نرم افزار حسابداری شرکت های پیمانکاری هلو
افزودن به سبد خرید مشاهده سبد خرید ورود / عضویت

نرم افزار حسابداری شرکت های پیمانکاری هلو

نرم‌افزار حسابداری ویژه پیمانکاری هلو نسخه‌ای یکپارچه و جامع از سری نرم‌افزارهای مشاغل هلو است. این نرم‌افزار حسابداری امکان مدیریت مالی و حسابداری پروژه‌های پیمانکاری را به سادگی فراهم ‌می‌سازد‌‌.این نرم‌افزار با نه زیرسیستم شامل حسابداری، خزانه‌داری، بازرگانی، انبار، تولید، حقوق و دستمزد، اموال پیمانکاری و دورکاری، پاسخ‌گوی شرکت‌های پیمانکاری است.

 • نرم افزار حسابداری شرکت های پیمانکاری هلو ساده کد (10485)18.000.000 تومان

  سیستم‌ها و امکانات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حسابداری:
  ✓ معرفی گروه حساب، ‌‌حساب‌های کل، معین، ‌تفصیلی
  ✓ ثبت، ‌اصلاح و حذف سند
  ✓ گردش چک و بانک
  ✓ عملیات مالی به‌صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک
  ✓ امکان تعریف توضیحات ‌پیش‌فرض
  ✓ تبدیل اسناد موقت به دائم و ‌برعکس
  ✓ بستن ‌حساب‌ها به‌صورت اتوماتیک
  ✓ مدیریت ‌سرفصل‌های حسابداری
  ✓ ورود لیستی اطلاعات (‌سرفصل‌ها)
  ✓ سطح دسترسی کاربران
  ✓ تراز آزمایشی 6 و 8 ستونی
  ✓ امکان مغایرت‌گیری از کلیه ‌سرفصل‌ها
  ✓ گزارش دفاتر کل و معین و تفصیلی
  ✓ امکان ورود مشخصات تکمیلی اشخاص
  ✓ طراحی ترازنامه و ‌تراز سود و زیان
  ✓ طراحی ‌‌گزارش‌ها
  ✓ امکان ثبت رفتار کاربران
  ✓ ثبت سند با مبلغ اعشار
  ✓ ارسال گزارش به چندین چاپ‌گر
  ✓ مرور حساب
  ✓ ارسال پیام کوتاه

  خزانه‌داری:
  ✓ تعریف صندوق و بانک
  ✓ امکان تعریف صندوق‌دار
  ✓ پشتیبانی از تمامی مراودات رایج نقد، فیش بانکی، حواله، خودپرداز پایانه فروش عملیات اینترنتی، چک، سفته، چک تضمینی
  ✓ ثبت تمامی رخدادهای چک پرداختنی: پرداخت، وصول، برگشت، ابطال
  ✓ ثبت تمامی رخدادهای چک دریافتنی: دریافت، خرج چک، واگذاری به بانک، وصول، برگشت و…
  ✓ گزارش‌های از قبیل دریافت و پرداخت، موجودی بانک، صندوق، چک و…
  ✓ امکان مشاهده رأس چک بر اساس تاریخ و مبلغ و گزارش مربوطه
  ✓ مدیریت تن‌خواه و تن‌خواه‌گردان و ‌‌گزارش‌ها پیشرفته
  ✓ امکان تعریف قالب برای چاپ چک

  بازرگانی:
  ✓ تعریف خریدار و فروشنده به‌صورت نامحدود
  ✓ تعریف کالا و گروه‌‌بندی آن در سه سطح
  ✓ صدور فاکتور (خرید، برگشت از خرید، فروش، برگشت از فروش)
  ✓ سفارش لیستی
  ✓ محاسبه عوارض، مالیات ارزش افزوده و تخفیف روی مبلغ فاکتور
  ✓ تنظیمات چاپ فاکتور
  ✓ قابلیت چاپ بارکد
  ✓ ارتباط با ‌‌بارکدخوان جهت جستجوی کالا از طریق کد و شماره سریال
  ✓ قابلیت ارتباط مستقیم با ترازوهای دیجیتال
  ✓ عملیات ثبت فاکتور امانی دریافتی و ارسالی
  ✓ قیمت‌گذاری فروش (قیمت‌گذاری کالا به‌تفکیک خریدار، فروشنده، واسطه و…)
  ✓ واسطه (تخصیص درصد پورسانت از کل به خریدار و فروشنده)
  ✓ تنوع در پرینت فاکتور (فاکتورVAT، 6 و 8 سانتی، ‌‌ترکیبی و…)
  ✓ امکان طراحی ‌‌گزارش‌ها (امکان طراحی فاکتور دلخواه)
  ✓ ثبت موقت فاکتور
  ✓ قابلیت ارتباط با دستگاه کالرآیدی جهت شناسایی طرف حساب روی فاکتور
  ✓ تعریف اضافات و کسور سطری و کلی فاکتور از قبیل پورسانت، تخفیف، هزینه حمل و… به‌تفکیک کالا، منطقه، خریدار، فروشنده، واسطه و…
  ✓ تعریف و تنظیم منوی سریع کالاها جهت تسریع در صدور فاکتور
  ✓ ثبت ‌‌پیش‌فاکتور و سفارش با قابلیت تبدیل آنها به فاکتور
  ✓ قابلیت ارتباط مستقیم با پوز صندوق فروشگاهی
  ✓ ارتباط با نمایشگر مشتری
  ✓ مدیریت ارسال ‌‌گزارش‌ها به چاپ‌گرهای مختلف

  انبار:
  ✓ تعریف انبار تخصیص کالا به آن
  ✓ تعریف واحد اندازه‌گیری (واحد – مقیاس)
  ✓ ثبت انواع رسیدها (تعدادی) (رسیدهای خرید، فروش، امانی، ضایعات، برگشت از خرید یا فروش، انبار به انبار)
  ✓ ثبت انواع حواله‌ها (حواله‌های تعدادی، فروش، ضایعات، امانی و…)
  ✓ گزارش از اسناد انبار
  ✓ گزارش کاردکس کالا (تعدادی)
  ✓ گزارش موجودی کالاها در گروه‌ها
  ✓ گزارش‌های متنوع در خصوص موجودی کالاها
  ✓ تخصیص عکس به کالا
  ✓ بارکدخوان
  ✓ افزودن انبارهای مختلف در تعریف یک انبار‌گردانی
  ✓ افزودن کالاها به‌صورت دستی یا اتوماتیک به لیست کالاهای انبارگردانی
  ✓ کنترل موجودی منفی در انبارها
  ✓ گزارش‌های تحلیلی انبار

  تولید:
  ✓ عملیات تولید
  ✓ تعریف فرمول تولید و کسر مواد اولیه به‌صورت اتوماتیک
  ✓ تولید طبق فرمول
  ✓ امکان گزارش‌گیری از کسری مواد به‌هنگام تولید
  ✓ محاسبه کسری مواد اولیه بر اساس تعداد محصول تولیدی
  ✓ محاسبه سود بر مبنای هزینه‌های تولید
  ✓ عملیات اصلاح تولیدها و فرمول‌های تولید
  ✓ گزارش تولیدهای انجام‌شده
  ✓ گزارش فرمول تولید
  ✓ گزارش تخمین تولید بر اساس مواد اولیه موجود در انبار

  حقوق و دستمزد:
  ✓ امکان معرفی پرسنل به‌همراه مشخصات پرسنلی و حقوقی
  ✓ معرفی مشخصه‌های مزایا و کسور به‌صورت متغیر و ثابت
  ✓ امکان ثبت کارکرد پرسنل به‌شکل‌های ساعتی، روزمزدی، ماهیانه و تعداد کارکردی
  ✓ تعریف گروه برای پرسنل و تهیه لیست حقوقی براساس گروه‌ها
  ✓ تعریف کاربر جدید به‌همراه کلمه عبور
  ✓ کسر بیمه و مالیات از حقوق پرسنل
  ✓ کسر مالیات بر اساس 7/7 بیمه
  ✓ قابلیت معافیت مالیاتی برای مناطق محروم
  ✓ قابلیت تعدیل سالانه مالیات
  ✓ امکان ثبت و عملکرد مزایا مانند عیدی، پاداش و …
  ✓ امکان صدور فیش حقوقی
  ✓ قابلیت ثبت مرخصی و غیبت پرسنل
  ✓ قابلیت ثبت مساعده و وام پرسنل
  ✓ ثبت ساعت ورود و خروج هر یک از پرسنل به‌صورت دستی
  ✓ گزارش‌هایی از قبیل‌ لیست کارکرد پرسنل
  ✓ لیست مرخصی و غیبت پرسنل
  ✓ مانده مرخصی پرسنل
  ✓ گزارش از وام و مساعده پرسنل
  ✓ تهیه لیست بیمه و مالیات
  ✓ گزارش پرداخت حقوق به‌تفکیک پرسنل
  ✓ لیست دستمزد/ حقوق و مزایا
  ✓ کنترل تغییرات حقوق و…
  ✓ ورود تعداد روز کارکرد جدید جهت تعدیل مزایای پرسنل
  ✓ امکان تهیه خروجی Text، Excel و HTML از ‌‌‌‌گزارش‌های پیشرفته و لیست حقوقی
  ✓ قابلیت تعیین سطح دسترسی برای کاربران

  اموال:
  ✓ تعریف محل‌های استقرار به‌صورت درختی و همراه با تنظیمات دلخواه
  ✓ امکان تعریف جمع‌دار اموال
  ✓ تعریف گروه‌های دارایی به‌صورت درختی و بدون محدودیت
  ✓ امکان تعریف انواع دارایی به‌تفکیک منقول، ‌غیرمنقول، ‌مشهود، نامشهود، انباری و…
  ✓ تنظیم رخدادهای خاص در ساعات و روزهای سال و یادآوری اتوماتیک توسط ‌نرم‌افزار
  ✓ امکان تعریف سطح دسترسی کاربران
  ✓ گزارش‌گیری‌های پیشرفته
  ✓ امکان تعریف کلیدهای میانبر
  ✓ امکان ورود لیستی اطلاعات
  ✓ امکان تعریف مراکز
  ✓ امکان ورود مشخصات تکمیلی اشخاص
  ✓ امکان تعریف مراکز چندسطحی
  ✓ امکان تفکیک دارایی به‌صورت ساختمان، اراضی، ‌کالا، مالکیت معنوی، حق بهره‌برداری، سرقفلی
  ✓ امکان تعریف روش استهلاک برای زمان بهره‌برداری و عدم بهره‌برداری به‌صورت مجزا
  ✓ امکان اختصاص سرفصل حساب به دارایی
  ✓ امکان ثبت ممیزی، ‌سرویس دوره‌ای و…
  ✓ امکان تعریف بیمه‌نامه به‌صورت گروهی و انفرادی برای دارایی‌ها
  ✓ امکان تعریف ساختار پلاک دارایی جهت تولید خودکار شماره پلاک اموال
  ✓ محاسبه استهلاک دارایی به‌صورت انفرادی و گروهی با رعایت تغییرات در نرخ و به‌صورت روزانه
  ✓ صدور اسناد استهلاک، انتقال، اموال‌گردانی
  ✓ امکان طراحی ‌‌گزارش‌ها

  پیمانکاری :

  ✓ امکان ورود صورت وضعیت
  ✓ امکان صدور سند حسابداری خودکار مرتبط یا متناظر با صورت وضعیت
  ✓ گزارش صورت وضعیت های ثبت شده

 • نرم افزار حسابداری شرکت های پیمانکاری هلو پیشرفته کد (10487)33.000.000 تومان

  سیستم‌ها و امکانات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  این نسخه علاوه بر سیستم‌های حسابداری، خزانه‌داری، بازرگانی، انبار، پیمانکاری و تولید که در نسخه ساده هم قابل مشاهده بودند،سیستم های زیر را هم دارند:

  حقوق و دستمزد پیشرفته:
  ✓ کلیه امکانات حقوق و دستمزد نسخه ساده
  ✓ معرفی محل انجام پروژه
  ✓ ورود اطلاعات مالیاتی پرسنل
  ✓ تنظیم جدول مالیاتی و محاسبه مالیات بر اساس آن
  ✓ تنظیم ماهیانه پرداخت مزایا و کسور
  ✓ ورود اطلاعات کارکرد (تعداد روز کارکرد، کل ساعات حضور، اضافه کار و…)
  ✓ ورود مزایا و کسور از طریق اکسل
  ✓ قابلیت اتصال به برخی از دستگاه‌های حضور و غیاب معتبر
  ✓ قابلیت طراحی ‌‌‌‌گزارش‌هایی از قبیل فیش حقوقی
  ✓ لیست بیمه توسط کاربر و… (fast report)
  ✓ گزارش‌هایی از قبیل اختلاف مرخصی‌ها و غیبت‌های ثبت‌شده
  ✓ قابلیت تهیه لیست بانک
  ✓ خلاصه لیست مالیات بر حقوق
  ✓ خلاصه وضعیت صورت دستمزد
  ✓ گردش حقوقی پرسنل
  ✓ گزارش پرداخت حقوق پرسنل به‌تفکیک محل پروژه
  ✓ خلاصه لیست حقوق و دستمزد
  ✓ تسویه حساب سالانه پرسنل
  ✓ قابلیت ارائه لیست حقوقی از طریق فایل به بانک (صادرات، ملی، تجارت، رفاه، ملت، سپه، سامان، اقتصاد نوین)
  ✓ قابلیت ارائه لیست حقوقی از طریق فایل به بیمه
  ✓ قابلیت تهیه خروجی مالیات بر درآمد جهت بارگذاری در سایت اداره مالیات

  اموال پیشرفته:
  ✓ کلیه امکانات اموال نسخه ساده
  ✓ امکان مشخص کردن نوع هزینه‌ی انجام‌شده اموال جهت اجرای استهلاک و اسناد مرتبط
  ✓ امکان تجمیع چندین دارایی در یک دارایی
  ✓ اجرای اموال‌گردانی به‌صورت پرتابل
  ✓ محاسبه استهلاک به دو روش سازمانی و وزارت دارایی و استفاده از آن در سود و زیان
  ✓ مدیریت ارسال ‌‌گزارش‌ها به چاپ‌گرهای مختلف
  ✓ ثبت رفتار کاربران
  ✓ امکان ارسال پیام کوتاه (sms)
  ✓ امکان ایجاد کارتابل پیشرفته و…

 • نرم افزار حسابداری شرکت های پیمانکاری هلو پیشرفته شبکه کد (10489)39.000.000 تومان

  سیستم‌ها و امکانات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ✓ کلیه سیستم‌ها و امکانات نسخه پیشرفته
  ✓ قابلیت کاربری تحت شبکه (چهار کاربر به‌طور هم‌زمان) است. ضمناً کاربر می‌تواند در صورت نیاز با پرداخت هزینه‌ای جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بیش از چهار نفر افزایش دهد.
  ✓ امکان دورکاری دوکاربره در نسخه‌های شبکه
  ✓ امکان ده شرکتی

فروشگاه اینترنتی holoostore.com
مشاوره فروش 021 23067 ( داخلی 2 )
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین