نرم‌افزار حسابداری جامع هلو

نرم‌افزار حسابداری جامع هلو

نرم‌افزار حسابداری جامع هلو، کامل‌ترین و جامع‌ترین نرم‌افزار از مجموعه نرم‌افزارهای حسابداری هلو است و برای هر کسب‌وکاری و در هر سطحی به‌خصوص کارخانه‌ها و شرکت ها و مراکز تولیدی و صنعتی و فروشگاه‌های بزرگ مناسب است.

 • جامع کد (41)14.000.000 تومان

  ✓ عملیات انبار، خرید و فروش
  ✓ گردش چک و بانک
  ✓ عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک
  ✓ درج فاکتور رسمی و غیررسمی
  ✓ سفارش لیستی
  ✓ امکان گزارشگیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه هر فاکتور، هر کالا و هر طرف حساب
  ✓ عملیات چندانباره
  ✓ ثبت چک های امانی
  ✓ عملکرد و کنترل واسطه ها
  ✓ سطح دسترسی برای کاربران
  ✓ امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چک ها
  ✓ تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس
  ✓ ثبت یک هزینه در فاکتور خرید
  ✓ مغایرت گیری از بانک، صندوق و طرف حساب ها
  ✓ امکان استفاده از بارکدخوان
  ✓ تسویه فاکتور به فاکتور
  ✓ گزارش عملکرد دوره ای انبار
  ✓ تولید فرموله
  ✓ تخمین تولید و فروش
  ✓ امکان نمایش سود هر کالا،هر فاکتور و هر طرف حساب
  ✓ تیپ قیمت
  ✓ دسته بندی مشتری ها
  ✓ خروجی با پسوندهای مختلف
  ✓ پرداخت به و دریافت از
  ✓ اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش
  ✓ انواع گزارشات پیشرفته
  ✓ امکان مغایرت گیری از کلیه سرفصل ها
  ✓ امکان گزارش گیری از کسری مواد به هنگام تولید
  ✓ قابلیت افزدون امکانات متنوع به این نسخه