وبینار اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه ارزش‌افزوده بازه زمانی زمستان ۱۳۹۹ با نرم‌افزار هلو

سرفصل‌های دوره:

قوانین و دستورالعمل‌های مالیات بر ارزش افزوده

ثبت اسناد حسابداری دارای مالیات بر ارزش افزوده در نرم‌افزار هلو

تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۳۹۹ در سامانه Vat.ir