نرم افزار حسابداری دباغی هلو

نرم افزار حسابداری دباغی هلو

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری دباغی هلو با امکانات بسیار گسترده به منظور تامین نیازهای تولید، خرید و فروش مشاغل مرتبط با چرم و فرآوری آن طراحی و تولید شده است.

امکانات نرم افزار حسابداری دباغی

 • دباغی ساده کد (22532)6.000.000 تومان

  ✓ كليه عمليات خريد و فروش، انبار، گردش چک و بانک
  ✓ عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
  ✓ تولید در سطح ساده
  ✓ ثبت فاکتور ها با صفر ریال، تسویه آن در اصلاح فاکتور و اصلاح لیستی فاکتور ها شامل فیلتر براساس تاریخ فاکتور، شماره فاکتور، شماره سند، طرف حساب خاص، کالای خاص، کاربر خاص، فی خاص ، تعیین نوع فاکتور خرید، فروش، برگشت از خرید و فروش
  ✓ صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  ✓ سفارش لیستی
  ✓ اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  ✓ استفاده از بارکدخوان
  ✓ گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  ✓ ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…)
  ✓ عمليات چند انباره
  ✓ ثبت چكهای امانی
  ✓ عملكرد و كنترل واسطه ها
  ✓ سطح دسترسی برای كاربران
  ✓ نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
  ✓ تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
  ✓ ثبت هزينه در فاكتور
  ✓ مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها
  ✓ اعمال فاكتورهای نسيه و اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  ✓ گزارش عملكرد دوره ای انبار

 • دباغی پیشرفته کد (22533)12.600.000 تومان

  اين نسخه شامل تمام امكانات نسخه ساده به همراه امكاناتي از قبيل:
  ✓ توليد فرموله
  ✓ تخمين توليد و فروش
  ✓ تيپ قيمت
  ✓ دسته بندی مشتريها
  ✓ خروجی با پسوندهای مختلف
  ✓ پرداخت به و دريافت از
  ✓ پرينت چكها
  ✓ محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
  ✓ اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش
  ✓ گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـي دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهاي آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)
  ✓ امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها
  ✓ طراحی فاکتورتوسط کاربر
  ✓ ارسال پيامک هاي پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)
  ✓امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران

 • دباغی جامع کد (22541)18.900.000 تومان

  ✓ این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی دباغی به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار دباغی هلو می باشد.

 • دباغی شبکه کد (22544)27.000.000 تومان

  ✓ هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو كد جامع دباغی به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.