نرم افزار حسابداری صرافی هلو

نرم افزار حسابداری صرافی هلو

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم‌افزار حسابداری صرافی هلو به‌طور ویژه برای صرافی‌ها و شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی طراحی شده است که در معاملات خود با چندین ارز سروکار دارند و برای کاربران در این صنف امکان ثبت سریال اسکناس‌ها و ارائهٔ فاکتورهای چند ارزی را فراهم می‌کند.

امکانات نرم افزار حسابداری صرافی

 • صرافی ساده کد (22223)12.000.000 تومان

  ✓ كليه عمليات انبار
  ✓ خريد و فروش، گردش چک و بانک
  ✓ عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
  ✓ امکان تعریف شماره سریال های مربوط به اسکناس ها
  ✓ فروش اسکناس ها به شماره سریال و نمایش تاریخ خرید هر سریال و گزارش از سریال اسکناس ها و سود فروش هر سریال
  ✓ صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  ✓ سفارش لیستی
  ✓ اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  ✓ استفاده از بارکدخوان
  ✓ گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  ✓ ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…)
  ✓ حواله بين انبارها
  ✓ ثبت چكهای امانی
  ✓ عملكرد و كنترل واسطه ها
  ✓ سطح دسترسی برای كاربران
  ✓ نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
  ✓ تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
  ✓ ثبت هزينه در فاكتور
  ✓ مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها
  ✓ اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  ✓ گزارش عملكرد دوره ای انبار
  ✓ تيپ قيمت
  ✓ دسته بندی مشتريها
  ✓ خروجی با پسوندهای مختلف
  ✓ پرداخت به و دريافت از
  ✓ پرينت چكها
  ✓ محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
  ✓ اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش
  ✓ گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)
  ✓ امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها
  ✓ طراحی فاکتورتوسط کاربر
  ✓ ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)
  ✓ امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران

 • صرافی پیشرفته کد (22233)18.500.000 تومان

  ✓ كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک
  ✓ عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
  ✓ تولید در سطح ساده،
  ✓ امکان تعریف شماره سریال های مربوط به اسکناس ها
  ✓ فروش اسکناس ها به شماره سریال و نمایش تاریخ خرید هر سریال و گزارش از سریال اسکناس ها و سود فروش هر سریال
  ✓ صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
  ✓ سفارش لیستی
  ✓ اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
  ✓ استفاده از بارکدخوان
  ✓ گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
  ✓ ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…)
  ✓ عمليات چند انباره
  ✓ ثبت چكهای امانی
  ✓ عملكرد و كنترل واسطه ها
  ✓ سطح دسترسی برای كاربران
  ✓ نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
  ✓ تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
  ✓ ثبت هزينه در فاكتور
  ✓ مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها
  ✓ اعمال فاكتورهای نسيه
  ✓ اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
  ✓ گزارش عملكرد دوره ای انبار
  ✓ توليد فرموله
  ✓ تخمين توليد و فروش
  ✓ تيپ قيمت
  ✓ دسته بندی مشتريها
  ✓ خروجی با پسوندهای مختلف
  ✓ پرداخت به و دريافت از
  ✓ پرينت چكها
  ✓ محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
  ✓ اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش
  ✓ گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـي دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهاي آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)
  ✓ امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها
  ✓ طراحی فاکتورتوسط کاربر
  ✓ ارسال پيامک هاي پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)
  ✓ امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران

 • صرافی جامع کد (22241)26.500.000 تومان

  ✓ این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی صرافی به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار صرافی هلو می باشد.

 • صرافی شبکه کد (22244)48.000.000 تومان

  ✓ هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو صرافی جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.