استارتاپ

معجزه طراحی بوم مدل کسب و کار در موفقیت شما (قسمت سوم)

زمانی که در طراحی مدل کسب وکار، به مدل از دیدگاه مشتریان نگاه کنید فرصت های جدیدی کشف خواهید نمود. در واقع نوآوری موفق نیازمند درک عمیقی از مشتریان شامل محیط، …

معجزه طراحی بوم مدل کسب و کار در موفقیت شما (قسمت اول)

این نه جزء در واقع منطق چگونگی کسب درآمد هر شرکت را نشان می دهند. با توجه به اینکه این نه جزء هر چهار حیطه اصلی کسب و کار را پوشش می دهند یعنی مشتریان، ارزش پی…

فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 23067 ( داخلی 2 )
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین