نرم افزار حسابداری کفش

نرم افزار حسابداری کفش

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری کفش، نرم افزاری است که  بطور کامل  متناسب با نیاز این صنف طراحی شده است، از ویژگی های مهم این نرم افزار می توان به منوهای ویژه، اختصاصی، پرکاربرد و در عین حال ساده اشاره کرد که کار با نرم افزار را سریع‌تر و آسان‌تر می کند.

 • ساده فروشگاهی کد (20611)427.000

  1: كليه عمليات خريد و فروش،  انبار، گردش چک و بانک

  2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک

  3:ثبت شماره كفش در فاكتورهای خريد و فروش

  4: امكان تهيه گزارشات مختلف از كاردكس هر شماره كفش

  5: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  6: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  7: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت وگزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

  8: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور  ) و …

 • متوسط فروشگاهی کد (20612)777.000

  1:  كليه امكانات نسخه ساده (فروشگاهی)

  2: حواله بين انبارها

  3: ثبت چكهای امانی

  4: تعیین سطح دسترسی برای كاربران

  5: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

  6: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

  7: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

  8: ثبت هزينه در فاكتور

  9: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

  10: چاپ باركد

  11: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی

  12: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

  13: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • پیشرفته فروشگاهی کد (20613)1.170.000

  1:  كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)

  2: تيپ قيمت

  3: دسته بندی مشتريها

  4: خروجی باپسوندهای مختلف

  5: پرداخت به و دريافت از

  6: پرينت چكها

  7: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

  8: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

  9: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)،

  10: طراحی فاکتورتوسط کاربر

  11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

 • دوکاربره فروشگاهی کد (20615)2.037.000

  این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه کفش پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد. شایان ذکر می باشد هیچ یک از کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

 • ساده شرکتی کد (20621)597.000

  1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

  2:عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک

  3: ثبت شماره كفش در فاكتورهای خريد و فروش

  4: امكان تهيه گزارشات مختلف از كاردكس هر شماره كفش

  5: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  6: سفارش لیستی

  7: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  8: استفاده از بارکدخوان

  9: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

  10: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • متوسط شرکتی کد (20622)970.000

  1: کلیه امکانات نسخه ساده(شرکتی)

  2:حواله بين انبارها

  3: ثبت چكهای امانی

  4: عملكرد و كنترل واسطه ها

  5: سطح دسترسی برای كاربران

  6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

  8: ثبت هزينه در فاكتور

  9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها،

  10: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

  11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …

 • پیشرفته شرکتی کد (20623)1.327.000

  1: کلیه امکانات نسخه متوسط( شرکتی)

  2: تيپ قيمت

  3: دسته بندی مشتريها

  4: خروجی با پسوندهای مختلف

  5: پرداخت به و دريافت از

  6:پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

  7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

  8: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)، امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها، طراحی فاکتورتوسط کاربر

  9: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)

  10: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران و …

 • دوکاربره شرکتی کد (20625)2.107.000

  اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه کفش پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است هيچ يک از کيت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی‌باشد.

 • ساده تولیدی کد (20631)647.000

  1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک

  2: عمليات مالي به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک

  3: تولید در سطح ساده

  4: ثبت شماره كفش در فاكتورهای خريد و فروش

  5: امكان تهيه گزارشات مختلف از كاردكس هر شماره كفش و صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

  6: سفارش لیستی

  7: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

  8: استفاده از بارکدخوان

  9: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

  10: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

 • متوسط تولیدی کد (20632)997.000

  1: شامل نسخه ساده (تولیدی)

  2: عمليات چند انباره

  3: ثبت چكهای امانی

  4: عملكرد و كنترل واسطه ها

  5: سطح دسترسی برای كاربران

  6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

  7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

  8: ثبت هزينه در فاكتور

  9: مغايرت گيری از بانک

  10: صندوق

  11: طرف حسابها

  12: اعمال فاكتورهای نسيه واعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

  13: گزارش عملكرد دوره اي انبار و ….

 • پیشرفته تولیدی کد(20633)1.367.000

  1:  شامل نسخه متوسط تولیدی

  2: توليد فرموله

  3: تخمين توليد و فروش

  4: تيپ قيمت

  5: دسته بندی مشتريها

  6: خروجی با پسوندهای مختلف

  7: پرداخت به و دريافت از

  8: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

  9: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

  10: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـي دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهاي آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)، امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها، طراحی فاکتورتوسط کاربر

  11: ارسال پيامک هاي پويا /  امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)، امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران…

 • دوکاربره تولیدی کد (20635)2.197.000

  اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه کفش پیشرفته دوکاربره (تولیدی ) به  انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت هاي عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

 • جامع کد (20641)1.857.000

  این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی کفش به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می باشد.

 • شبکه کد (20644)3.087.000( تومان)

  هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو کفش جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  می باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 22 22 11 42
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین