درک نیازهای مشتریان در دنیای دیجیتال ( قسمت دوم )

درک نیازهای مشتریان در دنیای دیجیتال ( قسمت دوم )

بر اساس کار با چندین شرکت برجسته تحت تحول دیجیتال و شرکت های در حال ظهور در بازار B2B پلت فرم های دیجیتال، موارد زیر در حال توسعه رویکردهای قابل استفاده برای ایجاد بینش و شخصیت های منجر به استراتژی های رشد جدید می باشند. تجربیات نوآورانه منجر به بازآموزی و بازتولید بینش و توسعه شخصیت برای بازاریابی، بینش بازار و راهبردهای توسعه بازار شده است:

1: بینش انسانی

فن آوری های دیجیتال قادر به تولید مقدار زیادی از تجزیه و تحلیل داده ها هستند. اغلب به عنوان بینش مشخص می شود. آیا آنها بینش انسان را به درستی تولید می کنند؟ این نیز در مورد روش های نمایه خریدار بسیار قدیمی که به عنوان درک شخصیت خریدار شناخته می شوند، اعمال می شود. بدین ترتیب آنچه که دنبال می شود، داده ها و واقعیت های مبتنی بر فعالیت است که مخالف بینش واقعی انسان است. افزایش سریع دنیای دیجیتال محور نیاز به درک بینش را افزایش می دهد. به ویژه برای بینش هدف انسان، همانطور که در بالا ذکر شد.

2: بینش سریع جمعیت

توانایی استفاده از قدرت crowdsourcing امروز برای آزمون درک بینش ثابت کردن بسیار ارزشمند است. استفاده از سیستم عامل های دیجیتال برای تست ایده ها، ایجاد همکاری با مشتریان، نوآوری جرقه ای و یادگیری در مورد الگوهای نوظهور رفتارهای هدفمند می تواند منجر به فرصت های رشد جدید شود. در یک مورد با همکاری با یک پلتفرم زنجیره عرضه جهانی، متوجه شدیم که چگونه برند در محتویات خود یک روایت را طراحی کرد و در واقع گفتگوها منفی منفی را در برند ایجاد کرد. این بینش انسانی موجب تغییر در محتوا نسبت به یک روایت شده است که نشان دهنده اهداف مبتنی بر هدف مشتری است.

3: مشاهدات فیلد

تاثیر تحولات دیجیتال در حال تغییر دادن نحوه رفتار افراد، رفتار اجتماعی، تعامل و فعالیت آن ها است. به طور دقیق درک آنچه که، چگونه و چرا از آنچه مردم واقعا به مشاهده آن نیاز دارند است. آنچه مردم می گویند، معمولا دقت کمتری نسبت به مشاهدات واقعی دارند. برای مثال، یک پلت فرم دیجیتالی که شرکت با آن کار می کرد، خواهان گسترش حضور خود در خارج از هوش تجاری به سایر وظایف شرکت ها بود. از طریق مشاهدات و مکالمات در محل، ما دریافتیم که تیم های هوش تجاری که همیشه “از قبل-تجهیز “بودند، توابع دیگر برای تخریب اطلاعات را اجرا می کند. بر اساس این مشاهدات از نحوه عملکرد تیم ها و تعاملات، این شرکت بینش هایی را درباره راه حل های اطلاعاتی “پیش بسته بندی شده” برای اولویت بندی برای ورود به بازار جدید به دست آورد.

4: جوامع بینش متنی

همانطور که اقتصاد پلتفرم دیجیتال گسترش می یابد، ما مشتریان را در سطوح شخصی و کسب و کار می بینیم که با محیط کار پلت فرم دیجیتال سازگار می شوند. این تاثیر عمیقی بر نحوه رفتار افراد با رفتار هدف، انجام فعالیت ها، همکاری و تصمیم گیری دارد. همچنین فرصتی برای ایجاد جوامع بینابین و همکاری با مشتریان درگیر فراهم می کند. چندین گفت و گو دو طرفه را در مورد منافع خاص در میان تیم ها فعال می کند.

5 : مصاحبه های اجرایی عمیق

تاثیر تحولات دیجیتال باعث تغییر زیادی در مفهوم رهبری اجرایی شده است. نه تنها از نظر تحول دیجیتال، بلکه نحوه مدیریت نیز امروز در دنیای دیجیتال محور است. اگر مصاحبه های کیفی عمیق (که با مصاحبه های ناخوشایند خریدار متمرکز بر آخرین برندها یا ضررها)، تقریبا بیست سال به عنوان یکی از پیشرفت های افراد شناخته شده است، آنها اهمیت بیشتری در سطح اجرایی دارند. چگونه سازمان ها رفتار و هدایت می کنند و تحت تاثیر تغییرات عظیم قرار می گیرند.

6: استفاده از تجزیه و تحلیل برای مقیاس بندی بینش ها

امروز می توان مقادیر عظیم داده ها را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کرد. اغلب سازمان ها می توانند در ماموریت های ” needle in the haystack” شرکت کنند تا بینش های افسانه ای را برای کشف فرصت های رشد پیدا کنند. چنین تمرینی می تواند بی ثمر و گران باشد. سازمان هایی که این کار را انجام دهند، بینش خود را در مقایسه با جزئیات بیشتری از فرصت های رشد به دست می دهند. به عنوان مثال، یک ارائه دهنده پلت فرم دیجیتال در پشتیبانی از مشتری، چهار نماینده شخصیت مجزا را در شش بخش کشف کرد. از طریق توانایی های داده کاوی، آنها توانستند مشتریان را بر اساس رفتارهای هدایت شده هدایت شده به چهار شخصیت هدف قرار دهند. این موضوع آنها را قادر می سازد تا ارتباطات بازاریابی را روی افراد و بخش های خاصی ترتیب دهند.

قسمت اول

منبع:

marketinginsidergroup.com

 

صدای شما را می‌شنویم