نرم افزار حسابداری دباغی

نرم افزار حسابداری دباغی

با یک سال پشتیبانی رایگان

شغلی که ارتباط با چرم و فرآوری آن دارد دباغی نامیده می شود و به کسی که این کار را انجام می دهد دباغ می گویند. نرم افزار حسابداری هلو نرم افزار ویژه ای به نام نرم افزار حسابداری دباغی برای این صنف طراحی کرده تا صاحبان این کسب و کار، حساب و کتاب های خود را به صورت اتوماتیک، دقیق و سریع انجام دهند. این نرم افزار امکانات پیشماری از قبیل: كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک،
عمليات مالی به صورت اتوماتيک، ثبت فاکتور ها با صفر ریال و تسویه آن در اصلاح فاکتور و اصلاح لیستی فاکتور ها، فیلتر براساس تاریخ فاکتور، شماره فاکتور، شماره سند، طرف حساب خاص، کالای خاص، کاربر خاص، فی خاص، تعیین نوع فاکتور خرید، فروش، برگشت از خرید و فروش، صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات و … دارد.

امکانات نرم افزار حسابداری دباغی

 • ساده فروشگاهی کد (22511)537.000 (تومان)

  1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک
  2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک
  3:ثبت فاکتور ها با صفر ریال و تسویه آن در اصلاح فاکتور و اصلاح لیستی فاکتور ها
  4: فیلتر براساس تاریخ فاکتور، شماره فاکتور
  5: شماره سند
  6: طرف حساب خاص، کالای خاص، کاربر خاص، فی خاص
  7: تعیین نوع فاکتور خرید، فروش، برگشت از خرید و فروش، صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  8: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  9: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت
  10:گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  11: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

 • متوسط فروشگاهی کد (22512)977.000 (تومان)

  1: كليه امكانات نسخه ساده (فروشگاهی)

  2: حواله بين انبارها

  3: ثبت چكهای امانی

  4: عملكرد و كنترل واسطه ها

  5: تعیین سطح دسترسی برای كاربران

  6: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيك (بصورت دستی)

  7: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک ها

  8: اعلام سررسيد اتوماتيک

  9: مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور

  10: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

  11: چاپ باركد

  12: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی

  13: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

  14: فروش فوری و تک فروشی

  15: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • پیشرفته فروشگاهی کد (22513)1.467.000 (تومان)

  1: كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)

  2: تيپ قيمت

  3: دسته بندی مشتريها

  4: خروجی باپسوندهای مختلف

  5: پرداخت به و دريافت از

  6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی

  7: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

  8: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

  9: طراحی فاکتورتوسط کاربر

  10: ارسال پيامک های پويا

 • دوکاربره فروشگاهی کد (22515)2.547.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (فروشگاهی)  به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد. شایان ذکر می باشد کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

 • ساده شرکتی کد (22521)807000(تومان)

  1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانك

  2: عمليات مالي به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک

  3: ثبت فاکتور ها با صفر ریال، تسویه آن در اصلاح فاکتور و اصلاح لیستی فاکتور ها

  4: فیلتر براساس تاریخ فاکتور، شماره فاکتور، شماره سند

  5: طرف حساب خاص، کالای خاص، کاربر خاص، فی خاص

  6: تعیین نوع فاکتور خرید، فروش، برگشت از خرید و فروش صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  7: سفارش لیستی

  8: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  9: استفاده از بارکدخوان

  10: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

  11: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و ..

 • متوسط شرکتی کد (22522)1307000(تومان)

  1: کلیه امکانات نسخه ساده (شرکتی)

  2: حواله بين انبارها

  3: ثبت چكهای امانی

  4: عملكرد و كنترل واسطه ها

  5: سطح دسترسی برای كاربران

  6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

  8: ثبت هزينه در فاكتور

  9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها

  10: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

  11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …

 • پیشرفته شرکتی کد (22523)1797000(تومان)

  1: کلیه امکانات نسخه متوسط( شرکتی)

  2: تيپ قيمت

  3: دسته بندی مشتريها

  4: خروجی با پسوندهای مختلف

  5: پرداخت به و دريافت از

  6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

  7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

  8: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)

  9: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها

  10: طراحي فاکتورتوسط کاربر

  11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)

  12: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران و ..

 • دوکاربره شرکتی کد (22525)2847000(تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (شرکتی)  به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد. شایان ذکر می باشد. کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

 • ساده تولیدی کد (22531)877000(تومان)

  1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار، گردش چک و بانک

  2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک

  3: تولید در سطح ساده

  4: ثبت فاکتور ها با صفر ریال، تسویه آن در اصلاح فاکتور و اصلاح لیستی فاکتور ها

  5: فیلتر براساس تاریخ فاکتور، شماره فاکتور، شماره سند

  6: طرف حساب خاص، کالای خاص، کاربر خاص، فی خاص

  7: تعیین نوع فاکتور خرید، فروش، برگشت از خرید و فروش

  8: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  9: سفارش لیستی

  10: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  11: استفاده از بارکدخوان

  12: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

  13: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • متوسط تولیدی کد (22532)1257000(تومان)

  1: امکانات ساده (تولیدی)

  2: عمليات چند انباره

  3: ثبت چكهای امانی

  4: عملكرد و كنترل واسطه ها

  5: سطح دسترسی برای كاربران

  6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

  8:ثبت هزينه در فاكتور

  9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها

  10: اعمال فاكتورهای نسيه واعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

  11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و ….

 • پیشرفته تولیدی کد (22533)1717000(تومان)

  1: امکانات نسخه  متوسط (تولیدی)

  2: توليد فرموله

  3: تخمين توليد و فروش

  4: تيپ قيمت

  5: دسته بندی مشتريها

  6: خروجي با پسوندهای مختلف

  7: پرداخت به و دريافت از

  8: پرينت چک, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

  9: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

  10: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)

  11: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها

  12: طراحي فاکتورتوسط کاربر

  13: ارسال پيامک های پويا /  امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)، امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران…

 • دوکاربره تولیدی کد (22535)2967000(تومان)

  اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه (تولیدی ) به  انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی‌باشد.

 • جامع تولیدی کد (22541)2.467.000 (تومان)

  این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی دباغی به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می‌باشد.

 • شبکه تولیدی کد (22544)4.167.000 (تومان)

  هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  می‌باشد. ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

مشاغل مناسب

 • دباغی
فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 23067 ( داخلی 2 )
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین