تعریف مالیات چیست و چند دسته مالیات وجود دارد؟

تعریف مالیات چیست و چند دسته مالیات وجود دارد؟

مالیات، هزینه‌ای اجباری است که باید توسط افراد و موسسات به صورت بلاعوض به دولت پرداخت شود تا هزینه‌های عمومی جامعه را تأمین کند.

به طور کلی انواع مالیات‌ها به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • مالیات‌های مستقیم
 • مالیات‌های غیرمستقیم

 

مالیات‌های مستقیم

پرداخت‌کنندگان آن مشخص بوده و نام و مشخصات و منبع مالیاتی آن‌ها برای دستگاه مالیاتی شناخته شده است. این نوع از مالیات‌ها به طور مستقیم از دارایی و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌شود و به انواع زیر تقسیم می‌شود:

 • مالیات بر درآمد شامل
 • مالیات بر درآمد املاک که این نوع مالیات از درآمد اجاره دریافت می‌شود.
 • مالیات بر درآمد مشاغل که از درآمد شخص حقیقی وصول می‌گردد.
 • مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که از مجموع درآمد شرکت‌ها به اضافه درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود دریافت می‌گردد.
 • مالیات بر درآمد اتفاقی که از درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید دریافت می‌شود.
 • مالیات بر دارایی شامل
 • مالیات بر ارث که در صورت فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی‌مانده متوفی طبق قانون تعلق می‌گیرد.
 • مالیات حق تمبر که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آن‌ها، به مودیان مالیاتی تعلق می‌گیرد.

 

مالیات‌های غیرمستقیم

ماليات‌هایى که پرداخت‌کننده آن مشخص و معين نیست و تحقق ماليات بستگى به يک قسمت از فعاليت‌هاى اقتصادى و عمليات افراد داشته و قابليت انتقال آن‌ها بسيار زياد است. به تعریف دیگر مالیاتی است که به صورت غیرمستقیم بر کالاهای مصرفی اشخاص وضع شده است و از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود و شامل موارد زیر است:

 • مالیات بر واردات
 • مالیات بر مصرف و فروش

مالیات بر واردات

 • مالیات بر حقوق گمرکی
 • مالیات بر سود بازرگانی
 • مالیات بر حق ثبت سفارش کالا
 • مالیات بر واردات خودرو
 • مالیات بر حق ثبت

 

مالیات بر مصرف و فروش

 • مالیات بر فرآورده‌های نفتی
 • مالیات بر تولید الکل طبی و بهداشتی
 • مالیات بر فروش سیگار
 • مالیات بر خودرو
 • مالیات بر نقل و انتقال خودرو
 • مالیات بر ارزش افزوده

صدای شما را می‌شنویم