علت عدم نمایش چک در قسمت اصلاحات چیست؟

علت عدم نمایش چک در قسمت اصلاحات چیست؟

سوالی که بسیاری از کاربران نرم افزار هلو میپرسند این است که چرا هنگامیکه میخواهند شماره چکی را اصلاح نمایند آن چک در قسمت اصلاحات /چک ها /اصلاح مشخصات و حذف چک ، نمایش داده نمی شود؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که  در  قسمت اصلاحات /چک ها /اصلاح مشخصات و حذف چک ،فقط چک هایی نمایش داده می شود که وضعیت آنها وصول نشده باشد .برای کنترل وضعیت چک اگر چک شما دریافتی باشد از قسمت گزارشات /گزارش چک ها /چکهای دریافتی و خرج شده و در صورتی که چک شما پرداختی است از قسمت گزارشات /گزارش چکها /چکهای پرداختی، بر روی دکمه تهیه گزارش کلک کنید و در ستون وضعیت چک ، وضعیت آن چک را کنترل نمایید .

برای آموزش کامل این مبحث فیلم زیر را مشاهده نمایید.

 

 

 

صدای شما را می‌شنویم