمال فاكتورهای نسيه واعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  ✓ گزارش عملكرد دوره ای انبار
  ✓ توليد فرموله
  ✓ تخمين توليد و فروش
  ✓ تيپ قيمت
  ✓ دسته بندی مشتريه
  ✓ خروجی با پسوندهای مختلف
  ✓ پرداخت به و دريافت از
  ✓ پرينت چكها
  ✓ محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
  ✓ اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش
  ✓ گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـي دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهاي آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)
  ✓ امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها
  ✓ طراحی فاکتورتوسط کاربر
  ✓ ارسال پيامک هاي پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)
  ✓ امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران

 • لوازم التحریر و کمک آموزشی جامع کد (21941)14.700.000 تومان

  ✓ این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی لوازم التحریر و کمک آموزشی هلو به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار لوازم التحریر و کمک آموزشی هلو می باشد.

 • لوازم التحریر و کمک آموزشی شبکه کد (21944)22.500.000 تومان

  ✓ هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو لوازم التحریر جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.