تعریف چک در بخش اول دوره نرم افزار هلو چگونه است؟

تعریف چک در بخش اول دوره نرم افزار هلو چگونه است؟

سوالی که بسیاری از کاربران هلو میپرسند این است که چه چک هایی را در بخش اول دوره نرم افزار هلو می توانیم تعریف نماییم ؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که چک هایی که تاریخ صدورشون قبل از تاریخ سند افتتاحیه و تاریخ سرسیدشان بعد از تاریخ سند افتتاحیه می باشد را در بخش اول دوره نرم افزار هلو میتوانید تعریف نمایید.اگر چکی تاریخ صدورش بعد از تاریخ سند افتتاحیه می باشد را نباید در بخش اول دوره تعریف نمایید و آن چک باید در طی دوره تعریف گردد .

برای آموزش این مبحث فیلم زیر را مشاهده نمایید.

 

صدای شما را می‌شنویم